Googles foto-biler skal måle forurening

Et nyt partnerskab skal forsyne Googles streetview-biler med sensorer, der kan måle smog og anden forurening. Foreløbig dog kun i USA.

Enkelte af Googles biler måler nu også, om luften er god eller dårlig. (Foto: Philippe Huguen © Scanpix)

Når Googles særprægede Street View-biler alligevel kører rundt og fotograferer gader og stræder, kan de jo ligeså godt samtidig måle og kortlægge kvaliteten af den luft, som byboerne skal indånde.

Sådan lyder filosofien i et nyt projekt, der nu bliver udvidet fra blot at omfatte nogle få biler i byen Denver, til også at omfatte andre amerikanske byer, og - på sigt - måske resten af verden.

Foreløbig har Google og iværksættervirksomheden Aclima forsynet tre biler med sensorer, der gennem en månedlang periode har samlet data ind om luften i Denver.

Testen er udført i samarbejde med de amerikanske miljømyndigheder, men også NASA har medvirket.

Ni forskellige typer forurening

Bilerne har målt ting som kulilte, ozon og partikelforurening og meget andet, og dels kortlagt hvor forureningen fra blandt andet biler er værst, men også hvordan forurening udvikler sig i løbet af dagen.

I løbet af den måned, eksperimentet kørte, samlede bilerne 150 mio. såkaldte datapunkter ind og plottede dem ind på et kort, der viser forurening helt ned på gadeplan - meget mere detaljeret end eksisterende data.

Blandt andet er der målt på, hvilke typer af forurening, der udvikler sig i løbet af dagen - eksempelvis mængden af ozon, der stiger når solen står op, og falder igen om aftenen, mens det modsatte gælder de giftige kvælstofforbindelser, NO2.

I alt samler bilerne data om ni forskellige sundhedsskadelige stoffer.

Målingerne skal nu udvides til San Franciscos tætbefolkede Bay Area, og vil først senere blive rullet ud i andre byer.

Google har forklaret, at de indsamlede data vil blive delt med lokale myndigheder efterhånden som de bearbejdes.

Facebook
Twitter