Chokeret eks-politiker: Banken vil vide om jeg er politisk aktiv

Den tidligere konservative leder, Pia Christmas Møller, er stærkt utilfreds med, at hendes bank vil registrere, om hun stadig er aktiv i politik.

Pia Christmas Møller mener ikke, beslutningstagerne er dygtige nok, til at lovgive om it og datasikkerhed.

Overvågning og registrering er blevet en integreret del af vores digitale samfund. Men hvor går grænsen for, hvilke data virksomheder skal have lov at indhente og gemme?

Det spørgsmål rejser den forhenværende politiske leder for det Konservative Folkparti Pia Christmas Møller i tv-programmet So ein Ding, efter hun var ude for en grænseoverskridende oplevelse.

Pia Christmas Møller modtog for nogle uger siden et opkald fra sin bank, der gerne ville vide, om hun stadigvæk er politisk aktiv.

- Jeg bliver meget foruroliget over, hvad det er, der er i gang, siger hun.

Stærkt forbløffet bad eks-politikeren derfor personen i røret om at sende en e-mail, da hun ganske enkelt ikke troede på, det var et ægte opkald.

E-mailen fra banken beroligede hende ikke. Men efter en personlig henvendelse til banken, blev det klart for Pia Christmas Møller, at den var god nok.

Banken skal registrere politisk eksponerede personer

Banken ville ikke bare vide, om hun stadigvæk var involveret i politik. De har faktisk pligt til at undersøge det.

Det er nemlig resultatet af et EU-direktiv, der er trådt i kraft i år.

I direktivet "om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme" fremgår det blandt andet, at banker og kreditinstitutter har til opgave “at identificere en politisk eksponeret person”.

Disse inkluderer blandt andet statschefer, regeringschefer, ministre, parlamentsmedlemmer og medlemmer af politiske partiers styrelsesorganer - og altså herunder Pia Christmas Møller, som tidligere politisk leder.

Men det stopper ikke her. Den politisk eksponerede persons ægtefælle, børn og børnenes ægtefæller falder ligeledes ind under reglerne.

- Der er jo voldsomt, siger Pia Christmas Møller.

En brik i det samlede billede

Den forhenværende politiker mener ikke, at man skal vurdere hendes oplevelse som en isoleret sag.

- Det er en væsentlig brik i et samlet billede, siger Pia Christmas Møller og nævner blandt andet udfordringer med cookies fra tredjepart og private firmaers indsamling af data om, hvilke sider vi besøger på nettet.

- Der er en gennemlysning af os så kolossal. Nogle af de opsamlede informationer giver et stærkere billede af os som personer, end vi selv ved af, siger hun.

Beslutningstagere er ikke indsigtsfulde nok

Med henvisning til sagen om banken, der var tvunget til at indsamle oplysninger om, hvorvidt Pia Christmas stadig er politisk aktiv, spørger Nikolaj Sonne:

Der er regler, for hvordan bankerne arbejder, og der er nogen, der laver de regler. Er de dygtige nok?

- Det må man sige i vid udstrækning, de ikke er. I vid udstrækning er beslutningstagerne, efter min vurdering, slet ikke indsigtsfulde nok, når det drejer sig om IT.

- Der er for mange af os, som ikke har det tekniske overblik til blot at hyre dem, vi både kan stole på, og som har indsigten.

Datasikkerhed er også et personligt ansvar

Pia Christmas Møller mener dog ikke, at vi bare kan overlade det til politikerne at få styr på datasikkerheden:

- Vi er nødt til som borgere og brugere at stille nogle krav, både til os selv og til udbyderne. Det vil sige, vi er nødt til at stille krav om datasikkerhed og sige nej til, at data går videre til tredjeperson, uden det er virkelig velbeføjet, at det sker.

- Vi er nødt til at stille krav til, hvad der må ske med vores data. Det er et minimum, og det er vores eget ansvar, at prøve at tage hånd om det, slutter Pia Christmas Møller.

- Jeg er ikke længere en politisk eksponeret person

Årsagen, til at banken kontaktede Pia Christmas Møller, skal formentlig findes i Artikel 22 i samme EU-direktiv, som kræver højt profilerede politikere registreret. Her står der:

Når en politisk eksponeret person ophører med at have et højerestående offentligt hverv (…) skal forpligtede enheder i mindst 12 måneder vurdere, hvilken risiko personen fortsat indebærer, og anvende passende og risikobaserede foranstaltninger i en periode, indtil denne person ikke længere anses for at indebære en specifik risiko som politisk eksponeret person.

Pia Christmas Møller har oplyst til banken, at hun ikke længere er en “politisk eksponeret person”. I dag har hun sit eget konsulentfirma og fungerer blandt andet som valgobservatør.