Google: Vores bil er langt fra fejlfri

341 gange i løbet af 15 måneder, har en chauffør overtaget styringen fra en af Googles robotbiler. Det oplyser firmaet i ny rapport.

Googles egen rapport giver et godt indblik i hvor langt deres selvkørende bil er nået.

Google har netop offentliggjort tal for, hvor mange gange deres chauffører har været nødt til at overtage styringen fra firmaets selvkørende biler.

I perioden september 2014-november 2015 er det sket 341 gange - svarende til 23 fejl i gennemsnit per måned. Ingen af fejlene har ifølge Google været rigtig kritiske.

Hændelserne dækker både over, at bilens system har slået fra af sig selv, og at føreren bag rattet har valgt at overtage styringen.

Største 'synder' er bilens sensorer, som fejlvurderer, hvor tæt bilen er på genstande, som ikke udgør en fare - fx. en gren.

Googles tal viser (heldigvis), at deres system bliver bedre og bedre, og fejlene var derfor langt færre i slutningen af 2015, sammenlignet med slutningen af 2014.

I sidste kvartal af 2015 kørte Googles biler i gennemsnit lige over 4.500 kilometer, for hver gang en chauffør overtog styringen fra autopiloten.

Tallene er indrapporteret til de relevante myndigheder California Department of Motor Vehicles (DMV), som reglerne foreskriver.

Antal kilometer kørt per fejl. (© Google)

To forskellige typer problemer

I rapporten kategoriserer Google hver eneste hændelse i to overordnede kategorier, som DMVs foreskrifter kræver. De er:

1. Når der registreres fejl i den autonome teknologi. (Det selvkørende system slår fra af sig selv.)

2. Når sikker drift af bilen kræver, at testchaufføren i den autonome bil slår automatisk kørsel fra og tager øjeblikkelig manuel kontrol med bilen. (Føreren vælger selv at slå det selvkørende system fra.)

De 341 fejl Google har registreret fordeler sig med 272 i den første kategori og 69 i den anden.

Google har egne kategorier

Google har dog selv omformuleret de to ovennævnte kategorier til:

1. Immediate manual control (omgående manuel kontrol)

2. Disengagements Where Safe Operation of the Vehicle Requires Control by the Driver (afbrydelser hvor sikker drift af bilen kræver at føreren overtager styringen)

Grunden til dette skal i særdeleshed findes i, at Google ikke mener, der nødvendigvis er tale om "fejl i det autonome system", når deres system slår fra.

Google forklarer i rapporten, at de har programmeret deres system konservativt i forhold til, hvornår bilen slår autopiloten fra:

- Vores målsætning er ikke at minimere antallet af afbrydelser, men at generere så mange data som muligt, for at vi kan forbedre vores selvkørende system, skriver Google.

I gennemsnit har det taget chaufføren 0,84 sekund at overtage bilen, når systemet automatisk har slået fra.

Selvom der altså stadig sker en hel del fejl, så viser Googles tal, at deres biler bliver bedre og bedre.

Indenfor den første kategori (fejl i bilens autonome teknologi) kørte bilen i fjerde kvartal 2014 i gennemsnit 1.263 kilometer for hver gang bilens system slog fra. Et år senere var dette tal faldet til 8.558 kilometer.

Antal miles kørt for hver gang bilens system automatisk slår fra. (© Google)

Google "genafspiller" bilens fejl

På de 15 måneder valgte Googles chauffører 69 gange at overtage styringen, af sikkerhedsmæssige årsager.

I disse tilfælde nærstuderer Google efterfølgende data fra den pågældende trafiksituation.

Det sker ved at problemet "genafspilles" i en simulator, og på den måde kan de angiveligt 'måle', hvad der ville være sket, hvis føreren ikke havde overtaget styringen.

Ifølge Google ville den selvkørende bil kun i 13 af de 69 tilfælde være kommet i kontakt med en anden bil eller et andet objekt.

I 10 af de 13 tilfælde ville det have været Google-bilens skyld, mens andre bilister ville have været skyld i de sidste tre potentielle sammenstød.

Også indenfor denne kategori er bilen blevet bedre, hvis resultaterne fra Googles simulator står til troende.

Tallene er dog så små, at de er svært at drage entydige konklusioner, konstaterer Google.

Sensorerne er skyld i flest problemer

Google er dog gået skridtet videre, end hvad myndighederne kræver, og har fordelt grunden til de 341 fejl på 9 forskellige årsager.

På toppen af listen (119 fejl) har systemet fejlet fordi bilens sensorer har opfattet en genstand forkert. Et eksempel på dette kan være at bilen stopper på grund af en overhængende gren, som bilen aldrig ville være stødt ind i.

På andenpladsen kommer 'fejl i softwaren' (88 fejl).

På tredjepladsen følger 'bilens uønskede manøvrer' (55 fejl). Denne type fejl dækker fx over, at bilen er kommet for tæt på en parkeret bil.

Google: Ikke klar til at erklære os bedre end mennesker

Som rapporten med al tydelighed viser, så er bilerne altså langt fra fejlfri, selvom de hele tiden bliver bedre.

Et af de parametre der ofte bliver brugt til at diskutere, hvornår teknologien kan slippes løs er, at de selvkørende biler skal være bedre til at køre end mennesker. Og der er Google-bilen ifølge chefen for projektet Chris Urmson endnu ikke helt.

- Selvom vi ikke er helt klar til at erklære, at vi er mere sikre på offentlig vej end den gennemsnitlige bilist, er vi glade for vores løbende fremskridt mod den dag, hvor vi kan begynde at invitere almindelige mennesker til at bruge vores biler, skriver han i et længere blogindlæg, hvor han kommenterer på rapporten.

Hvornår er de selvkørende biler klar?

Der hersker da også en del usikkerhed om hvornår selvkørende biler for alvor kan få sit gennembrud.

Teslas boss Elon Musk mente i starten af ugen, at en fremtidig udgave af hans bil kan krydse USA på egen hånd i løbet af 2-3 år.

Andre mener at vi nærmere skal 10-15 år ud i fremtiden, mens de mest pessimistiske, som fx transporteksperten Steven Shladover, mener, at vi skal 60 år ud i fremtiden før en 100 procent førerløs bil kan køre os alle steder hen uden rat, speeder og bremse, og selv kan løse de problemer, den måtte rode sig ud i.

FacebookTwitter