Otte genstande om ugen kan forkorte dit liv - men nyt studie får ikke Sundhedsstyrelsen til at ændre holdning

Professor mener, at alkohol-anbefalinger skal være ens for både mænd og kvinder.

Casepersoner i internationalt studie fik i gennemsnit forkortet deres liv med et halvt år, hvis de drak mere end otte og 16 genstande ugentligt.

Der er intet alkoholforbrug, der er risikofrit. Og man skal under ingen omstændigheder drikke alkohol for sin sundheds skyld.

Men et nyt internationalt studie, der påviser, at man lever et halvt år kortere, hvis man drikker mellem otte og 16 genstande om ugen, får ikke umiddelbart Sundhedsstyrelsen til at ændre sine anbefalinger for ugentligt alkoholindtag.

Sådan lyder det fra Niels Sandø, der er sektionsleder i styrelsen, efter at den store internationale undersøgelse med i alt 600.000 forsøgspersoner i 19 lande har fastslået, at ingen voksne bør drikke mere end én genstand i gennemsnit om dagen, da det giver en øget risiko for hjertekarsygdomme.

- Det er en stor og interessant undersøgelse, der peger på, at der en sammenhæng med forbrug af alkohol og sundhedsrisikoen. Det er også noget, som vi har været opmærksomme på, og derfor siger vi også, at der ikke er noget alkoholforbrug, som er risikofrit, siger sektionslederen.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger lyder lige nu på, at mænd maksimalt bør drikke 14 genstande om ugen, mens kvinder bør nøjes med det halve.

Ergo ligger styrelsens anbefalinger for mænd i den zone, hvor du ifølge studiet får forkortet din levetid.

Niels Sandø, kommer I til at kigge på de nuværende anbefalinger med det samme?

- Det er ikke noget ved det her studie, som i sig selv får os til at sige, at nu skal vi ændre grænsen. Men det er klart, at vi med jævne mellemrum vil vurdere, om der samlet set er kommet ny forskning, der betyder, at vi skal kigge på anbefalingerne en gang til, siger han.

Han fortæller videre, at man sandsynligvis vil forsøge at danne sig et nyt overblik over, om der er noget i anbefalingerne, som skal ændres, i løbet af det næste år.

Professor: Grænserne skal være ens for mænd og kvinder

Børge Nordestgaard er professor på Københavns Universitet og har været med til at levere data om danskere til undersøgelsen. Han mener, at Sundhedsstyrelsen bør reagere straks på baggrund af det nye studie.

- Det her studie er så overbevisende, at Sundhedsstyrelsen bør revidere anbefalingerne omkring indtagelse af alkohol. Med den nye viden, vi har nu, så ligger de for højt, siger han til Politiken.

Professoren mener, at anbefalingerne bør sænkes til maksimalt syv genstande for mænd om ugen og hermed helt fjerne skellet mellem mænd og kvinder.

Ifølge sektionsleder fra Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø, er der dog flere gode grunde til, at der er forskel mellem de to køn.

- Der er mange studier, der peger på, at kvinder er mere sårbare over for at udvikle afhængighed af alkohol, men også at alkoholrelaterede skader kommer hurtigere hos kvinder end mænd, siger han.

Der kommer løbende nye studier, der går i forskellige retninger med forskellige anbefalinger. Hvordan vil du opfordre den almindelige dansker til at forholde sig til det nye studie?

- Jeg vil opfordre den enkelte borger til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, for der kommer hele tiden nye studier med nye resultater, siger han.

Sundhedstyrelsens nuværende anbefalinger trådte i kraft for otte år siden, hvor en arbejdsgrupper havde set på al relevant forskning.

Før 2010 lød anbefalingerne på maksimalt 21 ugentlige genstande for mænd og 14 for kvinder.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk