På vej mod 10 milliarder: Afrikanske kvinder skal føde færre uønskede børn

For 50 år siden blev det en menneskerettighed at bestemme, hvornår man vil have børn. Men 214 millioner kvinder lever stadig uden adgang til prævention.

(Foto: © Shalom Mwenesi, Unsplash.com)

I dag er det World Population Day.

Hvert år på denne dag sætter FN fokus på nogle af de vigtigste globale befolkningsudfordringer, vi kæmper med mange steder på kloden.

Og selvom fødselstallet er faldende - stort set overalt - fortsætter befolkningen med at vokse helt frem til år 2100, hvor prognoserne viser, at befolkningskurven vil toppe.

En af grundene til, at befolkningstallet stadig vokser - især i Afrika - skyldes ifølge chef for FN’s Befolkningsfonds nordiske kontor, Pernille Fenger, at en fjerdedel af kvinderne i udviklingslandene stadig ikke har adgang til prævention og får flere børn, end de ønsker.

- 214 millioner kvinder har stadig ikke adgang til prævention. De får enten ikke lov til at bruge det, har ikke råd eller kan simpelthen ikke få fat i den type prævention, som passer til deres liv. De kvinder får ikke opfyldt deres menneskeret, og det er netop den udfordring som UNFPA [red. United Nations Population Fund] arbejder med, siger hun.

40 procent af graviditeter ikke planlagt

Ifølge seneste opgørelse fra Guttmacher Institute er 44 procent af alle graviditeter på kloden uønskede. Det betyder, at rigtig mange kvinder rundt omkring i verden får flere børn, end de ønsker.

- Omkring 25 lande - særligt i Afrika - vil fordoble deres befolkning inden for de næste 25 år, forklarer Pernille Fenger.

Hun fremhæver, at en stor del af de uønskede graviditeter sker blandt unge piger. Derfor er FN’s Befolkningsfonds arbejde i høj grad rettet mod, hvordan unge kvinder i udviklingslandene kan få adgang til prævention.

- Det sikrer vi blandt andet ved at sørge for, at unge har den korrekte viden om, hvordan man beskytter sig mod en uønsket graviditet. Det sker gennem seksualundervisning og adgang til prævention som fx kondomer, p-stave og p-piller. Hvis de unge kvinder har den adgang, kommer vi langt, men det er klart, at mange steder kræver det en ændring af sociale normer og øget ligestilling - og det tager tid, siger hun.

Målrettet hjælp til 10-12-årige piger

Mange steder i Afrika, forklarer Pernille Fenger, er det en social norm, at piger under 18 år giftes væk, fordi familierne ikke har råd til at forsørge dem. Og faktisk sker 90 procent af alle teenagegraviditeter blandt unge piger, der allerede er gift.

- Forældrene tænker, at pigerne simpelthen får et bedre liv, hvis de bliver giftet væk i en meget ung alder. Det betyder, at de stopper i skolen og sjældent får en uddannelse. Vi kan se, at uddannelse er rigtig vigtig for pigerne, for det giver dem mulighed for at få et job og stå på egne ben, siger hun.

10-12-årige piger er derfor den vigtigste gruppe at få fat i, for det er lige omkring den alder, de får deres første menstruation, at der skal sættes ind med alderstidsvarende seksualundervisning - og vigtigheden af at blive i skolen, forklarer UNFPA-chefen.

Hun understreger, at det er utroligt vigtigt, at inddrage forældrene i beslutningen om, at de ikke skal gifte deres døtre væk.

Og ifølge Pernille er det tiltag som at inddrage de lokale landsbyledere, tilbyde gratis adgang til prævention, anvende mentorer og oplyse gennem skuespil på de lokale markedspladser, der alt sammen hjælper med at overbevise både piger og forældre om, at de sociale normer skal ændres.

Mentorer i Mozambique

Et af de steder, hvor det går fremad med at hjælpe de unge piger, er i Mozambique i Afrika. Landet har et meget højt antal teenagegraviditeter. En undersøgelse fra 2015 viser, at hele 46 procent af landets piger mellem 15 og 19 år enten er gravide eller allerede er mødre. Og det tvinger ofte pigerne til at droppe ud af skolen.

Men det har en mentorordning været med til at ændre på.

Unge kvinder, der selv blev gravide i en ung alder, tager nemlig rundt på skolerne og snakker med de unge piger om, hvordan de kan beskytte sig under sex, så de ikke bliver gravide.

Ifølge FN’s Befolkningsfond var det kun fem piger ud af de 9.294, der var med i mentorordningen i Mozambique, som er blevet uønsket gravide.

Mulenga fra Zambia var 14 da hun fødte sin datter Felicity. 214 millioner kvinder har stadig ikke adgang til prævention (Foto: © Pieter ten Hoopen, UNFPA)

Det går fremad

For Pernille Fenger er der ingen tvivl om, at når piger og kvinder har mulighed for at bestemme over egen krop, så er de bedre i stand til at undgå en uønsket graviditet, få en uddannelse, forsørge sig selv og dermed bidrage til lokalsamfundet. Det er ikke bare en menneskeret, men økonomisk en rigtig god ide.

Frem mod 2050 forventes verdens befolkning at stige til hele 10 milliarder mennesker, men kun hvis vi ikke nedbringer antallet af uønskede graviditeter.

Heldigvis går det allerede fremad, ikke mindst takket være støtte fra Danmark gennem udviklingsbistanden forklarer hun.

- Ved juletid sidste år fik vi opgjort, at der er kommet 32 millioner nye brugere af prævention i de 69 lande, hvor vi har arbejdet med det. Men vi vil gerne kunne nå ud til endnu flere. Ikke mindst de fattigste og mest sårbare kvinder, siger Pernille Fenger.