Greenpeace: Her er de grønneste teknologifirmaer

Apple, Dell og HP bliver slået af et næsten ukendt lille mobilfirma. I den tunge ende af listen på 17 firmaer ligger Samsung og Amazon.

Fairphone er ifølge Greenpeace det mest miljørigtige teknologifirma. De har dog indtil videre kun produceret 2 versioner af deres "etiske telefon". (Foto: Fairphone)

Hvilke elektronikfirmaer producerer mest miljøvenligt? Og hvilke områder kan de forbedre sig på, når millioner af smartphones og computere sprøjtes ud fra fabrikkernes samlebånd hvert år?

Det forsøger Greenpeace at svare på, i rapporten “Guide to greener Electronics”, som bæredygtighedsorganisationen, netop har udsendt.

I guiden vurderes 17 af verdens førende computerfirmaer ud fra tre forskellige miljøparametre: Hvor meget energi bruges der i produktionen, hvor mange af jordens ressourcer bruges der på at producere produkterne og hvor mange kemikalier er der i produkterne og produktionen?

Listen toppes af det lille mobilmærke Fairphone efterfulgt af Apple, Dell og HP. I den miljøsvinende ende finder man blandt andre Samsung, mens Amazon må indkassere den mest kulsorte karakter.

Sådan ser hitlisten fra Greenpeace ud. (Foto: Greenpeace / DR)

Fairphone er på toppen med Apple i hælene

Fairphone er et hollandsk firma, der i 2013 satte sig for at udvikle en bæredygtig telefon. Og de har måske ikke så overraskende taget topplaceringen. På skalaen fra A-F, hvor A er det bedste, får firmaet den samlede karakter B.

På andenpladsen kommer Apple, med karakteren B-, mens Dell og HP på en delt tredjeplads får C+.

Længere nede af listen finder vi Google, der sammen med Sony, LG og Acer må nøjes med D+.

Samsung er derimod tæt på at skrabe bunden. Det sydkoreanske firma, som udover at producere kæmpe mængder af smartphones og TV også producerer en lang række af komponenter til andre teknologifirmaer (bl.a Apple), må nøjes med den lidet flatterende karakter D-.

Amazon får samlet set den lavest mulige karakter, F.

Apple bedst på energi

Greenpeace forklarer, at de inden for hvert indsatsområde vurderer virksomhederne på gennemsigtighed, engagement og den faktiske præstation.

Derudover gives der også en lille smule point for, hvor meget firmaerne offentligt anbefaler en mere miljøvenlig produktion.

Energi-kategorien beskriver hvor meget vedvarende energi, der bruges i produktionen, og hvor stor en reduktion af drivhusgasser, der stammer fra firmaets tiltag på området.

Her scorer Apple, som det eneste firma et rent A, mens Fairphone og HP scorer et B.

Apple får blandt andet plusser for ambitionen om, at hele firmaets produktion skal være 100 procent baseret på vedvarende energi, og at de allerede har udrullet 4 Gigawatt (GW) vedvarende energikilder.

Samsung får derimod på puklen for at have svagt formulerede ambitioner for nedbringelse af udledningen af drivhusgasser. I 2015 brugte firmaet 16GW til at producere egne og andre firmaers produkter, hvoraf kun lige over 1GW kom fra vedvarende energi, skriver Greenpeace.

Amazon får i særdeleshed skæld ud for at være “et af verdens mindst gennemsigtige firmaer, når det kommer til at rapportere deres miljømæssige præstationer”.

Blandt andet nægter Amazon at oplyse, hvor mange drivhusgasser de udleder fra deres aktiviteter, skriver Greenpeace.

Fairphone har det mest bæredygtige design

Når det drejer sig om bæredygtighed og muligheden for at reparere og genanvende produkterne, skifter billedet en smule.

Overordnet set kritiseres flere af firmaerne for det der kaldes “planned obsolescence”, der på dansk bedst kan oversættes til “planlagt forældelse”, som dækker over, at apparaterne går i stykker med vilje eller er svære at reparere.

Produkterne bliver ifølge rapporten mere og mere komplicerede at reparere, og specifikt nævnes den manglende mulighed for selv at skifte batteriet og for brugen af ikke-standardiserede dele.

På hitlisten snupper Fairphone den højeste karakter A-. Efterfulgt af HP og Dell med B-.

Alle tre firmaer roses for at bruge standardkomponenter, for at lave reservedele og manualer til deres produkter, så de kan repareres. De får også plusser i bogen for ikke at bruge så meget lim til at samle produkterne.

Apple må her nøjes med et C. Blandt andet kritiseres firmaet for brugen af specialdesignede dele og for at føre lobbyvirksomhed mod “retten til at reparere”, som flere amerikanske stater har indført ved lov.

Microsoft ser heller ikke for godt ud i denne kategori med et D+.

-Microsoft designer nogle af de tablets og bærbare computere, der er sværest at reparere, og det kan ligefrem være nødvendigt at beskadige nogle af enhederne for at kunne komme til at reparere dem, skriver Greenpeace.

Miljøorganisationen efterspørger i det hele taget et endnu større fokus på, at udtjente enheder i langt højere grad kan anvendes direkte i produktionen af nye computere og telefoner.

Kun Apple og Google bruger ikke BFR og PVC

Den sidste kategori omhandler brugen af kemikalier - både i produktionen og i selve slutproduktet. Udover at kunne skade miljøet direkte, er flere kemikalier også til stor skade for arbejderne, der producerer produkterne, hvilket typisk foregår i Asien, lyder kritikken

I kemikalie-kategorien løber Apple med topkarakteren B, blandt andet fordi, firmaet ikke bruger kemikalierne benzen og n-hexan i deres produktionsled, hvilket heller ikke Microsoft og HP gør.

Rapporten nævner også, at det kun er Apple og Google, der slet ikke anvender plastiktyperne BFR og PVC i deres produkter.

I kemikalie-kategorien finder man ligeledes Samsung tæt på bunden med karakteren D-.

Sydkoreanerne overgås igen kun af Amazon, Oppo, Vivo og Xiaomi, der alle scorer den dårligste karakter F.

Sådan er Greenpeace kommet frem til resultaterne

I rapporten beskriver Greenpeace også den metode, de har brugt til at vurdere firmaerne.

Organisationen har blandt andet gjort brug af offentligt tilgængelige data blandt andet fra firmaernes rapporter til aktionærer og myndigheder, samt CSR-rapporter og mediedækning.

Desuden har Greenpeace været i direkte dialog med 14 af de 17 firmaer. De tre nederste på listen Oppo, Vivo og Xiaomi har dog ikke ønsket at tale med miljøorganisationen om deres initiativer på miljøområdet, skriver Greenpeace.

Ønsker du at læse den individuelle vurdering af det firma, som har produceret din telefon eller computer, har Greenpeace lavet en fuld rapport på hver af de 17 virksomheder, som kan findes her.

Facebook
Twitter