Satellitbilleder fortæller mere, end du tror: Afslører fattige områder

Ved hjælp af satellitdata kan forskere kortlægge fattigdom i ulande helt ned til hver enkelt husstand.

Satellitbilleder giver detaljer omkring husenes størrelse, og hvordan de omkringliggende arealer udnyttes. (© Gary Watmough)

Det kan være vanskeligt og dyrt at vurdere levevilkårene i forskellige områder i ulande.

Ikke desto mindre er det en vigtig opgave, hvis verdens ledere skal have en chance for at bekæmpe fattigdom. Før vi kan finde en løsning, er vi nødt til at finde ud af, hvordan det står til.

Nu har forskere fra Aarhus Universitet opdaget, at højtopløselige satellitdata kan kortlægge levestandarden helt ned til en enkelt husstand.

Ved hjælp af satellitbilleder har forskerne målt forholdene i et landbrugslandskab i Kenya. De har kigget på størrelsen på bygningerne, den uopdyrkede jord, og hvor lang vækstperioden er omkring en række familielandbrug.

Billederne viser også, hvordan befolkningen i området udnytter landskabet omkring deres bolig.

- Vi trækker information ud, der kan sige noget om, hvilke ressourcer folk har adgang til. I sidste ende får vi et billede af fattigdomsniveauet på husstandsniveau, siger professor Jens-Christian Svenning fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, der er leder af forskergruppen i Aarhus.

- Og så kan vi følge udviklingen over tid i et givent område. Det betyder, at vi også vil kunne måle effekten af en indsats. Vi vil altså kunne se, om folk får det bedre, fortsætter han.

Billigere end andre metoder

Ifølge Jens-Christian Svenning kan metoden blive en effektiv og billig løsning til at måle fattigdommen i ulandene.

- Der bliver sat flere og flere satellitter op, og flere og flere satellitbilleder bliver tilgængelige. Prisen falder på dataene, og de er globalt dækkende. Alle kan bruge dem, siger Jens-Christian Svenning og fortsætter:

- Og det vil være en bedre måde at gøre det på sammenlignet med andre metoder. Nationale statistikker kan for eksempel være meget fejlbehæftede i ulande. Og husstandsundersøgelser, hvor folk er ude at interviewe og registrere forskellige forhold, er meget dyre.

Men hvis metoden skal foldes ud til flere lande, så er man nødt til at forholde sig til, hvordan de lever i de enkelte lande. Og hvordan landskabet er, forklarer Jens-Christian Svenning:

- For samfund er forskellige. Og den her metode er udviklet til den specifikke måde, de netop lever på her i Kenya, siger han.

Satellitbillede af et landbrugslandskab i Kenya og et analysebillede. Billedet giver detaljer omkring husenes størrelse, og hvordan de omkringliggende arealer udnyttes. Det kan for eksempel være til græssende dyr, til at dyrke afgrøder eller samle brænde. (© Gary Watmough)

Et skridt på vejen i kampen mod fattigdom

Forskerne bag undersøgelsen ser metoden som et skridt på vejen til at nå FN’s verdensmål om en bæredygtig udvikling. Målet forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden.

- Brugen af satellitbilleder gør det meget, meget billigere af følge med i, hvordan der går med FN’s mål for en bæredygtig udvikling. Skulle man bruge konventionelle vurderinger af husstandenes økonomiske tilstand ville det koste mere en 250 milliarder dollar, siger Gary R. Watmough, der er lektor ved School of Geosciences ved University of Edinburgh, i en pressemeddelelse. Han er førsteforfatter på undersøgelsen.

Forskernes opdagelse er netop blevet publiceret i det anerkendte amerikanske tidsskrift PNAS.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter