Stigende CO2-mængder i atmosfæren ødelægger Jordens koralrev

Mere kuldioxid i atmosfæren vil betyde, at omkring halvdelen af alle unge koraller bliver deforme på grund havenes surhed. Det viser ny forskning.

Koralrev som Australiens Great Barrier Reef er under voldsomt pres, fordi kuldioxid fra atmosfæren er med til at opløse korallernes kalkskelet. (Foto: handout © Scanpix)

Man skal snart skynde sig, hvis man gerne vil opleve verdens koralrev. De trues nemlig fra flere kanter.

Helt unge korallers skeletter deformeres i takt med den såkaldte forsuring af havene. Forsuringen sker, når havene optager CO2 fra atmosfæren.

Det viser forskning fra University of Western Australia, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Science Advances.

Forskerne har indsamlet "gravide" koraller og dyrket korallernes afkom i tanke med forskellig koncentration af kuldioxid.

Efter fire uger skannede forskerne polypperne i en CT-skanner, for at analysere hvordan deres skeletter reagerede på stigende CO2-koncentrationer.

Og resultaterne ved høj CO2-koncentration var klare: Halvdelen af de koraller, der voksede under forsurede forhold, havde porøse og hullede skeletter.

Kulsyre gør havene sure

En øget koncentration af kuldioxid i atmosfæren fører til, at kuldioxiden reagerer med vandet og danner kulsyre. Det får den såkaldte PH-værdi i havene til at falde, så vandet i havene bliver mere surt. En lav PH-værdi er lig med syre, mens en høj betyder, at noget er basisk.

Havenes PH-værdi er faldet fra 8,2 til 8,1 i senere år. En lille forandring på papiret, men nok til at have en stor effekt. Forskere forventer at den værdi falder til 7,8 i løbet af dette århundrede - et niveau som er meget lavere end noget sted i havene i dag.

En lav PH-værdi er skidt for koraller og andre levende væsner, som er kalkbaserede. For jo surere vandet er, jo lettere opløser det kalken i skeletterne på fx korallerne.

Sker den forandring over meget lang tid, kan de kalkbaserede organismer nå at tilpasse sig. Men meget tyder på, at den menneskelige tilførsel af CO2 sker så hurtigt, at organismerne ikke kan nå at tilpasse sig.

Se en video der forklarer hvordan forsuringen sker her:

Demystifying ocean acidification and biodiversity impacts

Koralskeletters opbygning ødelægges

Ifølge Michael Kühl, der er professor i marinebiologi ved Københavns Universitet, er det ikke noget nyt, at koraller påvirkes negativt af forsuringen, men den nye forskning viser meget tydeligt, hvordan de påvirkes.

- Det er tidligere vist, at både nyetablerede og ældre korallers skeletaflejring påvirkes negativt af forsuring, men det er første gang, at der dokumenteres forsurings-effekter på koralskelettets tredimensionelle opbygning med høj rumlig opløsning, siger han.

Skanningerne viser tydeligt, at forsuring medfører forkrøblede koralskelletter. De er mindre, og mere porøse, tyndvæggede og asymmetriske i forhold til koraller, der vokser under normale forhold.

Det kan gøre det sværere for nyetablerede koraller at modstå græsning, overbegroning og slid fra bølger.

Ingen nye koralrev fra år 2100

Michael Kühl forklarer, at forsuringen af havene kan have meget alvorlige konsekvenser for koralrevene på Jorden.

- Nogle eksperter på forsuringseffekter i havene estimerer, at med den nuværende udvikling i atmosfærens CO2 indhold vil der i år 2100 være sket så store forskydninger i havvandets kemiske ligevægt, at der ikke længere vil være basis for nævneværdig kalkaflejring og tilvækst på koralrev i tropiske farvande, siger han.

Stort set alle fremskrivninger for koralrevene trækker nedad for koralrevenes fremtidsudsigter, forklarer Michael Kühl.

Se professor Rob Dunbar fra Stanford University's TED talk om forsuringen af havene her:

Rob Dunbar: The threat of ocean acidification

Døde koralrev får alvorlige konsekvenser

Væksten og udviklingen af unge koraller er altså meget sårbar overfor de ændringer i havenes kemi, som vi forventer kommer til at ske i det kommende århundrede, skriver forskerne.

Og bliver koralrevene nedbrudt har det store konsekvenser for havmiljøet, forklarer Michael Kühl.

- Udover at huse en enorm biologisk mangfoldighed og store fiskebestande, der udgør en vigtig proteinkilde for mange mennesker, så har koralrev også en beskyttende funktion for kystområder i troperne, siger han.

- For visse lande giver koralrevene også betragtelige indkomster i form af turisme. Både i herlighedsværdi og i samfundsøkonomisk perspektiv vil der således være store konsekvenser, hvis koralrevenes udbredelse mindskes.

Iltproduktionen kan blive påvirket

De stigende mængder af CO2 i atmosfæren har altså ikke kun betydning for opvarmningen af kloden, de gør bogstaveligt talt livet surt for kalkbaserede væsner.

Både alger og muslinger forventes også at blive påvirket markant af forsuringen. Sidste sommer publicerede forskere fra MIT et studie der viste, at phytoplankton bliver voldsomt påvirket af forsuringen.

Der findes så mange forskellige typer af plankton, at selv små variationer kan forskubbe balancen og påvirke hele fødekæden i havet - og endda påvirke iltbalancen i atmosfæren.

Myriader af plankton bliver også påvirket af at havene optager store mængder kuldioxid. En påvirkning der kan være katastrofal for havmiljøet og måske påvirke iltproduktionen. (© MIT)

En reduktion i CO2-udledningen skal til

Skal vi forsøge at gøre noget ved problemet, kræver det handling på nogle afgørende områder, forklarer Michael Kühl:

- En opbremsning og begrænsning af vores udledning af drivhusgasser er helt central, siger han.

- Men det vil tage tid før en sådan ændring slår igennem. Det er derfor klart, at jo længere der ventes med sådanne tiltag, desto længere forskubbes ligevægten, og der er en stigende risiko for at for at forholdene for koralrevene når at ændre sig så meget at en opbremsning kommer for sent.

Forsuringen af havene er dog ikke det eneste, der truer koralrevene. Helt friske rapporter viser, at vejrfænomenet El Niño øger graden af den såkaldte koralblegning, hvilket også slår koralrevene ihjel.