Usundt at betragte overvægtige børn som usunde

I sit ph.d.-projekt har Ditte-Marie From fra RUC undersøgt, hvordan overvægtige børn overvejende opfattes som usunde børn, og hvordan det påvirker måden vi forsøger, at lære dem om sundhed.

(Foto: Martin Kunzendorf © DR)

Ditte-Marie From er en af vinderne af Ph.d. Cup 2013. Se hendes foredrag hos Danskernes Akademi.

Hun er post.doc. og ph.d. i Sundhedsfremme og Sundhedspædagogik ved Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier ved RUC.

Læs Ditte-Marie Froms afhandling her.

Hvad går dit ph.d.-projekt ud på?

Min afhandling handler om, hvordan vi i overvejende grad ser på overvægtige børn, som usunde børn der mangler - fx viden handlekompetencer og redskaber til at leve det sunde liv. Og værre endnu: At overvægtige børn mangler venner, har dårligt selvværd, er kede af at gå i skole, er inaktive og ikke har evnen til at træffe sunde valg i hverdagen.

Dette mangelsyn præger måden, hvorpå vi forsøger at lære overvægtige børn at blive sunde. Men vores syn på overvægtige børn, som børn der mangler, overser en lang række sundhedsressourcer, som de overvægtige børn har på lige fod med normalvægtige børn.

Når man går i børnehøjde og kigger ind i det levede børneliv og inviterer børnene til at fortælle om deres hverdag, så dukker et utal af viden, ressourcer og handlekompetencer op. De overvægtige børn fortæller om et liv med gode venskaber, en glad skolegang og aktive fritidsinteresser.

Disse fortællinger er afgørende at inddrage, når vi sundhedspædagogisk skal arbejde med børn og sundhed.

Tilsammen peger min forskning på tre hovedkonklusioner:

1) For det første bliver vi nødt til at aflive forestillingen om, at overvægtige børn mangler viden, og at de er i mistrivsel.

2) For det andet risikerer vi med en overfokusering på alt det, som vi formoder, at de overvægtige børn mangler, at børnene får oplevelsen af at være utilstrækkelige. Med andre ord risikerer vi at knække selvværd i stedet for fedmekurver.

3) For det tredje må vi gøre op med den sundhedspædagogik, der formidler viden og søger at fylde de huller ud, som vi formoder børnene har. I stedet kommer den dialogorienterede og inddragende pædagogik til at spille en langt vigtigere rolle: For det er i samspil med børnene, at børnenes ressourcer skal identificeres, og det er med udgangspunkt i eksisterende ressourcer, frem for formodet mangler, at det sunde liv skal bygges op og bygges videre.

Hvordan fik du ideen til det?

Idéen til projektet opstod på et tidspunkt, hvor der politisk set var stor fokus på skolemad og tilbuddet om ét sundt måltid om dagen. Der var fokus på, hvordan vi kunne få børn til at lære om sundhed, så de ville vælge de sunde madvarer i kantinen.

Med min RUC'ske baggrund og med sundhedspædagogik i højsædet stillede jeg dog indledningsvist spørgsmålet: Hvad er sundhed - og for hvem? På den måde bevægede min forskning sig væk fra et snævert syn på sundhed, som noget der handler om mad og motion, og gik i stedet i dialog med det levede hverdagsliv for at søge svar.

Det særlige fokus på overvægtige børn opstod, da jeg ønskede at undersøge sundhedsindsatser i kommunerne for skolebørn og deres forældre. Kommunerne tilbyder overvægtige børn særlige livsstilskurser, fordi de det formodes, at børnene pga. af overvægt fører en dårlig livsstil. Et synspunkt jeg altså fik udfordret undervejs i min forskning med hjælp fra de overvægtige børn selv.

Hvad kan din forskning bruges til?

Forskningen kan bruges til at justere alle de sundhedsindsatser, der arbejder ud fra, at de overvægtige børn mangler. Min forskning kan bruges til at få det anerkendende sundhedssyn i spil og se på alt det, der allerede gør sund.

Hvad har overrasket dig mest forskningsmæssigt undervejs i ph.d.-projektet?

Det overraskede mig, hvor ressourcefyldt de overvægtige børns liv var, når man tager sig tid og går i dialog med børnene og pakker sin fordom væk om, at de overvægtige børn har ringere forudsætninger for at leve et sundt liv.

Hvad bliver dit næste skridt?

Mit næste skridt er at formidle min viden, så vi fremover kan arbejde med udgangspunkt i, at overvægtige børn er sunde, overvægtige børn.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk