VIDEO: Ulvepar lever efter alt at dømme i Vestjylland

En lang række indicier peger på, at et ulvepar trives i det vestlige Jylland - og måske er flyttet permanent hertil. Dyrene er blevet spottet af flere kamerafælder. Ulveunger kan være på vej.

Det er snart fem år siden, ulven vendte tilbage til Danmark efter to århundreders fravær. Forskere har ved hjælp af DNA dokumenteret, at mindst fire hanulve har levet her i den periode. Men alle var enlige strejfere.

Nu har et vildtkamera fanget en enestående video af, hvad der ligner et ulvepar i Vestjylland. De to dyr er endnu ikke bekræftet med DNA, men alt tyder på, at der er tale om to ulve.

Forskere og frivillige har registreret dyrene på adskillige billeder, man har set ulvelignende dobbeltspor på sandjorden i området, og en specialtrænet sporhund, der er certificeret til at spore ulv med 95 procents sikkerhed, har sporet lugten af ulve ved dobbeltsporene.

Ulveentusiaster som Thomas Boesdal og Leif Meldgaard har siden 2013 ledt efter ulve i Danmark ved hjælp af bl.a. bevægelsesfølsomme kamerafælder. Her kigger de på billeder, som fælden har taget om natten. (© Lars Ostenfeld / DR)

Ulvepar filmet nytårsnat

Efterforskningen af det formodede ulvepar startede ifølge Peter Sunde, der er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, efter vedholdende rygter om to ulve, der løb rundt sammen.

- Nytårsnat kom de to ulve så forbi et vildtkamera, der var indstillet til at tage video. Og der så vi første gang de to dyr, der bevægede sig sammen, siger han til DR.

Siden har vildtkameraer fanget en række billeder af de to dyr. Men de afgørende beviser mangler stadig.

Videoen herunder er den rå video fra den infrarøde kamerafælde

Billeder er analyseret i Tyskland

For uden genprofiler på dyrene - altså DNA-analyser af spyt eller ekskrementer (ulvelort) - kan forskerne ikke endegyldigt sige, at de to dyr er ulve. Som minimum skal ulvene vurderes visuelt til at være en såkaldt type C1 eller C2 - og det er billederne ikke gode nok til.

Billederne er dog blevet sendt til ulveeksperter i Tyskland, der har givet dem betegnelsen C3a, der er niveauet lige under.

C3a defineres som: Ulvespor der ikke lever op til standarderne for C1/C2, men som åbenlyst er fra ulv.

Frivillige i området tømmer stadig jævnligt fotofælder med håb om at få et glimt af ulveparret, der kan give en C1-vurdering.

Alt peger dog i den retning. Og ikke kun de visuelle beviser. Flere husdyr er blevet dræbt i området, og spytprøver er blevet indsamlet, som afventer DNA-analyse.

Kamerafælder, der reagerer på bevægelser, tager billeder - og nogle gange video - af ulvene om natten via infrarødt lys, som dyrene ikke kan se. (© Lars Ostenfeld / DR)

Forstærket mistanke

Tidligere i dag offentliggjorde Miljøstyrelsen opdagelsen af ulve-DNA på et dræbt får i Vestjylland, og det styrker blot mistanken om, at der er tale om et ulvepar.

Alle de indicier og beviser har derfor fået Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus til at beslutte sig for at offentliggøre opdagelsen.

- Det her er i princippet ikke videnskab. Det er "bare" almindelige bestandsefterretninger. Men fordi der er så stor interesse for ulve, har Naturhistorisk Museum i Aarhus og Aarhus Universitet besluttet sig for at arbejde med de generelle konsekvenser ved at have ulve i Danmark, siger Peter Sunde.

Er det et par, får de unger

Hvis der er tale om to ulve, som eksperterne formoder, er der formentlig tale om et par, forklarer Peter Sunde. Og det vil før eller senere betyde ulveunger i Danmark.

- Det mest sandsynlige scenarium er, at det er en han og en hun, der har mødt hinanden og nu er ved at lære området at kende. Når de er klar til det, vil de forsøge at få unger, siger han.

- Den anden mulighed er, at det er en voksen ulv med afkom, der følges ad. Og det betyder, at nogle ulve allerede har reproduceret tidligere, men at den ene voksne siden er forsvundet.

Når et ulvepar har set området an i et års tid, vil de på et tidspunkt grave en hule og forsøge at få unger. Det får de normalt i maj måned, forklarer han.

DNA-beviset mangler stadig

Nu afventer forskerne de endelige DNA-beviser på, at ulven vitterligt er tilbage i Danmark. Og at den trives.

- Ulvene har ingen problemer med at få afkom her i Danmark. Ulven er meget tilpasningsdygtig og dens eneste problem er, at mennesker slår den ihjel, siger Peter Sunde.

Noget tyder altså på, at ulven er flyttet tilbage til Danmark - måske for at stifte familie.