Forskningsministeren beskyldes for ph.d.-plagiat

Software har afsløret kopieret afsnit i uddannelses- og forskningsministerens ph.d.-afhandling, og nogle eksperter kalder det plagiat, andre sjusk. Esben Lunde Larsen afviser anklagerne, men vil alligevel undersøges for snyd.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsens ph.d.-afhandling indeholder en høj grad af sammenfald med andre kilder. (Foto: Morten Stricker © Scanpix)

Flere universiteter bruger computerprogrammer til at afsløre snyd i de studerendes skriftlige opgaver.

Så for at afprøve rygter om plagiat i uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsens ph.d.-afhandling, har DR Videnskab testet ministerens ph.d.-afhandling i programmet PlagScan, som benyttes af flere tyske universiteter.

Ifølge PlagScan er der flere afsnit i ministerens afhandling, som indeholder en høj grad af sammenfald med andre kilder.

Kritik af kildehenvisning

Bente Hagelund, der er cand.jur. og rektor ved Folkeuniversitet i København, har set nærmere på et centralt afsnit i uddannelsesministerens konklusion, som ifølge PlagScan kan være problematisk.

Billedet viser sammenfaldet mellem uddannelsesministerens ph.d.-konklusion uden litteratur-henvisning (øverst) og et afsnit fra bogen ”Konkurrencestaten” (2011) af Ove K. Pedersen. (Foto: DR Videnskab © DR videnskab)

- I konklusionen forekommer en passage, som må opfattes som plagiat, fordi forfatteren ikke har anført en litteratur-henvisning. Konklusionen kommer til at fremstå som noget, han selv har fundet ud af, mens det i virkeligheden er noget, som andre har fundet ud af, siger Bente Hagelund, der tidligere har været sekretariatschef på Det Teologiske Fakultet, hvor ministerens ph.d.-afhandling er bedømt.

Det drejer sig blandt andet om et sammenfald mellem et stykke tekst i konklusionen af afhandlingen og en passage fra professor Ove Kaj Pedersens bog ”Konkurrencestaten”. Selvom den samme passage er anvendt tidligere afhandlingen med reference, så kritiserer flere eksperter, at passagen ikke er kildeangivet i konklusionen.

Bente Hagelund understreger, at det er op til Det Teologiske Fakultet at afgøre, hvor alvorligt plagiatet er.

Sammenfald med hjemmesider

I afhandlingen har PlagScan også fundet 17 sammenfald med to offentlige hjemmesider med en gymnasial introduktion til Grundtvig, som er emnet for ministerens forskerafhandling.

- De mange sammenfald mellem afhandlingen og to hjemmesider, virker ikke tilfældig. Hvis det er forfatterens egen tekst på hjemmesiderne, som er afskrevet, så skulle det være nævnt i forordet eller et andet sted, ellers er det plagiat. Hvis det ikke er hans egne tekster, så bliver det grovere, fordi så stjæler han andres formuleringer, siger Morten Warmind, der er lektor ved Københavns Universitet og erfaren med at bedømme ph.d.-afhandlinger.

Billedet viser sammenfaldet mellem sætninger i ph.d.-afhandlingen og sætninger fra en introduktion til gymnasie-elever på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet: Frihedskæmperen: Religion og samfund - Introduktion til tema og tekster. (Foto: DR Videnskab © DR videnskab)

Hjemmesiderne er skrevet to år inden afhandlingens aflevering og er udarbejdet af en ansat ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Indholdet bygger på undervisningsmateriale forfattet af Esben Lunde Larsen, som dermed tilsyneladende har kopieret eget materiale, hvilket kaldes auto-citat, men altså uden litteratur-henvisninger.

Eksperter uenige

- Når der er så mange sammenfald med hjemmesider, er der tale om selv-plagiat, hvis kilden ikke er anført. Og med hensyn til passagen i konklusionen, så skal den også have en henvisning. Ellers kunne man jo bare undlade henvisninger mange steder, siger professor emeritus Heine Andersen, som er tidligere medlem af Praksisudvalget ved Københavns Universitet, som vurderer plagiat-sager.

Andre eksperter afviser dog, at sammenfaldene er alvorlige nok til at tale om plagiat.

- Det, jeg har set, virker sådan lidt "hastværk er lastværk"-agtigt-sjusk, men det er efter min vurdering hverken videnskabeligt uredeligt eller plagiat, siger Niels Ploug, der er tidligere medlem af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.

Ministeren afviser anklager

DR har forelagt plagiat-anklagerne over for Esben Lunde Larsen, der afviser alt. Ministeren mener, at læseren på baggrund af sammenhængen kan uddrage, hvor passagen uden henvisning i konklusionen kommer fra.

- Har jeg været præcis nok? Det er ikke sikkert. Og har jeg begået en fejl, så skal jeg selvfølgelig stå på mål for det, udtaler han til DR.

Ministeren siger desuden, at Grundtvig-materiale på hjemmesider, der også ses i hans afhandling uden henvisning, er publiceret i overensstemmelse med hans oprindelige projektbeskrivelse, der løbende tillader ham at dele forskningen med offentligheden.

- Jeg er helt uforstående overfor, at der skulle være problemer i det her, fremhæver han.

Undersøgelse sat i gang

Rygterne om plagiat fik dog i går efter DR's henvendelse, Esben Lunde Larsen til at bede Københavns Universitet om en gennemgang af hans afhandling for problematiske forhold.

Formelt er det op til Det Teologiske Fakultet under Københavns Universitet at afgøre, om der er tale om plagiat, og om det skal have betydning for bedømmelsen af afhandlingen.

Plagiatanklagerne kommer kort tid efter, at Esben Lunde Larsen måtte fremlægge sine eksamenspapirer efter en sag om påstået CV-fusk.

Denne artikel er rettet 2. december 2015.

DR Nyheder bragte onsdag d. 25. november i TV AVISEN kl. 2130 og på dr.dk historien: ”Delte meninger om ph.d.” om forskningsminister Esben Lunde Larsens ph.d-afhandling fra Københavns Universitet. I indslaget i TV AVISEN og i artikler på dr.dk rejser flere eksperter, som DR Nyheder har forelagt citater fra ph.d.-afhandlingen, tvivl om ministeren i en række tilfælde har undladt at citere kilder og sine egne tidligere udgivelser korrekt i henhold til universitetets regler og god forskningsskik.

Desværre undlader DR Nyheder en central oplysning i både indslag og i artikler. DR Nyheder burde tydeligt have angivet, at ét af de centrale citater, som eksperter mener burde være angivet med tydelig reference, tidligere i afhandlingen er gengivet korrekt med behørig kildeangivelse. Den oplysning er central i nuancering af diskussionen om Esben Lunde Larsens afhandling, og den fremgår ikke i TV AVISENS indslag, og er ikke tilstrækkelig tydeligt fremhævet i artiklerne på dr.dk. Dermed kommer historien til at fremstå for ensidig i forhold til beskyldningerne om mulig plagiering i afhandlingen.

Det er en alvorlig mangel i historien, der burde have fremgået tydeligt i både TV AVISEN og på dr.dk. Det er fejl, som DR Nyheder beklager både over for seere, brugere og ministeren.