WOW-signalet og den gyldne plade: Sådan jager mennesket intelligent liv i rummet

I årtier har mennesket søgt efter liv i rummet via radiobølger og særlige beskeder til rumvæsenerne. Nu forsøger et nyt kæmpeprojekt at komme skridtet videre.

Kæmpeprojekt forsøger at sende beskeder til rumvæsner. Det gjorde man også i 1977, da Voyager blev sendt i rummet.

Det nye kæmpeprojekt "Breakthrough Initiative" skal forsøge at sparke liv i jagten på intelligent liv i rummet.

I årtier har forskerne forsøgt at sende beskeder ud i rummet i håbet om at finde intelligente væsener - ligesom de har lyttet intenst for at høre andres beskeder til os.

Men forskerne har manglet penge og dermed mulighederne for at bruge de enorme radioteleskoper, som er vores bedste mulighed for at opdage fremmede intelligente væsner.

Signal fik forsker til at skrive WOW!

Allerede i 1960 begyndte SETI-projektet (Search for Extraterrestial Intelligence) med at lytte efter tegn på intelligent liv i rummet. Det skete ved at rette kraftige radioteleskoper mod fjerne planeter og lytte efter radiosignaler, der kunne tyde på, at der var liv i universet.

I 1977 troede forskerne, at der var bid. Den 15. august opdagede astronomen Jerry Ehman et særlig markant radiosignal, da han lyttede til støj fra rummet på Big Ear teleskopet i Ohio.

Signalet var så specielt, at Jerry Ehman satte en cirkel omkring det på sit printede papir og skrev "WOW!" ved siden af - og dermed gav navn til radiosignalet.

Astronomen Jerry Ehman opdagede i 1977 et kraftigt signal, der kunne være fra en anden civilisation. Signalet forsvandt desværre inden det kunne bekræftes. (© OSU Radio Observatory/ NAAPO)

Det særlige ved WOW!-signalet var, at det på alle måder lignede en radiobesked fra en fremmed livsform. Det varede i en kortere periode på 72 sekunder, det steg og faldt undervejs og så kom signalet fra én kilde. Samtidig var signalet over 30 gange højere end baggrundsstøjen fra rummet og dermed så markant, at det var let at opdage.

Desværre kom signalet aldrig igen og derfor kunne hverken Jerry Ehman eller andre fra SETI-projektet bevise, at signalet rent faktisk stammede fra intelligent liv i rummet.

Sendte et kort til Jorden

Det er ikke kun ved at lytte, at vi har forsøgt at komme i kontakt med intelligente livsformer. Allerede på nogle af de første rumsonder, var der beskeder til mulige rumvæsener i lasten. Da de to rumsonder Pioneer 10 og 11 i 1972 blev sendt mod Jupiter og Saturn - og siden fortsatte ud i verdensrummet - var der en besked til andre livsformer med ombord.

På Pioneer-sonderne bestod beskeden af en messingplade med en tegning af en mand og en kvinde. De to menneskeskikkelser stod aftegnet foran et billede af rumsonden, for at vise størrelsesforholdet på menneskene. Samtidig var der på bunden af pladen indtegnet ruten som Pioneer-sonderne havde fløjet og en kodet forklaring på, hvordan man kommer tilbage til jorden.

I 1977 var det så Voyager 1 og 2, der havde en besked med til fremmede livsformer. Denne gang i form af en guld-grammofonplade, hvor der var indtalt hilsner på 55 forskellige sprog, samt indspillet lyde fra forskellige steder på Jorden.

Mellem de to rumsonde-beskeder forsøgte forskerne også at fange interessen fra intelligent liv i rummet på en anden måde. Fra Arecibo-observatoriet i Puerto Rico blev der i 1974 udsendt et tre minutter langt budskab rettet mod kuglehoben M13, som ligger 25.000 lysår fra Jorden.

I 1974 sendte astronomer informationer om menneskeheden ud i universet fra radioteleskopet Arecibo. Beskeden indeholdt oplysninger om biologi og hvordan vi mennesker ser ud. (© Nasa)

Budskabet blev sendt i binær kode - det samme sprog som computere bruger - for at sikre, at andre livsformer ville kunne afkode det. Igen indeholdt budskabet en tegning af mennesket, jordens placering og denne gang også vores dna-struktur og de grundstoffer, som der skal til for at skabe liv som vores.

Hitler kommer først ud i rummet

Antallet af beskeder til rumvæsenerne er endnu flere. Både russerne og amerikanerne har sendt adskillige beskeder ud i rummet i håb om, at deres budskaber bliver hørt. Så sent som i 2008 blev der udsendt to beskeder: USA's rumfartsagentur NASA udsendte den gamle Beatles-sang "Across The Universe" fra en radioantenne i Madrid mod Nordstjernen.

Og senere samme år var det russerne, der sendte en besked mod en exoplanet ved dværgstjernen Gliese 581, som befinder sig 20 lysår borte. Beskeden var digital og noget længere end NASA's og bestod af 501 budskaber fra forskellige mennesker og grupper og endda billeder af Hillary Clinton og Edinburgh Slot. Hele beskeden tog fire en halv time at sende ud i rummet.

Indtil videre har ingen af beskederne eller vores intense lytten efter andres beskeder til os altså vist sig at give pote.

Men faktisk tyder meget på, at det første intelligent liv vil opdage fra menneskene slet ikke var tiltænkt dem. Det bliver formentlig i stedet nogle af de første radiobølger, der blev sendt ud i form af militære beskeder under 1. verdenskrig. Eller de første kraftige tv-signaler, der blev sendt ud. De viste blandt andet Adolf Hitler under OL i Berlin i 1936, noget science fiction filmen Kontakt senere udødeliggjorde.

Laserimpulser er de nye radiobølger

Netop fordi radiobølger er en forholdsvis nem måde at kommunikere på over store afstande, er det blandt andet dem, som "Breakthrough Initiative" vil lytte efter i de næste 10 år.

Projektet vil dog også kigge efter signaler sendt med laserlys. Impulser fra lasere kan nemlig også bruges til at sende signaler gennem rummet med.

Astronomerne kigger efter laserimpulser indenfor bestemte spektre, med særlige teleskoper.

For i takt med at vi udvikler os, bliver vi også klogere på, hvordan vi skal lede.

Signaler med sære partikler

Menneskeheden har kun brugt radiosignaler i omkring 150 år. Og det er svært at forestille sig, at vi stadig bruger samme kommunikationsform, når der er gået endnu 150 år.

Derfor vil forskerne i de kommende år sandsynligvis også lede efter intelligente signaler med helt andre metoder.

Vi ved allerede nu, at det er muligt at sende signaler ved hjælp af eksotiske partikler, som neutrinoer, og ved hjælp af kvantefænomener som quantum tunneling.

Lige meget hvad, bliver det første opkald fra universet nok noget andet, end vi nogensinde havde forestillet os.