Forsker: Robotter og mennesker skal lære af hinanden

Forskere sætter robotter og mennesker sammen i teams på fabrikker, så de kan bliver gode kollegaer

Harddiskens Henrik Føhns sammen med verdens hurtigste robot, Cheetah MIT (Foto: Sangbae Kim)

- Vi kan helt klart lære en masse af robotter. De er ikke bare værktøjer. De har deres egne færdigheder, svagheder og styrker, siger Julie Shah, der er lektor i robotteknologi på MIT, det tekniske universitet i Cambridge udenfor Boston.

Hendes mål er at integrere robotter i vores daglige arbejde, uden at vi skal lave om på, hvordan vi arbejder.

Julie Shah har en fortid hos flyfabrikken Boeing, hvor hun studerede deres fremstillingsteknologi. Nu er hun vendt tilbage til MIT, hvor hun er leder af den gruppe, som forsker i interaktive robotter - altså samarbejdet mellem robotter og mennesker.

Robotter kan ikke lave alt

De fleste tænker på bilindustrien som et sted, hvor alt bliver lavet af industrirobotter, men det viser sig, at halvdelen af alt arbejde i bilindustrien stadig bliver lavet af mennesker.

Ifølge Julie Shah er det ikke praktisk at lade en robot gøre alt, men hvis vi derimod kan integrere robotter i arbejdsforløb sammen med mennesker, er der gode produktivitetsgevinster og økonomiske fordele at hente, mener hun.

Sikkerhed er vigtig

De to vigtigste faktorer, når mennesker og robotter skal arbejde sammen er tid og sikkerhed. - hvis man integrerer en robot i en fabrikshal, et hospital eller en militær operation, så skal den fungere fejlfrit.

- Den må ikke forstyrre sit team. Hvis den bryder sammen, skal alle kunne fortsætte deres arbejde som hidtil. Og hvis vi taler om robotter i hjemmet, er det vigtigt, at vi ikke skal lave alt om af hensyn til robotten, understreger Julie Shah.

Det lyder jo meget godt - men det kan være svært at føre ud i livet.

En robot på en fabrik er i dag programmeret til at gøre nøjagtig den samme ting igen og igen. Den har en meget begrænset forståelse af sine omgivelser. For mennesker er det umuligt at samarbejde med den. Dels fordi nogle industrirobotter er decideret farlige at være i nærheden af og derfor er hegnet inde.

Men for robotter er det også svært at arbejde sammen med mennesker, fordi vi ikke gør det samme igen og igen. Vi tror måske, at vi kan gentage en proces på nøjagtig samme måde, men vi laver små variationer, som robotten ikke opdager, fordi den ikke kan sanse det.

Robotter er langsomme, men tager bedre beslutninger

Derfor arbejder Julie Shah og hendes team ikke alene på at gøre robotter sikre nok, men også på at gøre dem kvikke nok til at arbejde sammen med mennesker. En robot må ikke blive langsom eller stoppe, når der bliver blandet et menneske ind i procesen. Den skal kunne tilpasse sig.

Hvis mennesker arbejder i gruppe sammen, og noget ændrer sig, så stopper mennesker ikke deres arbejde og bruger timer på at tænke sig frem til den mest optimale løsning. Vi improviserer og kommer videre. Folk tager hurtigt beslutninger, som er gode nok til at komme videre. Det er måske ikke den bedste beslutning, men den er god nok til at arbejdet ikke går i stå.

En robot derimod må regne sig igennem alle løsninger, og det kan tage en halv til hel time. Men hvis vi faktisk giver dem tid til at regne, så kan de tage bedre beslutninger end os. Derfor arbejder Julie Shah og hendes kollegaer med at lave bedre algoritmer, der er hurtige nok til, at mennesker også kan lære af robotterne.

Hvordan lærer man en robot op?

Men hvordan oplærer man en robot til at arbejde sammen med et som et menneske?

- Vi træner dem ligesom et menneskeligt hold. Man skifter roller i processen for at forstå hinandens opgaver. Så menneske og robot bytter rolle, så de kan udvikle en fælles forståelse for, hvordan man løser en specifik arbejdsopgave, fortæller Julie Shah.

Robotten kigger på personen, og lærer hvordan vedkommende gør, og personen lærer, hvordan robotten gør. Og bagefter bytter de plads.

Kan en robot blive en god kollega?

Nu kan man jo overveje, hvordan kvaliteten af ens arbejdsliv kan forandre sig, hvis ens kollega ikke længere er af kød og blod, men i stedet er en maskine af stål, der er styret af matematiske formler. Og ikke har brug for pauser eller smalltalk om børn og hvad vi skal lave i weekenden.

- Mennesker er sociale, så selvom de arbejder sammen med en orange industrirobot, der overhovedet ikke ligner et menneske, så stoler de på den. De giver den ofte et navn, og det sker, at folk projekterer menneskelignende kvaliteter over på robotten, hvis gruppearbejdet fungerer godt, fortæller Julie Shah.

Meget af interaktionen med maskiner handler om sikkerhed. Når man ser et fysisk objekt bevæge sig, er det nemt at gennemskue, hvad der foregår og man ved, hvad man skal gøre for ikke at blive slået ned af en robotarm i bevægelse.

Robotter uden krop

Men robotter er andet end orange industrirobotter i en fabrikshal. Robotter kan også bestå af software uden en fysisk krop. Den slags robotter arbejder mange kontorfolk lige fra journalister til børsmæglere og marketingfolk sammen med hver dag. Hvordan arbejder man sammen med en software robot?

- Hvis det er en software agent, så er det straks meget sværerere, men det er lige så vigtigt, at en software robot kan udvikle gode modeller af, hvordan mennesker opfører sig, hvis de skal arbejde sammen, fortæller Julie Shah, der også forsker i kunstig intelligens.

Hun fokuserer på programmering af robotter. Og det gælder både de fysiske og software robotterne. Hendes team har især kigget på katastrofehjælp, hvor en software agent assisterer nødhjælpsarbejdere.

Blandt andet arbejder de med droner for at finde ud af, hvordan en autonom drone kan lære at kommunikere med droner eller køretøjer, som er fjernstyret af mennesker.

Robotter ændrer samfundet, men de tager ikke vores jobs

Mange mennesker er lidt nervøse ved robotter og ser dem som en slags følelsesløs og kold science fiction. Skal de bare acceptere, at robotter vil ændre vores samfund?

- Jeg tror, at robotter allerede har ændret samfundet, og nu er vi på det stadie, hvor vi vil bringe dem ind i vores verden i stedet for at fjernstyre dem i isolerede rum, siger Julie Shah.

Men hvad hvis de hugger vores jobs fra os?

- Da jeg arbejdede hos Boeing, lærte jeg om de økonomiske fordele i at bruge robotter i produktion. Og jeg var overrasket, da folk spurgte mig om robotter overtager deres jobs. Det er en vision, som ligger langt ude i fremtiden, ved jeg fra min erfaring. I stedet skal vi se på de muligheder, der er i dag og bruge dem til at opnå gevinster, siger Julie Shah.

Gevinster i form at at sætte robotter til at lave det kedelige og farlige arbejde i stedet for os mennesker, og i øvrigt gøre det bedre og billigere end vi kan. Og så mener Julie Shah i øvrigt ikke, at der er et rent robotsamfund lige om hjørnet.

Facebook
Twitter