Credit


Kilder: Curt Liliegren, Boligøkonomisk Videncenter, Uddannelses- og Forskningsministeriet. BoligPortal, Danmarks Statistik, Danmarks Almene Boliger, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.


Historie: Annegerd Lerche Kristiansen


Tekst: Annegerd Lerche Kristiansen, Søren Kristensen og Jonatan Placing


Design og grafik: Emil Thorbjörnsson


Kode: Thomas Rix


Visuel Redaktør: Frederik Storm


Redaktør for digitale fortællinger: Kim Schou