Vores træer er mere forskelligartede end tropernes

Indtil videre har de gængse teorier ellers peget på, at det forholdt sig omvendt.

De mange arter af træer i de tropiske regnskove kan ikke forklares ved store forskelle mellem arterne. For træerne i køligere egne har udviklet større forskelle i deres måder at klare sig på. (© Scanpix)

Løvfaldstiden er inden for rækkevidde og der er alle mulige gode grunde til at gå en tur i skoven.

Og så kan man måske komme til at spekulere på, at man meget hellere ville gå på opdagelse i en eksotisk regnskov et sted i troperne, men et nyt forskningsresultat viser, at plantelivet på vore breddegrader er langt mere forskelligartet.

Det fortæller professor Jens-Christian Svenning fra Aarhus Universitet, der sammen med to kolleger fra Institut for Bioscience, har deltaget i et internationalt forskningsprojekt om emnet, der netop er offentliggjort i det amerikanske videnskabstidsskrift PNAS.

Det har ellers været en udbredt opfattelse, at troperne huser langt flere forskelligartede økologiske strategier hos planterne, men forskerne har til deres overraskelse måtte droppe tesen om at troperne tillader flere typer af arter.

- Det har vi mere eller mindre modbevist, fortæller Jens-Christian Svenning til dr.dk/viden.

Hidtidige teorier kan skrottes

Tidligere teorier har sat lighedstegn mellem tropernes mange forskellige arter og forskelligheden mellem arterne.

En teori har foreslået at kampen om knappe ressourcer i troperne, har øget forskelligheden mellem arterne, mens en anden teori peger på, at de forholdsvist mere ekstreme og barske forhold under tempererede himmelstrøg tættere på polerne, har filtreret en de fleste forskelligheder fra.

Men efter at have analyseret data fra næsten 7000 træarter i Syd- og Nordamerika, har forskerholdet kunne pille de teorier af tapetet og må nu søge nye svar på gåden om hvad der bestemmer arternes mangfoldighed forskellige steder på kloden. Et spørgsmål som videnskabstidsskriftet Science i 2005 pegede på som en af de 25 vigtigste uløste videnskabelige gåder.

Vigtigt negativt resultat

Helt konkret kiggede forskerne på de data, der betragtes som værende de fundamentale for bestemmelse af træers forskellighed og som beskriver vigtige ting om hvordan de lever. Det er dels træernes højde, vægten på deres blade og størrelsen af deres frø, forklarer Jens Christian Svenning.

- Der er så meget intuition, der siger os, at forskelle i artsrigdomme afspejler forskelle i nicher eller muligheder for at arterne kan leve på forskellig vis. Og vores undersøgelse peger på, at det ikke er det vigtige, siger han.

For fortsat at kunne bevare mangfoldigheden af arter i verden, i en tid med store ændringer i klima og miljø, er det vigtigt at have størst mulig forståelse for, hvad der driver de store forskelle i artsrigdom verden over, siger Jens-Christian, der er glad for at kunne lægge de hidtidige forkerte teorier på hylden.

- Det er et negativt resultat, men det er et vigtigt negativt resultat, slutter han med henvisning til at studiets overraskende resultater.

FacebookTwitter