Dette udmærker mennesket overfor den kunstige intelligens

Den kunstige intelligens kan nu bestå universitetseksamener, skabe ny kunst og føre dagligdagssamtaler.

Men hvad betyder det for vores opfattelse af at være menneske, når maskinen i stigende grad bliver i stand til udføre aktiviteter, der før var forbeholdt mennesker?

Christiane Vejlø, som er digital trendanalytiker ved Elektronista, mener, at vi skal undgå at konkurrere med maskinerne. Mennesket rummer nemlig noget, som maskinen aldrig kan komme i nærheden af, og som vi altid vil få brug for.

- Vi er selvbevidste, og vi har en forståelse af konsekvenser, vores fortid og fremtid, og vi har evnen til at føle empati overfor andre.