Ny viden om kriminelle unges fællesskaber

I sit ph.d.-projekt undersøger Tea Torbenfeldt Bengtsson fra Københavns Universitet, hvordan unge på sikrede aflåste døgninstitutioner oplever det at blive frihedsberøvet.

(Foto: Martin Kunzendorf © DR)

Tea Torbenfeldt Bengtsson er en af vinderne af Ph.d. Cup 2013. Læs mere om Ph.d. Cup 2013 hos Danskernes Akademi.

Hun er adjunkt og ph.d. i sociologi ved Sociologisk Institut ved Københavns Universitet.

Hvad går dit ph.d.-projekt ud på?

I mit ph.d.-projekt "Ungdom bag tremmer" har jeg undersøget, hvordan det som ung opleves at blive frihedsberøvet. Jeg har lavet feltarbejde på sikrede aflåste døgninstitutioner for unge mellem 12 og 18 år, som mistænkes for kriminalitet.

Jeg kom tidligt om morgen og gik sent om aften, og brugte så meget tid som muligt sammen med de unge. De unge fortalte om et vildt ungdomsliv udenfor institutionerne - et ungdomsliv i gadefællesskaber, hvor kriminalitet spiller en afgørende rolle, men hvor også en stærk social marginalisering sætter sig igennem.

De unge trækker koder og værdier fra dette liv med sig ind på institutionerne, når det interne hierarki mellem dem skal forhandles. Så selvom anbringelsen på sikret institutionen opleves som den ultimative eksklusion, så udgør den ikke i sig selv et markant brud i de unges hverdagsliv.

Mit projekt bidrager således med viden om, hvordan nogle af de mest udskældte og udsatte unge i Danmark forstår deres hverdagsliv og skaber meningsfulde relationer og fællesskaber - både udenfor og indenfor de institutionelle rammer.

Hvordan fik du ideen til det?

Iden jeg startede ph.d.en arbejdede, jeg på et projekt om institutionsanbringelser i Norden. Her fandt jeg ud af, at der i Danmark er sket en eksplosion i antallet af unge som spærres inde, samtidig med at ungdomskriminaliteten generelt falder.

Samtidig fandt jeg ud af, at man i andre nordiske lande ikke nødvendigvis har sikrede institutioner, en norsk forsker fortalte fx til undersøgelsen, at "I Norge har vi ikke børnefængsler".

Jeg blev nysgerrig: Hvorfor vi har børnefængsler i Danmark? Hvad er et dansk børnefængsel? Og hvem er de unge, som vi mener skal spærres inde i et børnefængsel?

Hvad kan din forskning bruges til?

Det er svært som forsker præcist at bestemme eller udpege, hvad ens forskning kan eller skal bruges til. Det afhænger jo helt af, hvem der vælger at bruge den og hvordan. Jeg forestiller mig dog, at min forskning kan bruges af mange forskellige.

Den giver et indblik i en særlig gruppe af udsatte unge menneskers hverdagsliv og en lukket institutionsverden, som kun få kender til. Så forhåbentlig kan afhandlingen bruges til at informere og nuancere den offentlige debat om unge kriminelle og de sikrede institutioner.

Samtidig indeholder min afhandling viden omkring, hvordan det opleves at være på en sikret institution. En viden som muligvis kan bruges på de sikrede institutioner i deres daglige arbejde, såvel som i deres videreudvikling, men også en viden som kommende pædagoger og socialrådgivere vil kunne finde interessant og anvendelig.

Og sidst med ikke mindst så kan min forskning forhåbentlig bidrage til centrale videnskabelige debatter indenfor sociologien og kriminologien.

Kronikker baseret på min ph.d. i danske aviser:

Hvad har overrasket dig mest forskningsmæssigt undervejs i ph.d.-projektet?

Noget af det som overraskede mig mest var, hvor kedeligt det var at opholde sig på en sikret institution. Tiden stod nærmest stille. Det var ikke kun mig, der kedede mig og havde svært ved at få tiden til at gå, også de unge kedede sig.

For dem var kedsomheden imidlertid ikke alene forbundet med selve det at være indespærret, men var også betinget af, at deres fremtid var uafklaret. De vidste oftest ikke, hvor lang tid de skulle forblive indespærret, mens de gik og ventede på, at deres sag kunne komme for en dommer. Samtidig var de unge stressede og pressede over, hvad der sket udenfor institutionen blandt venner og måske også kærester.

Hvad bliver dit næste skridt?

Jeg fik i maj 2012 bevilliget penge fra Det Frie Forskningsråd for Samfund og Erhverv til et toårigt postdoc projekt "UngeLiv - et forskningsprojekt om betydningen af risikofyldte handlinger for anbragte unges overgang til voksenlivet", og modtog i februar 2013 yderligere Det Frie Forskningsråds bevilling som Ung Eliteforsker 2012.

Jeg arbejder nu som adjunkt ved Københavns Universitet, Sociologisk Institut, så udover at arbejde med mit nye forskningsprojekt, underviser jeg kommende sociologer.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk