Flere danske droner i luften

COWI har fået tilladelse til at sende droner i luften, og Odense Lufthavn skal være testcenter for droner

Den rådgivende virksomhed COWI har fået tilladelse til at sende droner i luften, der skal gøre det nemmere at kortlægge landskaber, registrere miljømæssige forandringer og energieffektivisere byggeri.

Et oversigtsbillede af et oversvømmet parcelhuskvarter lige efter et skybrud, overvågning af trafikken i myldretid eller kortlægning af marker og by-arealer inden et større byggeri sættes i gang. Med droner er det blevet let at skabe sig et hurtigt overblik over mindre områder og ikke mindst dokumentere en udvikling over tid. Dronerne er nemlig langt hurtigere og billigere at få på vingerne end de fly, som normalt bruges til luftfoto.

"Dronerne er det perfekte værktøj til at give et hurtigt her-og-nu billede af mindre geografiske områder og "hotspots", som f.eks. kyststrækninger med sandskred, oversvømmede områder eller store byggepladser. Vi oplever lige nu en stigende interesse for at få kortlagt naturområder eller overvåget og volumeberegnet f.eks. affaldsdepoter og grusgrave.", fortæller Jesper Falk, sektionsleder for Landmåling, COWI A/S, Danmark.

Danmark bliver centrum for test af droner

Danmark er allerede på vej til at blive centrum for udviklingen af flyvning med droner til fredelige formål.

Odense Lufthavn blev nationalt testcenter for droner i november sidste år, og nu har Odense og Nordfyns kommuner afsat 1,9 millioner kroner til projektet.

“Inden for den nærmeste måned begynder vi at ansætte teknikere. Så vi har gearet op - vi er i gang”, fortæller Peter J. Høgsberg, lufthavnschef i Odense Lufthavn.

“Luftfart er en vældig stor industri, og luftfart bevæger sig hen mod at blive ubemandet. Det kan godt være, at vi synes vindmøller er stort, men vindmølleindustrien er ingenting sammenlignet med luftfartsindustrien”, siger Peter Høgsberg til Harddisken.

Virksomheden er ejet af Odense og Nordfyns kommuner, og en af visionerne for den efterhånden stille lufthavn er, at blive det førende europæiske testcenter for civil anvendelse af ubemandede fly. Lufthavnschefen mener, at det vil gavne hele Danmark.

“Det handler om økonomi og arbejdspladser, hvad er det vi skal leve af i Danmark i fremtiden?” spørger han og mener selv svaret til dels er droner til civilt brug.

Lovgivningen en gråzone

I 2011 var verdens største flyproducent på besøg i Odense Lufthavn. Her testede amerikanske Boeing droner i en periode på fire uger på invitation af Odense Lufthavn selv. Men virksomheden testede meget mere end droner til civilt brug, fortæller lufthavnschefen.

“Boeing testede i virkeligheden lufthavnens samarbejdsvilje, de danske luftfartsmyndigheders samarbejdsvilje og så faciliteterne. De ønskede at teste, om det her er et sted, de kan forestille sig at etablere sig.”

Boeing udtalte sig efterfølgende positivt i offentligheden om oplevelsen, så nu venter Odense Lufthavn bare på, at lovgivningen på området kommer på plads, så de kan komme i gang.

“Der findes faktisk ikke en egen lovgivning på det her område. Lige nu er det sådan et miks mellem reglerne for kommerciel flyvning og reglerne for flyvning med modelfly, som man benytter sig af. Så alt hvad vi laver i dag, foregår på dispensation fra myndighederne,” forklarer Peter Høgsberg.

Trafikstyrelsen venter også

Trafikstyrelsen er ansvarlig for al flyvning med ubemandede fartøjer i Danmark. Her venter luftfartsinspektør og sagsbehandler Henrik Michelsen på, at EU får deres kommende lovgivning om flyvning med droner til civilt brug falder på plads. Indtil da, skal man søge dispensation og følge Trafikstyrelsens regler, hvis man vil flyve med droner i dansk luftrum.

EU arbejder ifølge Chris Coles ‘the Drone Wars blog' på, at åbne Europas luftrum op for civilt brug af droner i 2016, som følge af at præsident Barack Obama har lempet på reglerne for flyvning med droner inden for USAs grænser fra 2015.

Tre ryst og et kast sender flyet i luften

De droner COWI anvender er på størrelse med en vandrefalk og vejer blot 500 gram. Flyene sendes i luften med tre ryst og et kast. Udstyret med et kamera og et batteri, søger droneflyene 70 meter op i luften. Efter 30 minutter vender de automatisk tilbage til udgangspunktet med værdifulde data. På den halve time kan dronen tilbagelægge op til 20 kilometer. Flyet styres fra en bærbar computer og en GPS registrerer, hvor billederne tages med en nøjagtighed på ned til fem cm. På baggrund af de indsamlede data, kan computeren lynhurtigt generere knivskarpe oversigtsbilleder og 3D modeller af det overfløjne område.

I miljøets tjeneste

Droneflyene i COWI er anskaffet i miljøets tjeneste og anvendes for eksempel i dag til overvågning af vegetationen i Holmegårdsmose - en af Danmarks udrydningstruede højmoser, som er under genoprettelse. Den begrænsede størrelse gør dronerne velegnede til at flyve over land og kystområder, hvor det er svært at danne sig et overblik fra landjorden, ligesom de er oplagte at sende på optagelse i byerne, som ofte er tæt bebyggede og trafikerede. Som et af de næste skridt vil COWI udstyre dronerne med thermografiske kameraer, som kan registrere varmeudslip fra bygninger eller fjernvarmerør i jorden, og dermed danne grundlag for miljøeffektiv renovering.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk