Stråling fra nye 5G-master er ikke i nærheden af at være en fare for mennesker

Det viser målinger taget i 16 byer rundt omkring i England.

TDC er ved at installere 5G-udstyr i Helsingør. Her har de af Energistyrelsen fået tilladelse til at teste det nye netværk med hastigheder på helt op til 1,1 Gbit/s. Endnu har de ikke målinger klar for de 40 opsatte 5G-master i byen. (© TDC)

I England, Danmark og de fleste andre europæiske lande er teleselskaber i de her måneder i fuld gang med at opsætte og installere 5G-netværket.

Det har skabt bekymring hos en række danske foreninger og grupper, som frygter, at strålerne fra de nye 5G-master er sundhedsskadelige. Blandt andet er der bekymring for, at 5G-strålerne giver øget risiko for hjernekræft.

Men nye resultater fra England viser, at de ikke skal være bekymrede.

Strålingen fra masterne er nemlig mere end 200 gange lavere end de grænseværdier, som mange europæiske lande - herunder Danmark - følger. Det skriver BBC.

Og for Christoffer Johansen, der er professor i kræft på Rigshospitalet og rådgiver Sundhedsstyrelsen i, om der er skadelige effekter ved mobilstråling, overrasker tallene ikke.

- Niveauet har altid været langt under grænseværdierne, når vi har kigget på 3G og 4G - det viser en række undersøgelser i både Sverige, Finland og England. Og de ligner meget de nye 5G-målinger, siger han.

Strålingsniveauet vil stige, når flere brugere kommer på

Det sted i England, hvor strålingen fra 5G-masten bonede voldsomst ud, var i Birmingham. Her nåede niveauet op på 0,039 procent af den tilladte grænseværdi.

Altså langt under.

Og sammenligner man 5G-signalerne men den stråling, der kommer fra de tidligere teknologier som 3G og 4G, er den markant lavere.

Vi har ikke lavet målinger af 5G i Danmark endnu, forklarer Jakob Willer, der er direktør for Teleindustrien, som er teleselskabernes brancheorganisation.

- Da der endnu ikke er nogen brugere og derved heller ikke trafik på 5G-netværkene i Danmark, giver det ikke mening at måle. Men der bliver foretaget testmålinger i forbindelse med de udbygninger af 5G, som selskaberne foretager, siger han.

Han er dog ret sikker på, at målingerne af 5G i Danmark ikke vil adskille sig meget fra de målinger for 4G-netværket, som allerede er lavet.

- Vores målinger viser, at selv med en fuldt belastet 4G-mast når strålingsniveauet kun op på cirka én procent af grænseværdien, siger han.

Første 5G-netværk tændt i Danmark

Hvor de i England tester 5G i 16 forskellige byer, er der ifølge TDC NET, som er det største teleselskab herhjemme, kun rigtigt tændt for det danske 5G-netværk i Helsingør.

Den nordsjællandske by er nemlig blevet udpeget til testby, og i december sidste år tændte TDC NET for 40 5G-master over hele byen, som de nu kører tests med.

Og ifølge TDC NET er de lige nu ved at måle på strålingen fra 5G-masterne i byen.

Men selskabet kan altså ikke sige noget om niveauet endnu, selvom de regner med, at det kommer til at ligne resultaterne i England, forklarer de til DR Viden.

Bekymring for grænseværdierne

Et af kritikpunkterne fra flere 5G-skeptikere, der vil have stoppet udrulningen af 5G i Danmark er, at grænseværdierne er alt for højt sat. Så selvom de her test ligger langt under grænseværdien, er skeptikerne altså stadig bekymrede.

I lande som Belgien, Italien og Schweiz har myndighederne da også valgt at indføre strengere grænseværdier. I Danmark derimod følger vi organisationen ICNIRP's retningslinjer. En organisation der hører under WHO.

Og ifølge Maria Feychting, der er professor på Karolinska Institutet i Stockholm, og som har været med til at udarbejde grænseværdierne for ICNIRP, var de meget grundige og forsigtige, da de fastsatte dem.

- Vi har taget mange sikkerhedsforanstaltninger undervejs for at være sikre på, at grænseværdierne ligger langt under det niveau, der kan skade mennesker, siger hun.

ICNIRP er lige nu på vej med en opdatering af grænseværdierne - en opdatering der kan komme hver dag, det skal være, forklarer Maria Feychting.

Og for at lave den opdatering har de været alt relevant forskningslitteratur igennem.

- Vi har kigget litteraturen igennem og meget omhyggeligt noteret, hvor der var helbredseffekter og på hvilke niveauer, siger hun.

Englænderne viser her, hvordan de har målt strålingen fra 5G-masterne - på gaden og i hovedhøjde. Indtil videre er det kun 5G-stråler i frekvensområdet 3,4 Ghz, der blevet blevet testet og målt. 4G bruger allerede samme frekvens, men i fremtiden vil 5G også benytte sig af endnu højere frekvenser. (© Ofcom)

Mobilstråling ødelægger ikke vores celler

Når man skal måle, hvilken effekt mobilstråling har på kroppen, regner man på, hvornår strålingen er kraftig nok til at varme vævet i vores kroppe op, forklarer Maria Feychting.

- Den eneste effekt på os, vi finder af mobilstråling, er den såkaldte varmeeffekt. Og det er den, som grænseværdierne er sat efter, siger hun.

Stråling fra mobiltelefoner er nemlig ikke i stand til at skade vores celler, som man ser ved stråling fra radioaktive kilder eller røntgen - det man også kalder ioniserende stråling.

- 5G-stråler (og mobilstråling i det hele taget) bærer simpelthen ikke på nok energi til at bryde de kemiske bindinger i vores celler. Derfor tager grænseværdierne ikke højde for det, siger hun.

På det punkt er 5G-skeptikerne uenige. Og der findes da også studier, der peger på, at der kan være en effekt på celleniveau. Men konsensus blandt langt de fleste forskere er, at den forskning er usikker og af tvivlsom kvalitet.

Fastsat efter et forsigtighedsprincip

Maria Feychting og hendes kolleger i ICNIRP har altså i deres gennemgang af al den forskning, der findes på området, fundet frem til det niveau af stråling, hvor man begynder at kunne måle, at kroppen bliver opvarmet.

Men det er ikke her, de har sat grænseværdien.

- For at være på den sikre side, har vi divideret det niveau, hvor strålingen begynder at blive skadelig med en faktor 50 - og der har vi sat grænseværdien. Og det er egentlig meget konservativt sat, siger hun.

Du kan sove roligt om natten

Ifølge både svenske Maria Feychting og danske Christoffer Johansen, der står for rådgive Sundhedsstyrelsen på området, er der intet at være bange for.

Der er ikke altså ikke videnskabelig evidens for, at mobilstrålingen, når grænseværdierne bliver overholdt, er skadelig for os mennesker, forklarer de begge.

Men, som det er med al videnskab, kan man ikke bevise, at der ikke kan være en effekt. Der er bare ikke klar evidens for, at der skulle være det, forklarer Maria Feychting.

Og faktisk er der noget, der tyder på, at strålingen fra 5G bliver endnu svagere end ved de tidligere generationer af netværk, påpeger hun.

I hvert fald når det gælder den stråling, din mobiltelefon sender frem og tilbage med mobilmasten, når du taler i telefon.

- 2G udsætter os for den største eksponering af stråling. Fra 3G og 4G er eksponeringen faldet, fordi der er blevet sat mange flere master op - og jo flere master, desto mindre energi bruger de for at sende signalet til vores telefoner, siger hun og fortsætter:

- Og mindre energi betyder en mindre varmeeffekt på vores kroppe.

En lavere sendestyrke

Hos Energistyrelsen vurderer de også, at mobilstrålingen fra de nye 5G-master faktisk bliver lavere.

Og det skyldes, at teknologien fungerer markant anderledes, forklarer de en i mail til DR Viden.

- 5G er meget hurtigere end 4G, men det skyldes ikke, at signalet er kraftigere. I stedet opnås øget datahastighed gennem en større båndbredde og såkaldte beam-shaping antenner, skriver de og fortsætter:

- Det betyder, at niveauet for mobilstrålingen fra en 5G-mobilmast ikke vil være højere end mobilstrålingen fra en tilsvarende, eksisterende 4G-mobilmast.