Eksotiske varer fra hele verden: Vikingerne var tidligt ude med international handel

De handlede blandt andet med perler fra Mellemøsten.

Forskerne kan nu datere deres fund endnu bedre end tidligere. Det ændrer på forståelsen af, hvornår den globale handel begyndte i vikingetiden. (© Sydvestjyske Museer)

Teknologi udvikler sig hele tiden, og det ser vi endnu engang et eksempel på.

Ved at forfine en særlig teknik, har forskere fundet præcise årstal for, hvornår perler, smykker og andre sager er kommet til Danmark i vikingetiden.

Allerede omkring år 790 dukkede perler fra Mellemøsten op i Ribe. Og forskningen har ændret ved vores forståelse af vikingernes handel på tværs af kontinenter.

Det siger Bente Philippsen fra forskningscenter ‘UrbNet’ på Aarhus Universitet, som har været med til at datere fundene.

- Forskere fra hele verden har i årevis arbejdet sammen på denne teknik, der nu gør, at vi med stor præcision kan fastslå, hvornår perler og lignende er kommet til Ribe, siger Bente Philippsen.

Forskerne kan også se, at der har været handel med blandt andet Norge flere årtier tidligere end vi hidtil har regnet med – og meget tidligere end handelen med Mellemøsten, som traditionelt bliver anset som begyndelsen på vikingetiden.

Jordlag får præcist årstal på

Ved en udgravning i Ribe har forskere kunne dykke ned i fortiden gennem forskellige lag, der blev aflejret gennem vikingetiden som fx lergulve fra husene.

De har blandt andet fundet importvarer fra Europa og Asien i gulv-lagene, som de kan sætte præcis årstal på.

Det kan de med en metode, der kaldes kulstof-14 datering.

  • Tilsammen gravede arkæologer og frivillige godt 100.000 fund frem fra en lille bygrund i Ribe. (© Sydvestjyske Museer)
  • Et udpluk af fundene. (© Sydvestjyske Museer)
1 / 2

Her undersøger forskere mængden af kulstof-14 i et materiale, der fastslår, hvornår materialet er dannet. Nye former for måling hjælper med at gøre dateringerne præcise.

Fra Ribe har forskerne dateret 140 prøver, og ved hver enkelt prøve ved forskerne præcist, hvilket arkæologiske lag, det kommer fra.

- Nye gulve blev simpelthen lagt på de gamle dengang. Derfor er der mange lag af forskellige materialer. Det er i disse lag, at vi har fundet de importerede ting, siger Bente Philippsen og fortsætter:

- De øverste lag ‘gulv’ er de yngste, mens de nederste lag er de ældste. Rækkefølgen af lagene kan vi nu bruge til at indsnævre dateringerne af de 140 prøver.

På den måde kan forskerne tidsbestemme lag mere præcist end tidligere:

- Hvis der eksempelvis er tre lag, og vi kan sætte årstal på det øverste og det nederste lag, så ved vi, at det midterste lag er skabt på et tidspunkt derimellem, siger Bente Philippsen.

Ændrer lidt i historiebøgerne

Ud fra dateringerne af de mange ting, der er fundet i udgravningen, kan forskerne se, at vikingerne har handlet med andre lande tidligere end vi hidtil har antaget.

- Vi kan se, at der omkring år 790 dukker perler op fra Mellemøsten. Det betyder dog ikke, at én person er rejst fra Ribe til Mellemøsten og tilbage med lommerne fulde af perler. Perlerne kan være kommet gennem handel med personer fra andre lande, siger Bente Philippsen og fortsætter:

- Men det viser, at der har været et stort handelsnetværk og kontakt på tværs af mange lande.

Der er dog også fundet ting som rensdyrgevir, der peger mod handel med Norge, keramik fra Vesteuropa og kværnsten, der er lavet af vulkanske bjergarter, der peger mod Rhin-området.

- Vi kan se, at vi allerede fra år 750 har haft import fra Norge, så vikingerne har sejlet over store afstande og farligt hav i årtier før vi begyndte at handle med Mellemøsten, siger Bente Philippsen.

Det har ellers været en hypotese, at handel mellem kontinenter blev skudt i gang i Mellemøsten.

- Nogle har ment, at de store mængder sølv fra den islamiske verden udløste det nærmest globale handelsnetværk. Men det ser ikke ud til at være tilfældet. Det har snarere været en forstærkende faktor for samfund, der allerede var vant til langdistancehandel, siger hun.