Vil du være med til at skabe Danmarks nye superhjerne?

Aarhus-forskere vil skabe fremtidens kunstige intelligens med computerspil, hvor alle kan være med- og du er hermed inviteret til at spille 'Science Detective'.

Nu lanceres spillet 'SkillLab: Science Detective' i en beta-version. Alle over 16 år kan deltage. (© ScienceAtHome)

Kan du godt lide at spille computer? Og vil du være med til at udvikle fremtidens kunstige intelligens?

Så har dunu muligheden for at deltage i opstarten af projektet ‘Danmarks nye superhjerne’, som er et citizen science-samarbejde mellem forskergruppen ScienceAtHome på Aarhus Universitet og DR.

Her skal du spille spillet Skill Lab: Science Detective, der tester den måde, du træffer beslutninger på, når du står overfor en række udfordringer.

De valg, du træffer, bliver til data om, hvordan mennesker opfører sig og interagerer. Dataene skal bruges til at skabe en kunstig intelligens, der fungerer som en slags vidensdelingsplatform for fremtidens forskning. En platform, der er åben for alle.

Superhjerne skal ruste os til fremtiden

Tidligere har citizen science især været koncentreret omkring dataindsamling i naturen, men ny teknologi har givet plads til nye former for borgerdreven videnskab. Blandt andet projekter, der udforsker grænsefladen mellem menneskelig og kunstig intelligens.

Forskergruppen ScienceAtHome på Aarhus Universitet er en af de store spillere på den arena. De forsker i de vidtrækkende muligheder med computerspil som dataindsamlingsmetode, og ambitionerne er store.

ScienceAtHome vil udvikle Danmarks nye superhjerne, der skal ruste os til en fremtid, hvor viden i stigende grad er magt.

Menneskelig erfaring skal bygge kvantecomputer

I spillet Quantum Moves skal spilleren flytte rundt på enkelte atomer i et simuleret forskningsforsøg. (© screendump)

Traditionelt set er der to grene inden for spiludnyttelse i citizen science. Enten stilles brugeren en simpel opgave, der skal løses. Det kan være mønstergenkendelse eller optælling.

Et eksempel er Penguin Watch, hvor brugeren skal optælle pingviner på kameraoptagelser fra Antarktis.Den anden gren er computerspil, der går et skridt længere med spiloplevelsen, og hvor målet er at få løst en helt bestemt opgave. ScienceAtHomes første projekt, som blev lanceret i 2015, placerer sig indenfor denne gren.

Projektet går ud på at bygge en kvantecomputer med hjælp fra computerspillet Quantum Moves. Spillet udnytter menneskelig erfaring og intuition i forbindelse med fysiske udfordringer.

F.eks. skal spilleren flytte et bæger med vand og forsøge at undgå, at det skvulper over. Bevægelserne med musen overføres direkte til computeren ved hjælp af avanceret laserteknologi, der flytter atomerne inde i computeren. Citizen science bevæger sig på den måde til et nyt sted, hvor borgerne ikke kun samler data ind, men træffer aktive valg.

Metoden har vist så stort potentiale, at ScienceAtHome har udviklet videnskabelige computerspil til løsning af vanskelige udfordringer inden for flere forskningsfelter.

Computerspil, der udfordrer både fysisk intelligens, kognition, medmenneskelighed og kildekritisk sans.

Superhjerne skal være demokratisk vidensplatform

Og det er her Danmarks nye superhjerne kommer ind i billedet. For drømmen er at kunne koble data fra de forskellige spil og dermed skabe en fælles vidensdelingsplatform, som kan bruges til at løse nogle af fremtidens forskningsmæssige udfordringer og måske sige noget om fremtidens uddannelse, arbejde, økonomi osv.

Forhåbentlig giver den også ny indsigt i, hvordan den menneskelig kognition - altså tænkning - og sociale dynamikker fungerer.

Danmarks nye superhjerne skal være et demokratisk alternativ til tech-giganterne, som efterhånden kan tegne et forbløffende nøjagtigt billede af os som mennesker.

Detektiv-evner skaber din personlighedsprofil

Det nye spil Skill Lab: Science Detective er ScienceAtHome-forskernes seneste skud på spil-stammen. Spillet er et kognitivt profileringsværktøj, der undersøger, hvordan vi opfører os ved at lade dig som spiller agere en detektiv, der får hjælp af en robot til at løse forskellige udfordringer.

Det bygger på traditionelle personlighedstests, men din profil bliver tegnet med baggrund i, hvordan du spiller.

Groft sagt undersøger spillet dine styrker og svagheder for at forskerne bedre kan drage sammenhænge mellem forskellige data. Er du f.eks. særligt god til Alien Game, hvis du har en god hukommelse? Er er din reaktionstid vigtig for succes i spillet Quantum Moves?

Skill Lab kan spilles i en betaversion fra uge 19 her på temasiden. Den færdige version er tilgængelig fra uge 36.