Den danske opdagelse, der ændrede verden: Sådan virker Ørsteds elekromagnetisme

Uden H.C. Ørsteds 200 år gamle opdagelse ville vi hverken have smartphones eller vindmøller i dag.

I år er det 200 år siden, at den danske videnskabsmand H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen.

Det lyder måske som en lidt kedelig historie, som du har hørt i fysiktimen, men faktisk ligger opdagelsen til grund for det meget af den teknologi, vi har i dag.

Uden elektromagnetisme ville vi hverken have mobiltelefoner, radioer eller tv.

Faktisk ville vi have umådeligt svært ved bare at producere strøm, da både kul-, vand- og vindkraft fungerer ved hjælp af elektromagnetismen.

Men hvad er elektromagnetisme, og hvordan fungerer den? Det kan du se i explaineren ovenfor.

Gjorde opdagelse med kompas og ledning

Måden, H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen på, er ret simpel.

Han havde længe haft en mistanke om, at elektrisk strøm og magnetisme på en måde hang sammen.

Da han en dag placerede en ledning over et kompas, fik han ret i sin idé.

Kompasnålen slog nemlig ud, så snart han tændte for strømmen, fordi strømmen skabte et magnetfelt, som overdøvede Jordens magnetfelt og derfor forvirrede kompasset.

Grundstenen til århundreders opfindelser

H.C. Ørsteds opdagelse kom til at danne grundlaget for en lang række opdagelser gennem de næste 200 år.

Englænderen Michael Faraday opdagede kort efter, at man kunne vende processen om og skabe strøm ved hjælp af magneter.

Samuel Morse brugte opdagelsen til at opfinde telegrafen, Antonia Meucci telefonen og Thomas Edison elpæren.

Og i dag ved vi, at elektromagnetismen er en af de fire grundlæggende naturkræfter, der styrer alle processer i universet.