FAKTA Danmark giver 200 millioner til europæisk rumfart

Danmark er med i Den Europæiske Rumfartsorganisation, der også er arbejdsgiver for Danmarks første astronaut.

ESA Budget 2015 i millioner Euro. (Foto: © ESA, ESA)

Når Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, den 2. september skal ud i rummet, som den første dansker og kun anden skandinav, er hans rumdragt prydet af mange emblemer, heriblandt det rød-hvide dannebrogsflag og et emblem for ESA.

Den 38-årige dansker er ansat hos Den Europæiske Rumfartsorganisation, ESA. European Space Agency sender både astronauter op til Den Internationale Rumstation, ISS, satellitter ud i rummet, forsker i astrofysik, udvikler rumfartøjer, og i november 2014 stod ESA for den spektakulære landing på en komet (Rosetta-missionen til komet 67P) langt ude i rummet efter en rejse på 10 år.

Danmark var blandt 10 lande, der var med til at danne ESA i 1975. I dag består ESA af 20 EU-lande samt Norge og Schweiz. Derudover har ESA samarbejdsaftaler med syv andre EU-lande og Canada.

Geninvesterer i medlemslandene

ESA’s budget udgør i 2015 4.433 millioner Euro. Heraf bidrager Danmark med 0,8 procent – svarende til cirka 200 millioner danske kroner. Blandt de 20 EU-lande er det kun, Irland, Grækenland, Finland og Tjekkiet, der giver færre penge til ESA end Danmark.

De enkelte landes muligheder for at få del i de mange forsknings- og erhvervsprogrammers puljer afhænger af, hvor meget de enkelte lande selv bidrager med til det samlede budget.

Et vigtigt princip er nemlig, at man forsøger at geninvestere et beløb i hvert medlemsland svarende til det, som landet giver til ESA fx i form af industri- og forskningskontrakter.

Fast grundbeløb plus det løse giver 200 millioner

Hvert medlemsland betaler et obligatorisk grundbeløb, der dækker et grundvidenskabeligt rumforskningsprogram samt ESA’s generelle budget. Beløbet beregnes ud fra hvert lands bruttonationalprodukt.

Derudover kan medlemslandene selve beslutte, hvor mange frivillige ESA-programmer man vil deltage i, og hvor meget man vil betale til det. Det bliver samlet til 200 millioner for Danmark i år.

Danmark deltager i et program om jordobservation fra satellitter, bemandet rumfart til ISS, det europæiske satellitnavigationssystem Galileo, telekommunikation på land, til vands og i luften, udvikling og produktion af europæiske løfteraketter og teknologiudvikling inden for rumfart.

Læs mere hos Styrelsen og Forskning og Innovation og på ESA's danske hjemmeside rumrejsen.dk