Mystisk radiosignal fra vores nabostjerne opdaget

Men det er nok ikke rumvæsner, der har sendt den, siger dansk forsker.

Kæmpe-antennen her står i Australien. Det var den, der registrerede de mystiske signaler som måske stammer fra rumvæsner. (Foto: Shaun Amy © Shaun Amy / CSIRO Parkes Radioteleskope)

Siden 1960’erne, da vi mennesker første gang vendte antennerne ud mod verdensrummet og begyndte at lytte, har vi håbet på at modtage en besked fra andre intelligente væsner.

I løbet af de 60 år, hvor SETI, som jagten på liv i rummet bliver kaldt, har eksistereret, har vi endnu ikke modtaget noget, men det har ikke fået forskerne til at give op. Tværtimod.

Nu har et rekorddyrt projekt søsat af fysikeren Stephen Hawking og den russiske milliardær Yuri Milner tilbage i 2015 kastet spændende resultater af sig.

Radiosignalerne kommer fra samme retning som Solens nærmeste nabostjerne, Proxima Centauri. Stjernen ligger 4,2 lysår fra Jorden og har to kendte planeter.

Der findes en række naturlige fænomener, der også udsender radiostøj, men det nyopdagede signal ligner ikke noget skabt af naturen.

Og derfor er det en ret spændende opdagelse, fortæller Michael Linden-Vørnle, der er astrofysiker ved DTU Space.

- Det er vildt interessant, men man skal nok ikke have alt for høje forventninger. Vi finder nok ud af, at det ikke er rumvæsner, der har sendt signalet, men det er kommet fra en satellit i kredsløb om Jorden eller en anden menneskeskabt kilde, siger han.

Signalerne er ikke naturskabte

Radiosignaler skabt af naturen benytter sig ofte af en bred række frekvenser, men det gør det nyopdagede radiosignal ikke.

Signalet er blevet registreret på frekvensen 982,002 MHz - og det tyder altså på, at det er frembragt af en eller anden teknologi, forklarer Michael Linden-Vørnle.

- Signalet har alle de egenskaber, vi er ude efter, når vi leder efter liv rummet. Bortset fra at det ikke ser ud til at være moduleret eller på anden måde bære en eller anden for for information, siger han.

Når du lytter til FM-radio i din bil, sender radiostationen, du er tunet ind på, signalet ud med små variationer (modulationer) af frekvensen - og det er de små forskelle i frekvensen, der bærer informationen.

- Det her signal har ingen modulation. Det er bare den ene, skarpe frekvens. Svarer lidt til at sende én tone. Der er tilsyneladende ikke noget information i signalet, siger han.

Men hvorfor sende radiosignaler ud, hvis man ikke vil fortælle nogen noget?

Radiosignalet kommer fra samme retning som Proxima Centauri, der er den nærmeste stjerne. Omkring stjernen kredser to exoplaneter, der begge ligger i den såkaldte "beboelige zone". De er derfor gode kandidater til muligt liv. Her ses et forslag til, hvordan den ene af de to planeter i kredsløb om stjernen, kunne se ud. (© M. Kornmesser / Wikimedia Commons)

Kan være en satellit

Det spørgsmål stiller Michael Linden-Vørnle også sig selv.

Derfor tror han nærmere, at radiosignalet kommer fra en satellit i kredsløb om Jorden eller en anden menneskeskabt kilde.

- Man kan ikke umiddelbart se på et radiosignal, hvilken afstand det kommer fra. Det kan komme fra Proxima Centauri, men det kan lige så godt komme fra et sted tæt på Jorden. Problemet er dog, at det ikke lige er en kendt satellit, der kan forklare signalet, men det kan der være en god forklaring på siger han og fortsætter:

- Mange af satellitterne derude er klassificerede, fordi de bruges militær. Eksempelvis til indhentning af efterretningsoplysninger. Her er der af gode grunde ikke så let adgang til informationer om, hvilke frekvenser, der bruges til hvad og hvornår, siger han.

Faktisk stødte en forsker ind i lige netop det problem, da han som den allerførste begyndte at lytte efter radiosignaler fra rummet tilbage i 1960. Her opdagede Frank Drake noget, som han troede var liv i rummet.

- Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at signalerne stammede fra et militærfly, der fløj hen over området, siger Michael Linden-Vørnle.

Kunne også være et ukendt naturfænomen

Selvom signalet ikke umiddelbart ser ud til at være et naturfænomen vil Michael Linden-Vørnle dog ikke helt afvise, at det godt kunne være det.

- Da man opdagede den første pulsar - altså en roterende neutronstjerne, som udsender pulser af radiostøj - troede man ikke, at signalet var naturskabt, siger han og fortsætter:

- Faktisk kaldte man det første eksempel for LGM, der står for Little Green Men. Det viste sig jo så, at det alligevel var et naturligt fænomen. Så hvem ved? Måske findes der fænomener, der udsender netop den slags radiostøj, der lige er blevet opdaget.

Endnu et problem ved signalet er, at det kun er blevet opfanget af ét teleskop. Og flere forsøg på at fange signalet igen har indtil videre slået fejl.

- Hvis der er flere antenner, der registrerer det samme, og vi kan følge signalet, er der større sandsynlighed for, at det ikke blot er støj fra satellitter eller andet her ved Jorden. Og det skal vi kunne udelukke, hvis vi skal kunne vise, at det er et signal, der kommer fra rummet, siger han.

Sådan så de udskrifter ud, som astronomen Jerry R. Ehman kiggede igennem i 1977, da han opdagede et mærkeligt signal fra rummet. Han blev så begejstret, at han skrev "wow" i marginen - og siden har det fået navnet "Wow!-signalet". Man har aldrig fundet ud af, hvad der har lavet signalet.

Lignende signal i 1977

Sidste gang forskerne, der leder efter intelligent liv i rummet, var virkelig begejstrede over en opdagelse var i 1977.

Her opdagede astronomen Jerry R. Ehman et signal, der på mange måder minder om det, der lige er blevet fundet.

- Ehman kiggede de ”uendelige” printerudskrifter, som man dengang brugte, igennem for at se, om der var tikket noget interessant ind. Da han så signalet, blev han så begejstret, at han skrev “Wow!” i marginen ud for signalet - og derfor har det fået det navn, siger Michael Linden-Vørnle.

I mange år forsøgte man at finde signalet igen med bedre teleskoper, men det er ikke lykkedes. Man har heller aldrig fundet en overbevisende forklaring på, hvordan Wow!-signalet er blevet dannet, forklarer han.

Om der kommer en forklaring på det nyopdagede signal vil tiden vise. Michael Linden-Vørnle er i hvert fald sikker på, at signalet det vil blive gransket nøje af astronomer verden over de kommende år.

FacebookTwitter