Data er fremtidens vigtigste råstof

Ny rapport fastslår, at Danmark skal investere massivt i den digitale fremtid.

Billede af TDCs Hosting datacenter i Valby hvor der er tre store nedkølede serverrum med adskillige servere, der servicerer store dele af den offentlige sektor. (Foto: Dennis Lehmann © Scanpix)

Der skal træffes nogle benhårde politiske beslutninger. Ellers sejler vi agter ud.

Det er budskabet til politikerne i en ny rapport med titlen 'Big Data: Fremtidens digitale råstof', som er lavet af Mandag Morgen og udviklet i samarbejde med Google.

Rapportens konkluderer, at Danmark skal sætte skub i en superambitiøs plan for udviklingen af den digitale infrastruktur og åbne op for adgangen til offentlig data, hvis vi ikke vil risikere at blive parkeret på sidelinjen i fremtidens datadrevne økonomi.

Big data er fremtidens vigtigste råstof

- Big data er den ressource, der kommer til at drive fremtidens digitale vækst. En fundamental vækstbetingelse - og i mange tilfælde overlevelsesbetingelse - for virksomheder og nationer.

Sådan indledes rapporten, der mener, at politikerne står foran en række helt afgørende beslutninger om hvordan, vi bedst forbereder os på en fremtid, hvor dem der er bedst til at analysere og gøre brug af data vil trække det længst strå.

Big data handler om et fundamentalt skifte, hvor data går fra at være en nødvendighed, som muliggjorde samhandel med varer og tjenesteydelser, til at være en ekstremt værdifuld råvare i sig selv.

Eksempler på virksomheder vi alle kender, der baserer deres forretning på analyse af 'big data', er Google, Amazon og Facebook, der ved hjælp af algoritmer kan kortlægge vores mønstre.

Den måde at kunne analysere store mængder af data på, vil forplante sig til alle andre brancher og sektorer, og dem der er bedst til at omstille sig til den virkelighed, vil blive fremtidens vindere, konkluderer rapporten.

Sådan fungerer Big Data

Rapporten byder på flere eksempler på hvad det er big data kan.

Et eksempel er, hvordan man på en række amerikanske hospitaler bruger computere til at diagnosticere, om en for tidligt født baby skal i behandling for en infektion - vel at mærke 24 timer før infektionen indtræffer. Det kan lade sig gøre på grund af adgang til omfattende historiske data om bl.a. hjerterytme, åndedræt og temperatur.

Et andet eksempel er, hvordan analysen af GPS-data kan kortlægge hvordan folk egentlig bevæger sig, så man, baseret på fakta, kan tilpasse vejnettet og den offentlige transport, og derigennem spare tid og penge.

Konceptet 'big data' handler altså om analysen af store mængder data, der gør at fremtidens beslutninger kan tages på et helt anderledes oplyst grundlag end i dag.

Big data = big money

I rapporten henvises til tal fra OECD fra midten af april der anslog, at udnyttelse af big data kan spare europæiske regeringer for 15-20 pct. på de offentlige driftsbudgetter, og at virksomheder kan øge indtjeningen med 5-6 pct. ved at gøre brug af big data.

- Hovedforklaringen er, at de enorme datamængder giver mulighed for at få besvaret nogle af de spørgsmål, vi aldrig tidligere har kunnet få svar på. Vi er vidner til et paradigmeskifte, der tåler sammenligning med de store videnskabelige revolutioner, mener Viktor Mayer-Schönberger professor ved Oxford University.

For den private sektor er big data også en råvare med profitpotentiale.

- Big data bliver helt uundgåelig at forholde sig til, vurderer professor ved MIT Sloan School of Management, Andrew McAfee.

Mange virksomhedsledere styrer i sidste ende pr. instinkt og mavefornemmelse. Men undersøgelser viser, at beslutninger baseret på big data altid overgår en ellers udmærket intuition, forklarer McAfee.

Danmark mangler en tydelig strategi - Storbitannien i front

En analyse fra Deloitte Research viser, at 49 lande i dag er med på 'big data'-bølgen, og at den absolutte frontløber er Storbritannien - især målt på anvendelsen af data til bl.a. at skabe nye virksomheder. USA er også langt fremme mht. at åbne op for adgangen til offentlige data.

Herhjemme er vi så småt er begyndt at åbne op for registre, der tidligere kostede penge at få adgang til.

Adgangen til eksempelvis landkortdata, selskabsdata, matrikelkort og Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) viser, at Danmark er ved at få øjnene op for potentialet i big data.

Alligevel konkluderer rapporten at der mangler en mere målrettet og strategisk tilgang.

Lynhurtigt internet er en forudsætning

Ud over at give adgang til mere offentlig data, er et af de helt konkrete tiltag politikerne opfordres til, at investere i lynhurtige dataforbindelser over alt i Danmark.

Grunden til det er, at den regnekraft der skal bruges, til at analysere data, kommer til at være koncentreret i store - og ofte fjerntliggende - datacentre. Derfor er det afgørende, at dataen kan transporteres hurtigt nok frem og tilbage mellem virksomheder eller offentlige institutioner, og datacentrene.

Rapporten er meget klar i spyttet, når det handler om hvad datacentrenes rolle bliver i fremtiden.

- De nye, store datacentre bliver - kombineret med højhastighedsforbindelser og kraftigere computere - hjertet, hjernen og rygraden i en stadig mere udbygget digital økonomi, hvor data er den centrale råvare med næsten ubegribelige anvendelsesmuligheder.

Brug dine data eller dø

Ifølge Mandag Morgens rapport er eksperterne meget tydelige i deres vurdering af, hvad det er der er på spil.

Big data er et spørgsmål om overlevelse - også for danske virksomheder. Datarevolutionens vindere bliver de virksomheder, der formår at omsætte data til effektiviseringer, bedre ledelsesbeslutninger og nye forretningsmodeller.

- Så længe dine konkurrenter ikke hopper med på bølgen, kan du fortsætte, som du plejer. Men hvis en ny spiller kommer til verden og træffer 10 pct. bedre beslutninger end dig, fordi de er baseret på data, så kommer du hurtigt ud i seriøse problemer, siger professor på MIT Sloan, Andrew McAfee.

En vurdering Børge Obel, professor og centerleder ved Interdisciplinary Center for Organizational Architecture (ICOA) på Aarhus Universitet er enig i.

- Jeg er ikke længere i tvivl. De virksomheder, der forstår at bruge det her, vil vinde, konstaterer han.

Konklusionen i rapporten er da også ganske klar.

- Hvis Danmark skal udnytte de store muligheder i big data, skal der træffes nogle benhårde politiske beslutninger. Der er brug for at investere i den digitale infrastruktur, gentænke ophavsretslovgivningen og fokusere på uddannelse og forskning, slutter Mandag Morgen sin analyse.