Oplev Danmarks ørne i dag

En flyvende havørn over Roskilde Fjord, et af de steder i landet, hvor man i dag kan komme med Dansk Ornitologisk Forenings ørneeksperter med ud og spotte de bredvingede rovfugle. Foto: Lars Laursen / Biofoto

(Foto: Lars Laursen © Scanpix / Biofoto)

VIDENSKABSBILLEDET

For niende gang afholder Dansk Ornitologisk Forening Ørnens Dag søndag d. 16. februar.

Fra 16 forskellige steder, kan rovfuglenysgerrige få sig en bredvinget oplevelse og komme helt tæt på specielt landets havørne. Det er den ørn, der klart findes flest af i Danmark.

Ifølge foreningens dugfriske rovfugletælling, blev der tidligere i februar registreret 2 kongeørne og 344 havørne, spredt ud over landet.

For havørnenes vedkommende, fordeler det sig med 138 individer vest for Storebælt og 206 øst for.

Hertil findes kendes der til i hvert fald 3 hold ynglende kongeørne.

Læs mere om de konkrete arrangementer i forbindelse med Ørnens Dag på dof.dk.

FacebookTwitter