Brasiliansk politi fandt sjældent fossil ved ransagning: 'Det er et helt exceptionelt fund'

Vi har aldrig før haft et så velbevaret fossil af den 114 millioner år gamle flyveøgle.

Forskere anslår, at fossilet af flyveøglen har haft et mellemstort vingefang. De måler det til 2,8 meter fra spidsen af vingerne. Det er mellemstørrelse for flyveøgler. (Foto: Dmitry Bogdanov © WikiMedia Commons)

Det er sjældent, at man hører, at en politiransagning kan føre til et stort arkæologisk fund.

Men det var netop, hvad der skete under en politiransagning i São Paolo i Brasilien.

I en storstilet operation var politiet på jagt efter fossiler, der var blevet solgt på det sorte marked. De fandt i alt frem til over 3.000 fossiler, skriver CNN.

Heriblandt fandt politiet et utroligt velbevaret fossil af en forhistorisk flyveøgle.

Selvom ransagningen fandt sted i 2013, er det først nu, at forskerne er klar med resultaterne af deres undersøgelse af fossilet af den uddøde art Tupandactylus navigans.

Resultaterne er netop offentliggjorte i det videnskabelige tidsskrift PLoS ONE.

- Jeg tænker ‘wow’ om fundet. Så blev vi virkelig noget klogere på den type flyveøgle. Det er bare et helt fantastisk fossil, der både kan give os ny viden og tage sig flot ud på en udstilling.

Sådan siger Bent Erik Kramer Lindow. Han er palæontolog ved Statens Naturhistoriske Museum.

Arten har et par år på bagen. Forskere anslår, at arten har levet for mellem 115 og 113 millioner år siden. (Foto: GeoPotinga © WikiMedia Commons)

Arten er tidligere fundet i Brasilien, men aldrig i så god stand.

Indtil nu har forskere kun haft et kranie, men det nye fund indeholdt både kranie og krop.

Vi kan se brusk og særlig kam

Det særlige ved det nye fund er, at fossiler af flyveøgler er meget sjældne. De har tynde knogler, og derfor går skelettet ofte til, fordi det bliver opløst eller smadret gennem tiden.

- Det nye fossil er næsten komplet. Derudover er de bløde dele også bevaret fossilt. Det er meget særligt, siger Bent Erik Kramer Lindow.

De bløde dele er alt andet end knogler og tænder. Det kan være brusk, hår eller hudmembraner.

De bløde dele er ofte forsvundet fra fossiler, fordi de bliver spist af dyr eller rådner væk.

- Men den flotte bevaring gør, at vi kan se den fantastiske kam, som arten havde på hovedet og dens flotte næb.

Perfekte omgivelser til tynde knogle

Det nye fossil er kun blevet bevaret, fordi omgivelserne har været helt perfekte til flyveøglens skelet.

Man går ud fra, at fossilet er fundet i Crato-lagene i Brasilien. Crato-lagene er 114 millioner år gamle, meget fine kalksten, der næsten minder om ler.

Laget af kalkstenene er meget finkornet og har derfor ikke slidt på knoglerne.

- Hvis flyveøglen var endt på bunden af en flod eller en skovbund, ville knoglerne være splintret, siger Bent Erik Kramer Lindow.

Derudover har der været iltsvind og rigtig meget salt i vandet, hvor flyveøglen oprindeligt har endt sine dage.

- Flyveøglen er endt i vand med meget salt og ingen ilt, hvilket gør, at der ikke lever mange dyr på bunden. Derfor er den heller ikke blevet ædt, men er i stedet blevet begravet i det fine kalklag. Det er helt exceptionelt, siger han.

Stort sort marked for fossiler

Fossilet blev fundet ved en politiransagning. Selvom der ikke er meget information om aktionen, kan det tyde på, at fossilet er fundet hos en privat samler.

Det afslører et stort problem i fossil-verdenen.

- I mange lande som Brasilien, Marokko og Kina er der problemer med ulovlige udgravninger og eksport af fossiler, der bliver solgt på det sorte marked, siger Bent Erik Kramer Lindow.

- Brasilien har enestående fossiler, som forskere og interessede fra hele verden kan få glæde af, så de har strikse love og forsøger at passe godt på dem. Men der er fossiler, der forsvinder ud af landet til private samlere, siger han.

Det nye fossil har desværre også taget skade, da det ikke er blevet håndteret korrekt af bagmændene eller den private samler.

- Fossilet er skåret op i firkanter i den blok, som det ligger i. Det er virkelig ærgerligt. Når fossiler handler om penge og privat salg, bliver udgravningen og bevaringen tit ikke udført ordentligt. De er for hårdhændede, og så bliver stykkerne ødelagt, siger Bent Erik Kramer Lindow.

Facebook
Twitter