Amerikanernes næste strategi: Selvstyrende militærrobotter arbejder nu sammen

Amerikanske Lockheed Martin har gennemført en øvelse, hvor tre flådedroner har arbejdet sammen uden besætning. Dansk forsker mener, at det er en naturlig udvikling.

Lockheed Martins ubemandede fartøj, Marlin, har gennemført en øvelse med to andre autonome enheder. (Foto: © Lockheed Martin/Flickr, Lockheed Martin/Flickrr)

Amerikanske matroser ser ud til snart at blive forældede. I hvert fald har den amerikanske våbenfabrikant Lockheed Martin taget det første skridt mod en nærmest autonom flåde. Det skriver virksomheden i en ny pressemeddelelse.

Som en del af en test for den amerikanske flåde, affyrede den amerikanske virksomhed en ubemandet, luftbåren drone, en Vector Hawk, fra en ubemandet ubåd, Marlin, styret fra et ubemandet skib, Submaran fra firmaet Ocean Aero.

De tre enheder arbejdede sammen uden menneskelig påvirkning.

På den måde er en treenighed skabt, hvor robotter styrer robotter, der styrer robotter.

En naturlig udvikling

Kristian Søby Kristensen, seniorforsker ved Center for Militære Studier, Københavns Universitet, ser udviklingen som naturlig i militært perspektiv.

- Fra et militært synspunkt handler autonome enheder om, at man så hurtigt som muligt kan reagere, så man kan integrere de forskellige delsystemer og få en effekt, forklarer han og uddyber:

- Hvis systemerne kan arbejde samme, kan man tage noget beslutningstid ud af ligningen. I det konkrete Lockheed Martin-projekt handler det om at gøre information tilgængelig så hurtigt som muligt, forklarer han.

Del af en større strategi

I det store perspektiv er autonome enheder det nyeste led i konkurrencen mellem USA og andre lande, fortæller forskeren.

USA har længe haft den teknologiske førertrøje på i forhold til sine konkurrenter rent militært. Det har de haft i to teknologiske kvantespring: Atomvåben og senere præcisionsvåben.

USA's største konkurrenter, Rusland og Kina har dog efterhånden indhentet de kvantespring. Derfor er der brug en tredje strategi, der kan holde forspringet. Det tredje kvantespring er autonome systemer, fordi de kan løse opgaver nogle opgaver bedre.

- Den grundlæggende pointe ved ubemandede systemer er, at man kan bruge dem til tre ting: 1. ting der er dull, altså kedelige f.eks. overvågning, 2. ting der er dangerous, hvor der er risici for, at man ellers ville kunne miste menneskeliv og 3. dirty. – ting, der er ubehagelige for mennesker at gøre, f.eks. at bemande en undervandsbåd, forklarer han.

Autonome – men kun til en hvis grad

Den amerikanske flådeøvelse og robotfartøjernes handlinger blev løbende overvåget af mennesker – og mennesker kunne hele tiden overtage kontrollen af robot-enhederne.

Det er også planen på sigt for robotfartøjerne. De ubemandede droner – både til vand og til luft – kan fungere autonomt, men mennesker bestemmer, hvor de skal flyve hen – og kan overtage dronerne og fjernstyre dem manuelt, hvis det skulle blive nødvendigt.

Ansvarlighed og autonomitet

De autonome dronerne i øvelsen er ikke bevæbnede, derfor er deres rolle indtil videre kun overvågning og rekognoscering. Og der vil gå lang tid, før autonome droner selv vil kunne aktivere deres våben, mener Kristian Søby Kristensen.

- Vi har jo en ide om at væbnet konflikt er en Folketingsbeslutning. Der er en ganske omfattende lovgivning på området for, hvornår soldater må bruge våben. Hvis man pludselig overlader den beslutning til en maskine, så går det ud over grænsen for, hvad man traditionelt finder moralsk og etisk legitimt, forklarer han.

Problemet er også, at man ikke kan fordele ansvar, hvis en drone tager beslutningen, forklarer han. Hvis et menneske træffer beslutninger, kan man fordele et ansvar. Det kan man ikke, når det er en maskine.

- Det er faktisk meget den samme problemstilling, som man ser ved førerløse Tesla-biler. Hvis Tesla'en kommer i tvivl, om det er føreren eller fodgængeren, der skal reddes ved et uheld. Hvem har så ansvaret for, om den agerede rigtigt. Og hvem dømmer, om det er en forkert beslutning? Hvem har ansvaret? Er det føreren, Tesla, fodgængeren eller noget helt andet?

Bevæbnede droner

Det er også derfor, at når amerikanerne laver drone-angreb på f.eks. Taliban i Afghanistan, så er dronerne ikke autonome.

- De droner -især de flyvende- som amerikanere bruger er ikke førerløse. De er måske ubemandede, men der sidder en fører i Nevada eller lignende og bestemmer, hvor den skal flyve hen, og om den skal affyre et Hellfire-missil, afslutter han.