Unikt landskab på Odsherred blev dannet på 25.000 år

Istidslandskabet, der for nylig blev kåret som UNESCO Geopark, har været længe undervejs.

For ca. 25.000 år siden stod isranden omkring området, hvor Sjællands Odde findes. Under afsmeltningen af et isfremstød fra Mellemsverige dannedes den bueformede ryg, der i dag findes langs Sjællands Rev på bunden af Kattegat. (© Mediafarm)

Blandt bønderne på Odsherred, har det heddet sig, at var ploven rusten, kunne den slibes ren på få meters kørsel på den østlige side af Vejrhøjbuen. Havde man lignende rustproblemer på vest-siden, ville der ingen hjælp være at hente i jorden.

Det er med til at illustrere hvor forskelligartet landskabet på Odsherred er og er med til at forklare stedets helt særlige geologi, der for nylig blev hædret som officiel UNESCO geopark. Et forholdsvist overskueligt område, der er dannet af tre forskellige isstrømme, der har formet området i perioden for mellem 25.000 og 7.000 år siden.

Tre gletsjere formede området

25.000 år tilbage var områdets terræn forholdsvist fladt, forklarer geolog Jakob Walløe Hansen fra Geopark Odsherred, da dr.dk/viden bestiger bronzealderhøjen Vejrhøj, hævet 121 over havet, med ham.

For ca. 15.000 år skabte et isfremstød fra sydøst de 3 Odsherredbuer, hvoraf Vejrhøj er den mægtigste med 121 meter over havet. (© Mediafarm)

En kold tundra, med udkig til enorme gletsjere mod nord, som de næste 10.000 år ville bevæge sig ned mod Sjælland og Sverige.

De efterfølgende tusinder af år maste nye isfremstød sig gennem landskabet.

Først et fra syd/sydvest og siden et fra sydøst.

Resultatet er blevet en sjældent tydelig fuld glacial serie, forklarer Jakob Walløe Hansen. En serie af isstrømninger, der har resulteret i en inderlavning, i form af den pandekageflade Lammefjord, randmorænerne, som er dannet af det oparbejdede materiale fra isens bevægelse frem i landskabet og endelig en smeltevandsslette på den anden side, i form af Sejrø Bugt.

- Det er ikke mange steder, man ser på den måde, forklarer Jakob Walløe Hansen. Det har UNESCO så også anerkendt og blåstemplet, fortsætter han.

Isen skubbede de øverste jordlag foran sig og dannede randmoræner - imponerende bakkelandskaber, hvoraf de flotteste ses i netop Odsherred, i form af de såkaldte Odsherred-buer.

Unikt istidslandskab på vejen mellem Jylland og Sjælland

Da isen igen slap sit tag, skyllede enorme mængder smeltevand ud i landskabet, der blandt andet dannede hvad vi i dag kender som Sejrøbugten, der indrammes af Sjællands Odde, som de fleste sikkert har ladet sig transportere til og fra Århus-Odden færgen på.

For ca. 15.000 år skabte et isfremstød fra sydøst de 3 Odsherredbuer, hvoraf Vejrhøj er den mægtigste med 121 meter over havet. (© Mediafarm)

En odde der i stenalderen blot var en række usammenhængende øer, indtil vandstanden faldt så meget og landmassen hævede sig, at den blev til det stykke sammenhængende land, vi kender i dag.

Mod syd var der også masser af vand. Lammefjord var, indtil man startede inddæmningen af den i 1873, en vandholdig fjord.

- Lammefjord er rig på en stor portion dynd fra tidligere tider. I det er der en masse næringsstoffer ophobet, forklarer Jakob Walløe Hansen.

Samtidig har man også fået masser af mineraler og næringsstoffer afvasket fra randmorænerne, der gennem tiderne er skyllet ned i det lave land, der de sidste hundrede år har været et af Danmarks bedste landbrugsområder.

Rejs tilbage i fortidens Odsherred

Inden inddæmningen af Lammefjord var Odsherred en halvø og var blot landfast med resten af Sjælland på et smalt stykke ved Dragsholm.

Området har tiltrukket mennesker siden stenalderen og gør det fortsat.

Er man på de kanter og vil man opleve de geologiske vidundere i Nordvestsjælland, anbefaler Jakob Walløe Hansen, at besøge Vejrhøj vest for Fårevejle Kirkeby eller de to andre særlige høje Maglehøj og Esterhøj, der er forbundet via Højderygstien, der blandt andet giver et godt blik udover Sejrø Bugt.

I forbindelse med UNESCO godkendelsen af Geopark Odsherred, er man gået i gang med at opsætte infoposter op i området, samtidig med at den første af flere tablet-apps snart er på trapperne, og som for alvor vil kunne sætte de besøgende ind i områdets forhistorie.

For ca. 15.000 år skabte et isfremstød fra sydøst de 3 Odsherredbuer, hvoraf Vejrhøj er den mægtigste med 121 meter over havet. (© Mediafarm)
Facebook
Twitter