Ny viden om hvordan protein målrettes i nerveceller

I sit ph.d.-projekt har Camilla Stampe Jensen fra Københavns Universitet undersøgt, hvordan hjernens nerveceller formår at koordinere transporten af proteiner til dens mange forgrenede udløbere.

(Foto: Martin Kunzendorf © DR)

Camilla Stampe Jensen er en af vinderne af Ph.d. Cup 2013. Se hendes foredrag hos Danskernes Akademi.

Hun er ph.d. og postdoc ved Biomedicinsk Institut, Afd. for Hjerte- og Kredsløbsforskning ved Københavns Universitet.

Hvad går dit ph.d.-projekt ud på?

Hjernens celler adskiller sig strukturelt fra andre af kroppens celletyper på grund af deres forgrenede opbygning (se figur 1). I mit PhD studie undersøgte jeg hvordan disse nerveceller koordinerer transporten af proteiner til forskellige områder i deres forgrenede arme.

Jeg lavede video-mikroskopi af levende nerveceller for at følge hvordan nydannede proteiner dynamisk målrettes til deres destination i cellen. Studierne viste at nerveceller kan sortere nydannede proteiner i små cellulære transportere, der herefter fragter proteinerne af sted fra cellens centrum til specifikke områder i de forgrenede arme. Sorteringsmekanismen er derfor afgørende for at proteinerne ender op det rigtige sted i cellerne.

Hvordan fik du ideen til det?

Spørgsmålet om hvordan nervecellen sikrer at proteiner transporteres ud til rette sted i cellen, har stort set stået ubesvaret hen. Min japanske PhD vejleder, Professor Hiroaki Misonou, udtænkte en projektstrategi hvor nye værktøjer kunne bruges til at undersøge dette mysterium. Undervejs har vi sammen udviklet projektet og fået nye ideer afhængigt af resultaterne for de enkelte eksperimenter.

Hvad kan din forskning bruges til?

Min forskning er grundvidenskabelig! Den skaber ny bred viden om hvordan proteiner målrettes korrekt i vores nerveceller. En dybere forståelse af hvordan nerveceller koordinerer transporten af proteiner, samt hvordan den foregår molekylært, kan hjælpe os med at forstå og udrede de neurodegenerative sygdomme, hvor nervecellers håndtering af proteiner er forstyrret.

Den metode vi har udviklet til at studere proteintransport i nerveceller kan i princippet overføres til andre celletyper og dermed være anvendelig i fremtidig celleforskning.

Hvad har overrasket dig mest forskningsmæssigt undervejs i ph.d.-projektet?

At omhyggelighed, tålmodighed og 'en ekstra indsats' er det der skal til, for at få resultaterne i hus!

Hvad bliver dit næste skridt?

Jeg vil rigtig gerne videreudvikle projektet og gå i dybden med den viden vi har opnået. Jeg vil derfor fortsat arbejde tæt sammen med min PhD vejleder Hiroaki Misonou. Vores mål er at skabe yderligere indsigt i nervecellens transportmekanismer ved at definere hvordan transporten sker på molekylært niveau.

Figur 1 (© Privat)
Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk