VIDEO Esben Lunde brugte omstridt citat i Christiansborg-tale

Ministeren har fået kritik for citat brugt i hans ph.d.-afhandling uden kildehenvisning. Ny software-analyse viser, at han tilsyneladende har brugt citatet tidligere.

Tidligere på ugen bad uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen om, at hans ph.d.-afhandling bliver undersøgt nærmere for uregelmæssigheder.

Kritikken går på, at han har brugt tidligere publiceret materiale fra sig selv og en dansk professor uden kildehenvisning.

Nu viser en ny software-analyse af Esben Lunde Larsens ph.d.-afhandling, at der desuden er et større sammenfald mellem konklusionen og en tale afholdt på Christiansborg af ministeren den 7. maj 2012. Talen sælges på DVD af Foreningen af Kristne Friskoler - se uddrag af videoen øverst i artiklen.

Sådan lyder citatet i talen og i bogen

Ifølge software-analysen indeholder både Esben Lunde Larsens tale og ph.d.-konklusion tilsyneladende et citat fra CBS-professor Ove Kaj Pedersens bog "Konkurrencestaten". Men ingen af stederne henviser ministeren tydeligt til, hvor citatet stammer fra.

Ministeren ønsker ikke at kommentere sagen.

I talen lyder det:

Forestillingen om den eksistentielle personlighed baseret på tanken om menneskets urørlighed og dets gudbilledlighed – en tanke, der har årtusinder på bagen – afløses med konkurrencestaten af forestillingen om en person hvis værdisæt baseres på økonomiske værdier og effektivitet. En erstatning, der indebærer, at den politiske teori og moralfilosofien fortrænges fra den offentlige debat og erstattes af økonomismen som samfundsideologi nummer et.

Og i Ove Kaj Pedersens bog "Konkurrencestaten” (2011) lyder det:

”Denne forestilling om den eksistentielle personlighed er i dag afløst af forestillingen om den opportunistiske person, som har fortrængt den politiske teori og moralfilosofien fra den offentlige debat og i stedet indsat økonomismen som samfundets ideologi nummer 1.

Ministeren har ingen kommentarer

Esben Lunde Larsen holdt talen i forbindelse med en konference om åndsfrihed, hvor også Marie Krarup (DF), Pernille Vigsø Bagge (SF) og daværende indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager (R) ifølge programmet deltog som talere.

Det er en analyse fra checkforplagarism.net udført af DR Videnskab, som viser tekstsammenfaldet. Software-analysen viser, at der er et tekstsammenfald med cirka en tredjedel af ministerens ph.d.-konklusion og talen, der blev afholdt syv måneder inden ph.d.-forsvaret.

Ifølge Esben Lunde Larsens særlige rådgiver Marie Hjortdal, vil ministeren ikke kommentere på fundet, og heller ikke be- eller afkræfte, at der er et sammenfald med ”Konkurrencestaten” i hans Christiansborg-tale.

Denne artikel er rettet 3. december 2015.

DR Nyheder bragte onsdag d. 25. november i TV AVISEN kl. 2130 og på dr.dk historien: ”Delte meninger om ph.d.” om forskningsminister Esben Lunde Larsens ph.d-afhandling fra Københavns Universitet. I indslaget i TV AVISEN og i artikler på dr.dk rejser flere eksperter, som DR Nyheder har forelagt citater fra ph.d.-afhandlingen, tvivl om ministeren i en række tilfælde har undladt at citere kilder og sine egne tidligere udgivelser korrekt i henhold til universitetets regler og god forskningsskik.

Desværre undlader DR Nyheder en central oplysning i både indslag og i artikler. DR Nyheder burde tydeligt have angivet, at ét af de centrale citater, som eksperter mener burde være angivet med tydelig reference, tidligere i afhandlingen er gengivet korrekt med behørig kildeangivelse. Den oplysning er central i nuancering af diskussionen om Esben Lunde Larsens afhandling, og den fremgår ikke i TV AVISENS indslag, og er ikke tilstrækkelig tydeligt fremhævet i artiklerne på dr.dk. Dermed kommer historien til at fremstå for ensidig i forhold til beskyldningerne om mulig plagiering i afhandlingen.

Det er en alvorlig mangel i historien, der burde have fremgået tydeligt i både TV AVISEN og på dr.dk. Det er fejl, som DR Nyheder beklager både over for seere, brugere og ministeren.

Facebook
Twitter