Danske topforskere skal opklare universets tidlige mysterier

Et nyt dansk forskningscenter får plads på forreste række, når universets allerførste stjerner og galakser skal kortlægges.

Når James Webb-teleskopet er klar i 2021, vil danske forskere være blandt de første til at analysere data om universets tidligste gåder. (Foto: © Handout ., Scanpix)

Vi ved meget om universet omkring os, men vi ved nærmest intet om, hvordan det tidlige univers så ud. Det var dengang den første stjerne begyndte at blinke i den første galakse. Det er en væsentlig del af universets historie, der er forblevet et mysterium, fordi teleskoperne ikke kan se så langt - endnu.

Forhåbentligt bliver der mulighed for at kigge længere ud i galaksen end nogensinde før i 2021, hvor James Webb -rumteleskopen vil være klar. Og når teleskopet sendes 1,5 millioner kilometer ud i rummet, så vil danske forskere sidde på forreste række, når den første data skal udvælges, indsamles og analyseres.

Forskere fra hele verden

Det nye astronomiske forskningscenter DAWN, der netop er blevet indviet i København, skal undersøge det kosmiske daggry. Her vil Københavns Universitet og DTU i samarbejde undersøge, hvordan universets første galakser, stjerner og sorte huller opstod.

- Med de eksisterende teleskoper i rummet og på jorden har man kunnet se længere og længere ud i universet, og på den måde længere tilbage i tiden. Man kan se at nogle af de første stjerne og galakser, der er blevet dannet. Men vi mangler stadig de allerførste - så vi kan afdække, hvordan de blev dannet og hvilke fysiske processer, der var på spil, fortæller Kristian Pedersen, der er astrofysiker og professor hos DTU.

De første til at undersøge det tidlige univers

Der er mange andre forskere i verden, der også venter i spænding på, at rumteleskopet sendes afsted. Og der er helt sikkert mange af dem, der gerne vil sidde med ved bordet, når det skal besluttes hvilke områder, der skal undersøges først. - Det er altid sundt med konkurrence fra andre forskere og centre, men med vores sammensætning af forskere, så står vi stærkt til at gøre banebrydende opdagelser, fortæller han. Hos DAWN har de arbejdet sig til en plads ved bordet, når der for første gang skal tages et kig på det tidlige univers. DAWN har via DTU Space nemlig bidraget med instrumenter til James Webb-rumteleskopet.

- Fordi vi har bidraget, får vi noget af den første observationstid. Så det giver en unik postition som DAWN kommer til at nyde godt af, fortæller Kristian Pedersen. Forventninger til DAWN og deres fremtidige resultater er store. Men Kristian Pedersen mener også, at deres center vil blive et af de førende indenfor denne del af rumforskningen. - Med den koncentration af dygtige forskere vi har fra hele verden, så vil vi være et af de stærkeste centre til at kortlægge stjerne- og galakse-dannelse i det tidlige univers, forklarer han. Indtil videre er det teoretiske modeller og computersimulationer, der giver et bud på, hvordan stjerner og galakser er opstået. Men når James Webb-rumteleskopet fra år 2021 kan sende data hjem, så skal al ny viden holdes op imod teorierne. Og så vil vi forhåbentligt få svar på, hvordan galakserne, stjernerne og de sorte huller egentlig blev til.