Solceller kan spærre for vindenergi

Flere skal køre elbil, og el fra private solceller skal ud i elsystemet, hvis vi skal udnytte vindenergien bedst muligt.

Solceller kan spærre for, at vi udnytter vindenergi bedst muligt. ARKIVFOTO: Solceller. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2016) (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Hvis vedvarende energi bliver billigt, vil den grønne omstilling komme af sig selv. Det forudser energiforsker Gorm Bruun Andresen fra Aarhus Universitet i radioprogrammet Brinkmann på P1, der i dag handler om energiteknologi.

Men vedvarende energi er faktisk allerede billigt - og har været det i mange år, siger energiprofessor ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen.

Den helt store udfordring ligger i at udnytte de vedvarende energikilder bedst muligt. Og det kan vi gøre ved at tænke systemerne for elektricitet, varme og transport sammen.

Solceller i private hjem kan i mindre skala illustrere, hvad det handler om. Hvis dine solceller lagrer energi på et batteri, når du er på arbejde, så vil du bruge af energien, når du kommer hjem. Men det er samtidig på det tidspunkt, hvor energiforbruget i samfundet er lavt, fordi de fleste arbejdspladser og industrien er lukket.

- Det er en virkelig dårlig løsning, for du risikerer, at CO2-udledningen stiger om dagen, hvor forbruget på elnettet er højt. Omvendt vil man så risikere at øge udfordringen om natten med hensyn til at integrere vindstrøm, fordi forbruget i systemet her i forvejen er lavt. Og ved at bruge strøm fra batterierne i stedet for fra elnettet, vil forbruget - og dermed integrationsudfordringen - blive større, siger Brian Vad Mathiesen.

Derfor vil det være bedre, hvis el fra de private solceller kommer ud til gavn på det fælles elsystem, så solcellerne bidrager, når energibehovet er størst.

Flere skal køre elbil

Allerede i dag udgør vedvarende energikilder cirka halvdelen af både el- og varmeforsyningen. Men på transportområdet udgør vedvarende energi mindre end syv procent. Her er det ifølge Brian Vad Mathiesen helt afgørende, at vi kører mere i elbiler.

- Elbilerne er dyrere, når man køber dem, fordi batteriet er meget dyrt at producere. Men hvis vi skræller afgifterne og investeringen i elbilen væk, så er den lige så billig at køre i som en fossil bil.

At elbilerne ikke kan køre så langt på en opladning, ser Brian Vad Mathiesen ikke som et problem.

- 95 procent af alle kørte kilometer i Danmark udgøres af ture på under 100 km. Langt de fleste kører dagligt kortere ture til og fra arbejde, henter unger, handler og besøger familie og venner. Og faktisk er der flere ladestandere end tankstationer, for elbilerne bliver jo ladet op på el-nettet derhjemme eller på jobbet.

Elbilerne fungerer desuden som lagringsenheder i sig selv, når de er sat til opladning.

Svært at sælge overskudsstrøm

Ved at integrere energisystemerne bliver det muligt i højere grad at lagre energi fra de ustabile kilder som sol og vind. Lagring er vigtig, fordi vi ikke kan regne med, at vi kan afsætte overskudsenergi fra fx vind til vores nabolande.

- Når vi kigger 2-3 år ud i fremtiden, så vil der fx blive produceret meget mere vindenergi i Tyskland og i Sverige. Samtidig er vores vejrsystemer ikke så forskellige, så når vi har for meget energi, vil de højst sandsynlig også have overskud. Her skal vi have fokus på det smarte, integrerede energisystem og ikke nøjes med det smarte elsystem.

For Brian Vad Mathiesen er det yderligere et argument for integrationen af energisystemerne, at det er billigere at bruge vindstrøm til varmepumper, der kan lagre varme, end det er at gemme overskudsstrøm på batterier. Det er endog billigere end mange af de eksisterende kedler og kraftvarmeanlæg, som producerer varme i dag.