Uvidenhed kan gøre nanotech til den nye asbest-sag

Nanomateriale kan være farligt, men under en ud af fem af de virksomheder, som er i berøring med det, kender til arbejdstilsynets vejledning om håndtering, viser en undersøgelse.

Nogle virksomheder fremstiller nanomaterialer og arbejder måske med flydende nanomateriale som her på billedet. (Foto: Teknologisk Institut)

Måske fremstiller din virksomhed teknisk nanomaterialer. Eller måske opstår de i processen, når du sliber en overflade eller varmer et materiale.

- Det er efterhånden veldokumenteret, at nogle typer af nanomaterialer i dyreforsøg udløser biologiske reaktioner, som øger risikoen for udvikling af kræft og hjertekarsygdomme. Så det er vigtigt at forebygge udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet, forklarer Ulla Vogel, der er professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og leder af Dansk Center for Nanosikkerhed i en pressemeddelelse.

Men kun 16 procent af de virksomheder, som anvender eller måske anvender nanomaterialer kender til Arbejdstilsynets vejledning om håndtering af nanomaterialer og endnu færre, 11 procent, svarer, at de bruger den.

Det viser en interviewundersøgelse, som Teknologisk Institut har gennemført som en del af Dansk Center for Nanosikkerhed på NFA blandt over tusinde virksomheder fra 13 brancher i industrien samt branchen Forskning og Udvikling.

Forsigtigheden omkring håndtering af nanomateriale stammer fra sagerne med byggematerialet asbest, der har kostet mange tilfælde af kræft i lungehinden.

Virksomheder går glip af sikkerhed

Cirka hver femte virksomheder arbejder eller arbejder muligvis med nanomateriale, og cirka 9.000 medarbejder er eller kan dagligt være udsat for nanomaterialer.

Vejledningen indeholder en række anbefalinger til, hvordan virksomhederne kan sikre en sikker håndtering af nanomaterialer, der kan udgøre en risiko for medarbejdernes sikkerhed og sundhed, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger virksomhederne bør tage.

- Det meget begrænsede kendskab til Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med nanomaterialer betyder, at mange virksomheder går glip af de anbefalinger, som man ved virker i forhold til at arbejde sikkert med nanomaterialer, forklarer Ulla Vogel, der er professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og leder af Dansk Center for Nanosikkerhed.

Facebook
Twitter