Sådan kommer robotbiler på jysk vej i 2016

INTERVIEW: Er det blot en drøm, eller kommer der virkelig førerløse biler på vejene i Vesthimmerland i 2016? Henrik Schärfe, der er direktør for fonden Autonomous, er overbevist om det sidste.

Henrik Schärfe har en drøm om at førerløse biler gør tradtionelle biler overflødige. Når den dag kommer, vil han ud at fjerne vejbump. (Foto: Nicolai Franck © dr)

I sidste uge løftede Vesthimmerlands Kommune sløret for deres ambition om at rulle førerløse biler ud på vejene...i år.

Tanken er, at kommunens medarbejdere skal kunne komme rundt til borgerne uden at bruge tid og energi bag rattet.

Men set i lyset af, at der pt ikke er nogen steder i verden, hvor fuldstændig førerløse biler uden rat, speeder og bremser (også kaldet 'niveau 5 biler') kører frit i den normale trafik, har DR Viden stillet en af hovedmændene bag projektet, direktøren for fonden Autonomous Henrik Schärfe, et par opklarende spørgsmål.

Hvilket år tænker du, at førerløse biler på niveau 5 kommer på gaden i Vesthimmerlands Kommune?

Jeg tænker 2016.

Hvordan vil I implementere det?

Vi har bestilt dem, de er ved at blive bygget nu, og de er på vej.

Så de første af vores niveau 5 biler kommer til efteråret, de har ikke noget rat, de har ikke nogen pedaler.

I regner med at få lov til at køre på gaderne i Jylland i 2016?

Ja, det gør vi.

Vi har været i en lang dialog med Transportministeriet, som faktisk har lovet os, at de mere principielle spørgsmål bliver afhandlet i løbet af foråret i år. Og så er der principielt åbent for det, der hedder test og demonstrationer i efteråret 2016.

Test og demonstration af niveau 5 biler, hvor det ikke er påkrævet, at der er nogen fører bag rattet?

Ja, det er korrekt.

Kan det juridisk overhovedet lade sig gøre?

Den store hurdle er Wienerkonventionen fra 1968. Men den er ved at blive skrevet om. Det arbejde ligger i EU, og vil ske ret hurtigt.

Men faktisk er der helt bagerst i Wienerkonventionen en paragraf, der specificerer, at når der er tale om teknologiudvikling, så kan man dispensere for alt andet.

Og den har vi naturligvis tænkt os at udnytte.

Vesthimmerland bliver, så vidt jeg ved, det første sted i verden hvor førerløse biler på niveau 5 bliver indført i den almindelige trafik?

Nej, der kører også niveau 5 køretøjer andre steder i verden.

Det der er særligt for vores projekt er, at vi vil bruge dem til noget andet end blot at teste teknologien. De skal simpelthen sættes i gang - sættes i arbejde.

Hvor de kører blandt anden trafik, uden der er nogen form for afgrænsning - fx en særligt udvalgt strækning?

Det er fuldstændig korrekt.

Det er en 'world first' skulle jeg mene?

Der har også været nogle forsøg i Grækenland med minibusser, der også kører i blandet trafik.

Men det er egentlig heller ikke så afgørende om vi er de første i verden, men vi er de første i Danmark, det tror jeg godt, jeg kan sige.

Hvorfor er det, at i kan gøre det i Vesthimmerland, når man ikke kan gøre det nogle andre steder?

Udgangspunktet har været, at der er et reelt behov for det her i industrien. Og der er et reelt behov for at få lavet et lovgivningsarbejde, der tager højde for denne her situation. Og så er der faktisk et helt praktisk behov, vi skal have løst.

De tre ting tilsammen, har vi sat os for at løse. Og vi vil løse alle tre problemer på en gang. Det har vi så gjort via vores netværk og kontakter, vi har rundt omkring.

OK, jeg er lidt overrasket. Google siger godt nok, at de er klar, når lovgivningen er. Uber mener derimod, først de er klar om 10-15 år, og jeg har også hørt eksperter, der mener, at ægte førerløse biler, ligger 60 år ude i fremtiden. Så mine alarmklokker bimler en lille smule her.

Der foregår meget mere i bilindustrien, end de offentligt siger.

Men fx har Volvo oplyst, at alle de systemer der skal til for at effektuere niveau 5-kørsel ligger i deres 2016-modeller.

Jeg har prøvet en Volvo med selvkørende teknologi, for mindre end ét år siden, som havde alvorlige vanskeligheder på en simpel vej. Og vi har set Tesla'er der kører skide godt, indtil de er på vej over i modsatte vejbane. Og det vil se anderledes ud i Vesthimmerland?

Ja, det er jeg faktisk ret overbevist om, at det vil.

Fordi?

Det har at gøre med vores partnere.

Vi er fuldstændig indstillet på - også i forhold til lovgivningen - at begynde med små ting, så de allerførste ture bliver under politieskorte fra A-B.

Men det der er særligt ved vores projekt er, at vi sammen med producenterne og myndighederne, har sat os det mål, at besvare spørgsmålet: "Hvad er den bedste implementering under danske forhold?".

Til det hører blandet trafik og normale hastigheder. Det kommer vi til at se.

Det er jeg meget spændt på. Hvornår kan du løfte sløret for, hvem jeres samarbejdspartnere er?

Samarbejdspartnerne kan jeg fortælle dig om i løbet af få uger. Det glæder jeg mig til.

Det gør jeg også.