Ulovlig gift dræber igen danske rovfugle

En havørn og en rød glente er fundet dræbte, og undersøgelser viser nu, at årsagen er det ulovlige giftstof carbofuran

Tilbage i august 2015 blev denne havørn fundet ved Marslev øst for Odense, og undersøgelser viser nu, at havørnen døde af forgiftning med det akut dræbende og ulovlige pesticid, carbofuran. (Foto: DOF - privatfoto)

Den 5. maj fandt en jæger en død rød glente i Tollestrup Mose i Nordjylland.

Fuglen blev sendt til undersøgelse på DTU veterinærinstituttet sammen med en død havørn, som blev fundet nær Odense tilbage i august 2015.

Undersøgelserne viser nu, at det igen er det akut dræbende pesticid, carbofuran, som er årsag til de sjældne rovfugles død.

Og det er langt fra første gang, at det ulovlige giftstof er årsag til fugledød i Danmark.

Personer lægger gift i naturen for at dræbe dyr

Giftstoffet har været forbudt i Europa siden 2008, men har alligevel kostet adskillige rovfugle livet siden.

I 2015 gik det ud over en hel tårnfalkefamilie fra Lolland, og tidligere er også en kongeørn blevet dræbt af giftstoffet, samt flere røde glenter og havørne.

Ifølge biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening, bliver giften lagt ud i naturen af folk, som ønsker at slå rovfugle eller andre dyr ihjel.

- Det er ikke nødvendigvis rovfuglene, de er ude efter, det kan vi jo ikke vide, men i hvert fald er der nogen, der køber giftstoffet ulovligt og lægger det ulovligt ud, for at slå nogle dyr ihjel. Det kan både være hunde, ræve, krager, måger eller rovfugle, siger Knud Flensted til DR Viden.

I 2012 fandt man en giftdræbt rød glente, som lå ved siden af en udlagt fasan, der var overstrøget med giftstoffet.

Og derfor går det også særlig hårdt ud over havørne og røde glenter, som lever af ådsler.

DOF politianmelder drabene

Når undersøgelser som denne viser, at carbofuran er årsag til rovfuglenes død, ender sagerne hos politiet.

Men selvom giften er så potent, at fuglene bliver fundet meget gæt på gerningsstedet, så har det indtil videre været umuligt at finde frem til de skyldige bag forgiftninger som disse.

Ifølge Knud Flensted er der ikke andet at gøre, end at håbe, de skyldige bliver fundet og straffet, samt at oplysning omkring problemet, vil føre til færre giftdræbte rovfugle i fremtiden.

Facebook
Twitter