Videnskabstvivl på fremmarch

Tanken om Gud som menneskets skaber vinder frem. Det kan vi ikke leve med, mener professor.

(Foto: Noel Powell © Scanpix)

Der er de, som forkaster tanken om evolution og udelukkende ser Gud som den eneste objektive forklaring på skabelsen af universet. Fænomenet kaldes kreationisme og har været kendt i USA i mange år.

Men de seneste 15-23 år har kreationismen stille og roligt haft sin fremgang i Europa, fortæller professor i evolutionsstudier på Aarhus Universitet Peter C. Kjærgaard til P1 Morgen.

Bevægelse har gode kår på elektroniske medier

Det gælder også her i Danmark, hvor professoren iagttager, hvordan kreationisterne kommer ind på flere forskellige måder og niveauer.

Blandt andet via lærebogsmateriale, så man får den kreationistiske tankegang ind i skolerne, men særligt via de elektroniske medier.

- En af forskellene er, at det er blevet meget lettere at være kreationist, fortæller professoren. Det er billigt og nemt at kommunikere direkte til målgruppen, siger han.

- Man skal ikke gennem et kontrolfilter som fx medierne er.

Ikke ufarligt at kreationismen vinder frem

Professoren ser med bekymring på bevægelsen:

- Når det lykkes kreationisterne at overbevise om, at evolutionsteorien er et spørgsmål om personligt valg, er det med til at underminere hele den troværdighed, som videnskaben har i samfundet, siger Peter C. Kjærgaard.

- Og det kan vi altså ikke leve med, siger han.

Lektor og kreationist er uenig

Lektor ved Institut for Mekanik og Produktion på Aalborg Universitet Mikael Larsen er ved siden af sit videnskabelige arbejde også kreationist og kirkeligt aktiv i bl.a. Aalborg valgmenighed.

Han ser snarere kreationismen som et spørgsmål om fortolkning af evolutionsteorien, end et egentligt opgør med den.

- Selv tror jeg grundlæggende på, at Gud på den ene eller anden måde har skabt livet på Jorden. Men det gør ikke, at jeg anfægter videnskaben eller den naturvidenskabelige metode, der bygger på observationer i naturen, siger han til Videnskab.dk, i denne artikel om kreationisme.

Facebook
Twitter