NASA-robot finder tegn på liv i søbund på Mars

Robotten Curiosity har fundet klare spor efter organiske molekyler på Mars, der måske stammer fra levende organismer.

Boreprøver fra en ældgamle søbund viser klare spor af en lang række organiske molekyler, der måske stammer fra levende organismer. (Foto: Nasa © Scanpix)

For cirka 3,5 milliarder år siden var der en sø på det sted, hvor NASA's Mars-rover Curiosity kører rundt.

Nu er boreprøver fra den ældgamle søbund blevet analyseret af et af roverens instrumenter, og der er fundet klare spor efter en række organiske molekyler, altså, molekyler bygget op omkring kulstofatomer.

Det skriver Videnskab.dk.

Det står klart, at Mars har ganske komplekse molekyler lige under overfladen. Trods navnet stammer de organiske molekyler dog ikke nødvendigvis fra organismer – de kan også være dannet gennem geologiske processer i søbunden eller være leveret af meteorer eller interplanetare støvpartikler.

Sikkert er det dog, at livet kun kan opstå, hvor der er organiske forbindelser til stede, skriver mediet.

Så uanset om molekylerne kommer fra levende organismer eller ej, er fundet vigtig i forhold til at sandsynliggøre, at livet engang kan være opstået på Mars.

Desuden kan man forestille sig, at eventuelle mikroorganismer – fortidige eller nutidige – kan leve af de organiske forbindelser.

Stort resultat

»Det er stort. Det er et rigtig flot og spændende resultat, lige meget hvordan man vender og drejer det,« siger lektor og Mars-forsker fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, Morten Bo Madsen, som ikke selv har været involveret i analysen, til Videnskab.dk.

»Vi har altid ledt efter organisk kemi på Mars, lige siden Viking-sonderne. Og nu er der fundet mange forskellige molekyler i sedimenter, der har ligget på bunden af en sø.«

Tidligere har NASA rapporteret om organisk kemi på den røde planet, men de nye resultater er langt mere overbevisende, fordi prøveresultaterne dengang blev 'forurenet' af klor fra stoffet perklorat, som der er rigeligt af på Mars' overflade.

Facebook
Twitter