Find gratis videnskabelige artikler med nyt værktøj

Browser-tilføjelsen Unpaywall finder gratis versioner af videnskabelige artikler der ligger bag en betalingsmur.

Den lille hængelås til højre på hjemmesiden er et link til en gratis version af den videnskabelige artikel.

Unpaywall er udviklet af nonprofit-initiativet Impactstory, der har som sit mål at gøre forskning lettere tilgængelig online.

Den fungerer med Chrome og Firefox-browserne ved at vise et grønt ikon, på sider der tager betaling for videnskabelige artikler, men hvor en gratis version kan hentes andetsteds.

Den lille hængelås til højre på hjemmesiden er et link til en gratis version af den videnskabelige artikel.

Forskere gør selv deres artikler gratis

Betalingsmure og stigende priser betyder, at forskningen bliver tilgængelig for færre og færre mennesker. Derfor vælger mange forskere at lægge gratis kopier af teksterne op i tillæg til de, der ligger bag betalingsmurene.

Og det er disse versioner Unpaywall er i stand til at finde og linke videre til fra betalingssiderne.

Hvorfor skal man betale for offentlig tilgængelig forskning?

Grunden til at man skal betale for forskning, der i teorien er frit tilgængelig for offentligheden, kræver et kig i historiens annaler:

Frem til midten af 1960erne blev videnskabelige artikler samlet i journaler og udgivet af videnskabelige selskaber som fx det franske Académie des Sciences og det engelske The Royal Society.

I 1960erne og 1970erne blev journalerne opkøbt af private firmaer, der kunne se en forretningsmodel i materialet, der ikke tidligere havde indbragt store summer. Det blev en tiltagende indbringende forretning og fra 1984 til 2002 steg priserne for de akademiske journaler med næsten 600%.

I 2013 stod de tre kæmpefirmaer Elsevier, Springer og Wiley for cirka 42% af udgivelserne.

En detaljeret gennemgang af denne sag kan læses her.

Betalingsmur under beskydning

En alternativ model kaldet open access vil konkurrere med betalingsmodellen og gøre materialet gratis for alle.

EU vil bruge open access-modellen til at gøre al ny forskning fra EU-landene tilgængelig inden år 2020.

Men indtil da - og hvis man ønsker at fordybe sig i gratis ikke-europæisk forskning - så kan Unpaywall altså i mange tilfælde hjælpe.