Porno giver bedre sædkvalitet

Australsk undersøgelse har vist, at brugen af porno kan have positiv indflydelse på mænds sædkvalitet.

(Foto: © Colourbox)

Langt størstedelen af Danmarks befolkning ser porno, men rent videnskabeligt virker det besynderligt at bruge energi på det.

Evolutionært set handler det for mennesket om at formere sig, men det sker jo umiddelbart ikke af, at vi ser porno. Og dog:

- Set ud fra et mandligt synspunkt er en del af forklaringen på, hvorfor vi ser porno en konkurrence, om hvem der kan producere sæd af den bedste kvalitet og på den måde have bedst mulighed for at formere sig, siger Tommaso Pizzari, der er professor i evolutionsbiologi på Oxford University og som en af de få har ledt efter forklaringen på dette porno-mysterium.

Større konkurrence mellem mændene

Pizzaris pointe understøttes af den australske undersøgelse. Her blev deltagerne, der alle var mænd, delt ind i to grupper. Den første gruppe fik vist porno, hvor både en mand og en kvinde deltog, mens den anden gruppe så porno, hvor der ikke var nogen mænd med.

Resultatet var, at den første gruppe både havde en bedre sædkvalitet og producerede mere sæd end den anden gruppe. Forklaringen er, at konkurrencen er større, når der er en anden mand i billedet, og kvinden har flere mænd at vælge i mellem. Des mere sæd manden producerer, desto bedre chancer har han for at være den, som får bragt sine gener videre. Omvendt er der mere grund til at spare på sæden, hvis der ikke er nogen konkurrenter.

Samme tendens ses hos dyr

Denne sædkonkurrence kendes også fra dyreverdenen. Når en han ser et par af sin egen art parre sig, har man målt, at det har en positiv effekt på antallet af sædceller, der produceres.

Det er med til at afgøre, hvor mange gange, og hvor ofte han har mulighed for at parre sig. Også hos dyrene mener man, at effekten kommer, når der er risiko for, at hunnen har flere partnere at vælge imellem.

Men der er også en anden ting, dyr får ud af at aflure deres artsfællers parring.

For når dyr ser på andre dyr, der parrer sig, er det med til at give dem en ide om, hvem de er oppe mod i kampen om at formere sig.

- Det kan give et billede af hvem, der parrer sig med hvem, hvor meget og hvordan det foregår. Disse informationer kan bruges til at lægge strategier for dyrets egen parring, siger Tommaso Pizzari.

Pizzari understreger, at det er svært at give noget endeligt bud på, hvorfor vi ser porno, blandt andet fordi der endnu er relativt lidt forskning på området.

Du kan høre hele indslaget om den videnskabelige forklaring på, hvorfor vi ser porno i Videnskabens Verden.