Ph.d. Cup 2014: Otte forskere med X Factor

Vinderne af DR og Informations formidlingskonkurrence gør svær forskning let at forstå.

Dybt kompliceret stof - opsamlet gennem tre års studier - kan godt formuleres let og kort. Det viser de otte vindere af Ph.d. Cup 2014. (Foto: © Hanne Kokkegård, DR Videnskab)

Vitaminer i modermælk, knoglebetændelse i mennesker og svin, insektbårne sygdomme, sprogets forfald, når alt skal måles og vejes i det offentlige, psykisk syg på den rigtige måde, befolkningstilvækst og fødevarer og løsladtes hæmmende gæld til det offentlige.

Opremsningen fylder få linjer, men dækker over uendeligt mange timers ph.d.-studier for otte vindere af formidlingskonkurrencen Ph.d. Cup 2014.

Vinderne har vist, at de formår at skrive om deres forskning, så den også er mulig at forstå for folk, som ikke kender til området i forvejen.

Ph.d. Cuppen

Det er DR og Information, som sammen med De Danske Universiteter og Lundbeckfonden står bag Ph.d. Cuppen, der hylder den gode forskningsformidling.

Målet er, at forskerne bliver bedre til at fortælle om deres forskning og gode til at gribe fat i medierne, så langt mere forskning end i dag komme i spil ude i samfundet.

Konkurrencen skal også være med til at vise, at forskning er sjovt, så flere måske selv får lyst til at forske.

Udover selve konkurrencen har forskerne kunnet deltage i en medieskole. Der har de fået træning i, hvordan de formidler deres forskning på en let måde.

Fejres i kåringsshow

Den 25. maj mødes de otte vindere i DR's Koncerthuset, hvor de skal fejres ved kåringsshowet Ph.d. Cup LIVE 2014.

De otte vindere skal i ultrakort form præsentere deres ph.d.-projekt direkte på scenen. Og dommerne udpeger så aftenens bedste formidler under kyndig vejledning af DR's vært, Peter Lund Madsen.

Showet bliver vist på DR2 2. pinsedag - mandag den 9. juni klokken 20 til 21. Sidste år kiggede 100.000 seere med, da programmet blev vist på DR2.

De otte vindere af Ph.d. Cup 2014

Carsten Kirkeby fra DTU Veterinærinstituttet har forsket i, hvordan bittesmå myg kaldet mitter spreder virussygdomme hos kvæg, geder og får. Hans forskningsresultater indgår nu i den beredskabsplan, som Danmark har, hvis landet bliver ramt af insektbårne sygdomme.

Louise Kruse Jensen fra Institut for Veterinær Sygdomsbiologi ved Københavns Universitet har forsket i knoglebetændelse. Hun har fundet ud af, at bakterier kan udløse det samme sygdomsbillede i knoglerne hos børn og grise. Og på den måde kan man afprøve nye behandlingsformer på grise først.

Agnes Ringer fra Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning ved Roskilde Universitet

har kigget på, hvordan man bedst inddrager patienter med en psykisk lidelse i tilrettelæggelsen af deres behandling.

Asmus Leth Olsen fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitet har forsket i, hvordan borgerne bliver påvirket af de mange tal og sammenligninger, som politikere, organisationer og medier bruger hele tiden.

Ruben Schachtenhaufen fra Copenhagen Business School har forsket i, om det danske sprog er ved at forfalde. Er der behov for at stramme op eller slappe af, når sproget ændrer sig?

Laura Vang Rasmussen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet har fundet ud af, at en voksende befolkning ikke nødvendigvis fører til en større fødevareproduktion i et område. Hendes ph.d.-projekt viser, at befolkningen i det nordlige Burkina Faso (Sahel) har fundet andre måder at brødføde sig på.

Eva Greibe fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet har forsket i, om babyer, der bliver ammet, får nok af vitaminet B12, der er vigtigt for deres udvikling. For indholdet af B12 falder gennem amme-perioden, så babyerne måske kommer til at mangle vitaminet, hvis de ammes helt, til de er seks måneder - som anbefalingerne lyder på.

Annette Olesen fra Juridisk Institut ved Syddansk Universitet har forsket i, hvordan løsladtes gæld til det offentlige på grund af sagsomkostningerne hæmmer deres lyst til at være lovlydige. Der er ingen reel mulighed for at få eftergivet gælden.