En tredjedel er utryg ved digital kommunikation med det offentlige

Det er en myte, at det kun er ældre, der er utrygge ved digital kommunikation med det offentlige. Også de unge er skeptiske, konkluderer en ny rapport om IT i Danmark.

Digitale løsninger bliver mere udbredte - men mange er stadig skeptiske, viser ny rapport. (© Colourbox)

Der er fortsat lang vej, før danskerne for alvor begynder at holde af den digitale kontakt med det offentlige, der ellers i stadigt stigende omfang er blevet obligatorisk de senere år.

Hver tredje dansker svarer således i en ny undersøgelse, at de ikke følte sig trygge sidste gang de brugte en digital selvbetjeningsløsning. Det største antal utrygge findes blandt de ældre over 70 år, hvoraf kun 49 procent følte sig trygge.

Men også blandt de unge 18-29-årige har en stor andel svært ved den digitale kontakt, som 32 procent følte sig utryg ved.

Tallet fremgår af den årlige rapport, IT i Praksis, der udgives af Rambøll Management i samarbejde med Dansk IT. Rapporten er en kortlægning af Danmarks brug af IT, og med 20 år på bagen har den årlige rapport udviklet sig til at blive et af de mest grundige overblik over den danske digitaliseringsproces.

IT-sikkerhed i fokus

Den 124 sider lange rapport har igen i år fokus på en lang række vidt forskellige temaer - og ganske markant er IT-sikkerhed et emne, der i år er sprunget helt op på en førsteplads over temaer, som IT-chefer i både den private og offentlige sektor mener, er vigtigst at arbejde med.

Den stærke interesse for området kommer efter et par år med heftigt fokus på IT-sikkerhed og privatliv og midt i efterdønningerne efter CSC-hackersagen, hvor en svensk hacker formåede at trænge ind i nogle af de mest centrale registre i Danmark uden at blive opdaget.

Men selv om mange danskere fortsat er utrygge ved digitaliseringen, er der heldigvis også lyspunkter.

Flere kan lide breve

Blandt andet er der vækst i antallet af borgere, der foretrækker digitale selvbetjeningsløsninger til kontakt med den offentlige sektor. I 2011 var tallet 20 procent - det er nu vokset til 40 procent. I samme periode er antallet af danskere, der foretrækker selv at møde op hos fx kommunen, faldet fra 30 til 18 procent.

Pudsigt nok foretrækker et stigende antal danskere at kommunikere via almindelige breve. I 2011 foretrak tre procent denne form for kommunikation - det er vokset til syv procent nu, ifølge rapporten.

I alt foretrækker 43 procent en eller anden form for analog kontakt - enten via telefon, fremmøde eller brev. Blandt dem, der bruger digitale selvbetjeningsløsninger, bruges oftest PC, og det er endda i stigning, selv om smartphones og tablets er stadigt mere udbredte.

Uenighed om sociale medier

PC-fænomenet forklarer rapporten med, at selvbetjeningsløsningerne stadig ikke er gode nok til de mobile enheder. En anden påfaldende tendens er, at der er stor forskel på, hvor vigtigt topledelsen anser sociale medier for at være i forhold til IT-chefens opfattelse af samme emne.

Her angiver de adspurgte topchefer i det private, at sociale medier er det femtevigtigste område for virksomheden (nummer 10 sidste år) - mens IT-cheferne ligesom sidste år placerer sociale medier som nummer 13 på listen over vigtige ting.

Samme tendens genfindes hos de offentlige virksomheder, hvor topcheferne dog blot placerer sociale medier som det fjerdevigtigste.

Deleøkonomi kan ramme bredt

Til gengæld forventer flertallet, at IT frem mod 2018 vil komme til at spille en meget større strategisk rolle end i dag, hvor flest mener, at IT's vigtigste opgave er at understøtte de ting, organisationen i øvrigt beskæftiger sig med.

Rapporten peger blandt andet på deleøkonomi som et fænomen, der kan vokse sig større de kommende år på områder, man måske ikke umiddelbart havde set komme. Her peger rapporten specifikt på landmænd, der kan dele maskiner - og et eksempel i Billund, hvor borgerne kan leje kommunens biler, når kommunen ikke selv skal bruge dem.

Undersøgelsens data stammer både fra meningsmålinger og interviews med personer i erhvervslivet og den offentlige sektor.

Facebook
Twitter