Omsorgsarbejde giver følelsesmæssige udfordringer

I sit ph.d.-projekt har Merete Monrad fra Aalborg Universitet undersøgt, hvordan det er, at arbejde med at yde omsorg for andre mennesker.

(Foto: Martin Kunzendorf © DR)

Merete Monrad har deltaget i Ph.d. Cup 2013. Læs mere om Ph.d. Cup 2013 hos Danskernes Akademi.

Hun er adjunkt ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet.

Hvad går dit ph.d.-projekt ud på?

Mit ph.d-projekt handler om, hvordan det er, at arbejde med at yde omsorg for andre mennesker og hvilke særlige arbejdslivsproblemer, der kan være knyttet til denne form for arbejde.

Jeg har været særligt optaget af den følelseskultur der præger arbejde på plejehjem og i daginstitutioner, dvs. de normer der er for hvilke følelser de professionelle bør give udtryk for og hvilke følelser de bør forsøge at skjule og hvordan de her normer påvirker arbejdslivet.

Hvordan fik du ideen til det?

Jeg blev tidligt i mit studie optaget af de forskellige og meget ofte modstridende forventninger der bliver rettet imod professionelle inden for omsorgssektoren og jeg blev nysgerrig efter, hvordan man som professionel håndterer samtidig at være bl.a. omsorgsfuld, effektiv og professionel.

Der er nemlig mange forskellige personer, der retter krav mod de professionelle (pårørende, omsorgsmodtagere, kolleger og ledelse) og samtidig må den professionelle tage udgangspunkt i sin egen faglighed og sin egen opfattelse af, hvad der er god omsorg. Og det kan godt være vanskeligt at få til at gå op.

Hvad kan din forskning bruges til?

Min forskning kan bruges til at forstå nogle af de arbejdsrelaterede belastninger, som professionelle inden for børne- og ældreområdet oplever og til at rejse diskussion af, hvordan man sikrer et godt arbejdsliv.

Hvad har overrasket dig mest forskningsmæssigt undervejs i ph.d.-projektet?

Jeg er blevet overrasket over hvor utroligt komplekst omsorgsarbejde er og hvor mange menneskelige og faglige hensyn og afvejninger de professionelle hele tiden foretager sig. Ja og så vedbliver jeg at være forundret over, at et stykke arbejde der er så vigtigt for vores samfund mødes med så lidt anerkendelse.

Hvad bliver dit næste skridt?

Nu har jeg fokuseret på de professionelles oplevelse af arbejde og så synes jeg det kunne være rigtig spændende at prøve at koble det sammen med brugernes perspektiv på omsorgsarbejdet.

For forskningen tyder på, at det meget ofte er de samme forhold omkring organiseringen af arbejdet og de tilgængelige ressourcer som gør omsorgsarbejdet godt eller dårligt for både medarbejderne og brugerne.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk