EU-domstolen kan forbyde Facebook at lagre dine data i USA

Den irske højesteret beder EU-domstolen om at overtage sag om overførsel af Facebook-data rejst af østrigsk aktivist.

Facebook kæmper for stadig at kunne gemme europæiske data på amerikanske servere. Nu skal EU-domstolen vurdere sagen. (Foto: Philippe Wojazer © Scanpix)

Må Facebook overføre data fra europæiske kunder til servere i USA?

Det spørgsmål har den irske højesteret bedt EU-domstolen om at vurdere, skriver Reuters.

Sagen blev oprindeligt rejst i 2013 af den østrigske aktivist Max Schrems, der mener, at hans data burde være beskyttet under europæisk lovgivning og ikke amerikansk. Det skete i kølvandet på afsløringerne af de amerikanske myndigheders massive data-overvågning.

Retssagen er endt hos de irske myndigheder, fordi Facebook ligesom flere andre store teknologivirksomheder har europæisk hovedkvarter i Irland.

Spørgsmål for stort til Irland

Den irske højesteretsdommer Caroline Costello fulgte opfordringen fra det irske datatilsyn om at sende spørgsmålet videre til EU, så beslutningen ikke bliver truffet på nationalt niveau.

- EU-lovgivningen garanterer et højt beskyttelsesniveau af EU-borgere. De har ret til et tilsvarende højt beskyttelsesniveau, når deres data overføres uden for EU, sagde højesteretsdommeren i sin begrundelse for at sende sagen videre.

Hun vurderede endvidere, at det irske datatilsyn har rejst velbegrundet bekymring for, at den amerikansk lovgivning ikke er forenelig med kravene i det europæiske charter om databeskyttelse.

Konsekvenserne af dommen i EU kan blive ganske vidtrækkende, da den også vil få betydning for alle andre firmaer, der gemmer europæernes data på amerikanske servere.

Max Schrems er foreløbig tilfreds

En glad Max Schrems ses her udenfor højesteret i Dublin i Ireland forud for domsafsigelsen. Han er tilfreds med, at EU-domstolen nu skal vurdere sagen. (Foto: Clodagh Kilcoyne © Scanpix)

Den østrigske aktivist og ph.d.-studerende Max Schrems er tilfreds med det foreløbige udfald af sagen.

- Jeg bifalder dommen fra den irske højesteret. Det er vigtigt, at en neutral domstol uden for USA har opsummeret fakta om amerikansk overvågning i en dom, efter at have gennemgået mere end 45.000 sider dokumenter i en fem ugers høring. Det lader til, at alle Facebooks argumenter er blevet afvist, siger Max Schrems i en udtalelse.

I næste uge skal det afklares, præcis hvilke spørgsmål EU-domstolen skal vurdere. Der vil formentlig tidligst falde en EU-dom i sagen om 18 måneder.