Stjæler robotten dit arbejde i fremtiden?

Færre danskere end frygtet skal være bange for at miste jobbet til en robot, men alle skal være klar til forandringer, siger nye tal.

I dag arbejder robotter og mennesker pænt side om side mange steder. Men frygten for at maskinerne skal overtage lurer måske under overfladen. Nye tal fra OECD siger, at det kun er få danskere, der skal være bekymrede. (Foto: Issei kato © Scanpix)

Robotter og automatisering dukker efterhånden op alle vegne, og ofte uden vi lægger mærke til det. Vores lastbiler kan snart køre selv. Vi scanner selv vores varer i supermarkedet. En enkelt landmand kan nu bestyre en enorm gård, som før ville have krævet en stor stab af medarbejdere.

Spørgsmålet er, hvem der mister jobbet - og hvor mange jobs, der går til maskinerne i sidste ende. Og netop det sidste er der forskellige bud på - blandt andet har der i årevis lydt spekulationer om, at 800.000 danske jobs var i fare for at blive overtaget af robotter.

Men OECD slår omvendt fast i en ny rapport, at kun omkring 9 % af danske arbejdspladser er i farezonen for at forsvinde helt, svarende til 250-300.000 jobs. OECD siger også, at omkring 30 % af alle jobs vil ændre sig radikalt på grund af øget automatisering.

Statsledere ser på robotter

Arbejdslivet bliver unægteligt anderledes i fremtiden. Derfor bliver kunstig intelligens og automatisering nu også diskuteret af statsledere.

I weekenden talte den franske præsident Emmanuel Macron om vigtigheden af, at Europa og Frankrig bliver førende inden for kunstig intelligens, netop fordi det kan få samfundsomvæltende konsekvenser for blandt andet arbejdsmarkedet.

Og sidste år præsenterede konsulentfirmaet McKinsey den danske regerings Disruptionråd for en rapport, hvor virksomheden anslår, at "eksisterende teknologi kan automatisere op mod 40 % af de samlede arbejdstimer i Danmark", eller omkring en million arbejdspladser regnet sammen. Det lyder som voldsomme tal, men de er ikke så anderledes end OECDs tal.

Men det er vigtigt at være opmærksom på, hvad de to organisationer måler, siger Hanne Shapiro, selvstændig analytiker i Hanne Shapiro Futures. Hun har i årevis analyseret på, hvordan automatisering kommer til at påvirke arbejdsmarkedet.

- McKinsey og OECD bruger forskellige metoder. De er faktisk enige om, at under 10 % af jobs forsvinder helt. Men McKinsey ser også på antallet af arbejdstimer, der går til robotterne, men det er jo ikke det samme som antal jobs, siger Hanne Shapiro.

Læger og lærere beholder jobbet

Både OECD og McKinsey peger på, at de jobs, der først bliver overtaget af robotterne, er dem, hvor arbejdet er præget af mange forudsigelige gentagelser. Det er i sig selv en smule forudsigeligt, mener Hanne Shapiro:

- Det er særligt de opgaver, som er rutineprægede, og de findes jo i større eller mindre grad i alle jobs, uanset din faggruppe. Men jobs, der har mange opgaver med rutinekarakter, vil være i større risiko for at forsvinde helt, forklarer hun.

Ifølge OECD er de faggrupper, der har størst risiko for at overgive pladsen til en robot, manuelle arbejdere i miner, skovbrug og byggeri, maskinoperatører og kontormedarbejdere uden kundekontakt. Her anslår OECD, at der er en 70 % sandsynlighed, for at ens job kan automatiseres.

Omvendt er det lærere og medarbejdere i sundhedsvæsenet, der kan være mest trygge ved deres job. Her er sandsynligheden for at jobbet bliver automatiseret 10-25 %.

McKinseys rapport beskriver, at det er i transport-, industri og handelssektorerne, der kan automatiseres mest, og at det er den offentlige sektor, der må gå glip af robotterne. Ligesom OECD mener McKinsey, at det særligt er jobs, der inkluderer forudsigeligt manuelt arbejde og indsamling af data, der kan automatiseres i høj grad.

- Tidligere analyser har kun kigget på jobtitler for at undersøge hvor mange jobs, der kunne automatiseres. McKinsey og OECD forsøger at se mere detaljeret på diskussionen ved at se på arbejdsopgaver i stedet for titler, siger Hanne Shapiro.

Flad struktur giver færre robotter

Det er ikke kun i Danmark, diskussionen og frygten for automatisering råder. Det er en verdensomspændende diskussion - og tabet af jobs vil formentlig også ske over hele kloden.

Ifølge OECDs nye beregninger vil automatiseringen påvirke det enkelte land meget forskelligt. I et land som Norge er det kun omkring 6 % af alle jobs, der er i farezonen for at blive overtaget af en robot. I Slovakiet er det tilsvarende tal 33 %.

- Danmark har tradition for en fladere struktur på arbejdspladsen - det betyder også, at færre medarbejdere arbejder meget rutinepræget. Derfor er det svært at automatisere i lige så stor grad som andre steder, forklarer Hanne Shapiro.

Facebook
Twitter