Sådan slår små hurtige firmaer hæderkronede mastodonter

Superhurtige virksomheder som Airb'n'b og Uber slår gamle veletablerede virksomheder. De nye har én ting til fælles ...

Taxatjenesten Uber vokser eksplosivt over hele verden og slår etablerede vognmænd. (Foto: Uber)

Hvem er verdens største hotelkæde målt på antallet af værelser og udlejninger? Airb'n'b, der ikke ejer hoteller og har kun 164 ansatte modsat hotelkæden Hyatt med 45.000 ansatte.

Og hvem har kurs mod at blive verdens største taxaservice? Uber, der på fire år er gået fra ide til 1.300 ansatte. De har ingen chauffører ansat, og de ejer ingen biler.

Der er ikke tale om en vognmand, men et selskab der styrer transaktionen mellem kunde og chauffør via en app. Så tager de en procentdel af betalingen og analyserer hele forløbet for tusindvis af kunder ved at indsamle data og gøre virksomheden endnu mere effektiv.

Teknologi er musklen

Man kalder den slags organisationer for eksponentielle organisationer, fordi de vokser på samme måde, som regnekraften i en computer udvikler sig - regnekraften fordobles hver 18. måned - og på samme måde vokser disse virksomheder, fordi de er baseret på en række kendetegn, som nu bliver kortlagt i en bog om dem.

Titlen er "Exponential Organisations", og den er skrevet af den globale ambassadør for Singularity University - Salim Ismail.

- I løbet af de sidste 20 år har vi lært at skalere teknologi, men vores organisationer er stadig linære i deres måde at fungere på, siger han.

Vores teknologi bliver i stand til at håndtere stadig større og mere komplekse opgaver i højere og højere hastighed med færre menneskehjerner og hænder involveret. Det stiller en masse udfordringer til eksisterende virksomheder, der skal omstille sig og forflytte eller fyre ansatte, som der ikke længere er behov for.

To mand i garage kan klare det hele

- Det store spørgsmål er, hvad store virksomheder gør? Konkurrencen kommer ikke længere fra andre store virksomheder, men fra to fyre i en garage, siger Salim Ismail.

En håndfuld mennesker i en garage kan håndtere store mængder data og levere bedre service med næsten ingen ansatte.

- De sidste fem-seks år har vi set en ny type virksomheder vokse frem. Organisationer, der er i stand til at skalere ligesom teknologi. Som fx værelsesudlejningen Airb'n'b eller den alternative taxa-tjeneste Uber, siger Salim Ismail og tilføjer:

- De performer ti gange så godt som deres store konkurrenter.

Moore's lov gælder for virksomheder, der bliver digitale

Fælles for den type virksomheder er, at informationsteknologien sætter dem i stand til at gøre ting, som kun meget store virksomheder kunne før. Når noget bliver digitaliseret til information, så følger det på Moore's lov om regnekraft i en computer og fordobles i kapacitet hver 18. måned.

Jo flere typer virksomheder, der oplever dette, desto mere innovation vil vi se. Man kan sige, at udviklingen ligner internettet, som vokser eksplosivt og kan fremvise ukontrollerede og meget nyskabende ideer, der kommer nærmest ud af det blå.

Proctor and Gamble ejer en masse af de varemærker, vi ser på supermarkedets hylder. Ifølge Salim Ismail er de 300 dage om at gå fra at få en ide til, at den er et produkt på en hylde i den amerikanske supermakedskæde Walmart.

Den nye crowdsourcede opfindertjeneste Quirky kan gøre det samme på 29 dage. De har et fællesskab af opfindere, som giver dem ideer, der videreudvikles med resten af fællesskabet. De ideer - der får flest stemmer - bliver sat i produktion. I dag hænger de side om side med anerkendte varemærker i fx elektronikkæden Best Buy i USA.

Tesla, der laver elektriske biler, har dramatisk forandret biler. Traditionelle biler har 1.000 bevægelige dele i gearkassen. En Tesla S har 17 bevægelige dele, hvilket giver en mere effektiv produktion og færre reparationer. Til gengæld er bilen nærmest en kørende computer, hvilket fx betyder, at alle Tesla-biler kan blive opgraderet på én gang ligesom software på en computer eller smartphone.

Tænk stort - og så endnu større

Et fælles træk ved dem, som Salim Ismail fra Singularity University har fundet, er deres MTP - massive transformative purpose, hvilket vil sige, at de ønsker at skabe store forandringer i verden. Fælles for alle den typer virksomheder er nemlig, at de tænker STORT. Ofte så stort, at det kan være svært at tage deres mission statement alvorligt.

Tænk på:

TED: "Ideas worth spreading" Google: "Organize the world's information"; X Prize: "Radical breakthroughs for the benefits of humanity"; Quirky: "Make invention accessible". Singularity University: "Positively impact one billion people."

De er ikke ligefrem præget af beskedenhed. Men hvad er det for faktorer, der skaber en en eksponentiel virksomhed? Salim Ismail har identificeret ti faktorer - fem eksterne og fem interne.

Fem eksterne faktorer

Man hyrer folk i forhold til efterspørgsel og ansætter efter behov. Faktisk ansætter man slet ikke; man hyrer freelancere til enkeltopgaver.

Aktiver følger følger efterspørgsel. Man køber ikke kontorer eller maskiner; man lejer efter behov.

- Før i tiden ansatte man en flok mennesker og satte dem i samme rum, eller man anskaffede et aktiv fx et hotel på en strand og solgte adgang til den begrænsede ressource, forklarer Salim Ismail.

I dag bruger man freelancere, eller som i tilfældet Airb'nb organiserer man private og deres boliger i stedet for at ansætte en masse mennesker og bygge hoteller. Hvilket bringer os frem til den tredje faktor.

Fællesskaber og menneskemængder - community and crowd. Man bruger et fællesskab af folk til at skabe produktet, men de er ikke ansat i traditionel forstand. Virksomheden håndterer en overflod af tomme boliger. Og man bruger den fjerde faktor til at gøre det:

Algoritmer; produktet og arbejdsgangene er drevet af computere og databehandling.

Og for at få folk til at bruge det, så camouflerer man det som spil - det femte element:

Gamification; man pakker sit produkt og brugen af det ind i spil og konkurrencer for at få fællesskabet af brugere til at bruge det. Det bliver en leg at medproducere.

Fem interne faktorer

De fem interne mekanismer bærer overskriften IDEAS - hvordan organiserer en eksponentiel virksomhed sig selv, så den bliver mest effektiv?

I - for interface - brugergrænsefladen til computeren. Disse virksomheder er informationsvirksomheder, fordi de er drevet ved hjælp af informationsteknologi. De håndterer store mængder data.

D - for dashboard. Man bruger dashboards - et instrumentbrædt på computeren, så man kan håndtere og effektiv overskue og brug store mængder data - en slags avanceret Facebook, hvor man jo også "håndterer" mange hundrede venner på én gang.

E - for eksperiment. Man skal eksperimentere hele tiden. Man bruger lean metoden, hvor virksomheden er i konstant forandring og hele tiden skal tilpasse sig. Man kan sige at produktet altid er en prototype, som der skal laves om på, hvilket vil sige, at man konstant er parat til forandring. Det betyder, at man er villig til at tage en stor risiko.

Og derfor skal man kunne bevæge sig hurtigt, hvilket tager livet af det traditionelle hieraki med mellemledere og topledere og giver fjerde element:

A - for autonomi. Decentraliseret beslutningsstruktur: Ingen ledelse ingen møder, ingen jobbeskrivelser. Virksomheden er selvorganiserende som en bikube. - Spilvirksomheden Valve har en total flad struktur uden direktør, mellemledere, jobbeskrivelser eller møder. Og alligevel er en af de mest profitable computerspilsvirksomheder i verden. Vi har set samme struktur i en canadisk bank, hvilket var meget overraskende, siger Salim Ismail.

Hvilket selvfølgelig kræver det femte element:

S - for social. Udstrakt brug af sociale samarbejdsværktøjer, hvilket involverer computere, regnekraft, software og store fællesskaber i sociale medier.

Salim Ismail konkluderer, at hvis man som virksomhed kan implementere fire eller flere af disse elementer, så kan man skabe en performance i ens virksomhed, som er ti gange bedre.

Mister vi vores jobs?

Men betyder denne massive computerisering og automatisering ikke, at en masse mennesker mister deres arbejde?

- Godt spørgsmål. Vi ved det ikke endnu, svarer Salim Ismail.

- Naturligvis møder fx Uber også masser af modstand i Californien, men vi lever i verden af kreativ destruktion. Tænk på open source bevægelsen hos jer i Skandinavien. I dag er open source software voldsomt udbredt og masser af mennesker lever faktisk af, at vi har gratis software, lyder hans argument mod, at verden skulle forandre sig til det værre.

Facebook
Twitter