GRAFIK Forstå forskellen på en selvkørende og en førerløs bil

...Og forstå forskellen på en autonom og en forbundet bil.

Selvkørende, førerløs, autonom eller blot en robot-bil.

Kært barn har mange navne, men hvis man vil forstå hvordan fremtidens bil udvikler sig, så er det vigtigt at forstå forskellene på de forskellige typer biler.

Hvad er forskellen på selvkørende og førerløs?

Først og fremmest er der markant forskel på en førerløs og en selvkørende bil.

En ægte førerløs bil er det mest vidtgående - en bil der helt uden rat og speeder, kan køre børnene i skole, eller blinde mennesker hele vejen til hotellet centralt i Paris.

Ovenstående er scenarier som trafikforsker på Berkeley University i Californien, Steven Shladover, mener vi først vil opleve i den allersidste del af dette århundrede - måske tidligst omkring 2075.

En selvkørende bil derimod, er det vi allerede delvist har i dag, hvor forskellige køre- og parkeringsassistenter kan føre bilen, uden at du aktivt bruger hænder eller fødder til at styre den med.

Men selv indenfor disse to yderpunkter er der gradsforskelle.

0 er manuel - 5 er ægte førerløs

Fra officiel hold er biler niveau-inddelt fra 0-5, hvor niveau 0 er fuldstændig manuel, mens niveau 5 er fuldt automatiseret.

Det store skel går fra niveau 2 og 3 og bliver defineret af, hvad førerens rolle er.

Til og med niveau 2 er det chaufføren, der skal holde øje med vejen og omgivelserne, mens bilens computer assisterer. Fra niveau 3 er det bilen, som har hovedansvaret for styringen.

Men selv på niveau 3 og 4, skal en fører kunne overtage kontrollen med bilen, hvis bilen beder om det. Først på niveau 5 er bilen fuldautomatisk og kan leveres uden rat og speeder.

Hvad er forskellen på autonom og kollaborativ?

Det andet koncept som er vigtigt at forstå, er forskellen på autonom kørsel og kollaborativ kørsel.

En autonom bil kender kun sig selv, mens en kollaborativ bil er forbundet med de andre biler på vejen - og det er en meget afgørende forskel for hvilke fordele, man kan opnå.

En autonom bil reagerer nemlig først når den bil foran bremser, hvorfor Shladover sammenligner den autonome bil med en døvstum.

​Hvis biler derimod er forbundet med hinanden, vil alle biler der kører i halen på hinanden bremse præcis samtidig, fordi de allesammen synkront får beskeden om, at de skal bremse.

Den kollaborative (forbundne) bil kan altså ifølge Shladover både 'tale, høre og se' og han mener, de kommunikerende biler er helt essentielle, hvis man på sigt vil høste nogle af de åbenlyse fordele, selvkørende biler kan give.

Det kan fx være at nedbringe antallet af ulykker, undgå kødannelse og mindske energiforbruget, samtidig med at det er den eneste måde at skabe en komfortabel selvkørende oplevelse på.

Facebook
Twitter