Seksuelle overgreb blandt børn, stofmisbrug, selvmordsforsøg og vold. Det er forhold, som flere børn på Havregården Kostskole i Gilleleje fortæller, at de oplevede i årevis.

Vi ruller sagen om Havregården ud i fem kapitler, som kan læses hver for sig. Det her er sidste del.

Den 31. december 2020 lukkede kostskolen Havregården.

På det tidspunkt havde elever som Sarah, Alma, Benjamin, Anne-Dorthe og mange flere oplevet grov mobning, selvskade, seksuelle krænkelser og selvmordsforsøg.

Faktisk var forholdene på Havregården så kritisable, at flere eksperter i oktober 2020 - da P1 Dokumentar først afslørede sagen om kostskolen - beskrev elevernes oplevelser som “svigt på svigt”. Eva Naur Jensen, lektor og forsker i socialret ved Aarhus Universitet, sagde til DR:


"Det er jo svigt på svigt og overgreb på overgreb fra alle, der er omkring de unge."


Christine Hemme, lektor ved VIA University College og ekspert i udsatte børn og unge, pointerede:


"Man kan ikke lade være med at tænke, at de ting, der foregår på Havregården - overgreb, vold, krænkelser, både alkohol og stofmisbrug - det er jo lige præcis de forhold, vi anbringer folk væk fra."


Men hvordan kunne det komme så vidt?

Hvordan kunne en skole, der selv så det som sin opgave at “gøre en forskel” for eleverne ifølge eksperter ende med at svigte en række af de børn og unge, der gik på skolen?

Flere af de tidligere elever mener i dag - mange år efter de forlod Havregården - at de stadig er mærkede af oplevelserne fra deres tid på kostskolen.

Kostskolen Havregården lukkede den 31. december 2020, blandt andet på grund af de beretninger, der kom frem i forbindelse med DR's research. Billederne i artiklen er fra den efterladte skole.

Ifølge mange af de tidligere medarbejdere, som DR har talt med, skyldes Havregårdens problemer først og fremmest een ting: at kostskolen omkring 2014 begyndte at optage langt mere udsatte og sårbare børn. Ifølge flere medarbejdere var det børn, der lå uden for den målgruppe, som kostskolen var godkendt til at tage sig af.

Som et resultat af politiske beslutninger var landets folkeskoler begyndt at inkludere flere børn med lettere vanskeligheder og særlige behov. Mange af de børn, som Havregården var godkendt til at tage hånd om, og som skolen normalt levede af, skulle altså fremover i højere grad gå i almindelig folkeskole.

Men mange af de nye elever på kostskolen var for dårligt fungerende og udsatte til, at de burde kunne gå der, fortæller flere tidligere ansatte til DR. Havregården var ikke godkendt til at optage børn og unge med så store udfordringer som eksempelvis misbrugsproblematikker eller tungere psykiatriske diagnoser.

I 2014 får kostskolen et påbud fra Arbejdstilsynet. Flere medarbejdere har fortalt tilsynet, at de ikke føler sig kompetencemæssigt klædt på til at håndtere bredden af eleverne.

Efterfølgende bliver der afholdt et møde på kostskolen. I et mødereferat fra det internt møde på Havregården fremgår det, at ledelsen fortæller, at “skolen er på et marked, hvor skolen er nødt til at tilpasse sig de elever, der er marked for.” Og at lærerne nu skal “tilpasse sig en anden praksis.”

Det får ifølge flere medarbejdere hurtigt store konsekvenser på kostskolen.

Den nye type elever, som Havregården begyndte at optage, førte til et hårdt miljø for både eleverne og de ansatte, der skulle sikre de unges trivsel, fortæller flere tidligere elever og medarbejdere.

Fra 2013 til 2020 fik Havregården syv påbud fra Arbejdstilsynet for blandt andet risiko for vold og trusler om vold i arbejdet. Tidligere medarbejdere på Havregården fortalte i Arbejdstilsynets rapporter om, hvordan ansatte oplevede at blive spyttet i hovedet, truet med en hammer, få kastet sakse efter sig, nikket skaller, truet på livet, ligesom de fysisk trak sig, fordi de ikke vidste, hvordan de skulle håndtere børnene.

Også internt advarede og forklarede medarbejderstaben ledelsen om arbejdsforholdene. Beskeden her er fra såkaldte “nok er nok”-advarsler. P1 Dokumentar er kommet i besiddelse af i alt 51 af disse advarsler.

I 2014 skriver to ansatte på aftenvagt:


Skriftlig "Nok er nok"-advarsel

Vi har ikke kunnet nå at skrive alt ind. Ingen tid til det på grund af ”brandslukning” i hele vagten. Det var på intet tidspunkt muligt for os at skabe nogle rolige, hyggelige rammer for børnene.Der var ”gang i” de unge frem til klokken 2:30. Herefter MEGET svært for os at voksne at falde til ro. Ingen nattevagter til os i fremtiden, tak.


PS. Oplever klump i halsen, grådlabil, tung hovedpine, da vi skal referere vagten til afløserholdet.


Tankevækkende at vi løber så stærkt, vi kan, og når paraderne falder, kommer følelserne.

En anden lærer oplevede i 2016, at en gruppe elever brugte peberspray mod hinanden og personalet.


Skriftlig "Nok er nok"-advarsel

Tirsdag aften blev gruppe 2 og gangene til vagtrummet udsat for peberspray. Blev sprøjtet med peberspray. Jeg blev voldsomt mærket af dette og mine luftveje. Jeg er astmatiker. Måtte forlade vagten på grund af gener.


En tredje advarsel handler om en elev, der været på psykiatrisk afdeling på hospitalet. Lægerne vil ifølge advarslen ikke indlægge hende. I stedet er det meningen, at en lærer fra Havregården skal køre pigen hjem.

Men ifølge advarslen vil pigen ikke med tilbage til kostskolen.


Skriftlig "Nok er nok"-advarsel

Hun spænder selen op og samler sine tasker, åbner døren og gør sig klar til at springe. Jeg siger ”stop, tænk dig om,” mens jeg får bremset bilens fart ned fra 60 km til 15. Vi nærmer os et lyskryds, og hun springer ud. Heldigvis slår hun ikke hovedet i asfalten. Hun ligger lidt. Jeg bremser helt op. Hun rejser sig, tager sin tasker og begynder at gå sin vej.


Ifølge flere tidligere elever var det de hårdkogte elever, der reelt styrede skolen i stedet for de voksne. Det fortæller blandt andet den tidligere elev, Benjamin.


Hør Benjamin, tidligere elev


"Det var ikke efter lærernes regler, det var efter elevernes regler. Fordi, det var ikke lærerne, der satte dagsordenen."


Benjamin gik på Havregården fra han var 13 til 16 år. Han begyndte i 2013. (Modelfoto)

De stærke elever mobbede og overfaldt andre elever, ligesom nogle også krænkede andre elever seksuelt. En række elever havde det så skidt på Havregården, at de skar i sig selv, fortæller både tidligere elever og medarbejdere, ligesom flere forsøgte at begå selvmord, mens de gik på kostskolen.

Det var dog ikke alle elever, der delte oplevelsen af Havregården som et sted, der svigtede børn. I forbindelse med lukningen af kostskolen i oktober 2020, oprettede en gruppe tidligere elever Facebookgruppen ‘Save Havregården’, hvor de delte deres oplevelser af kostskolen.

En fortalte, at Havregården var “en familie for mig,” en anden, at det var “et sted med masser af kærlighed, hvor man har følt sig hjemme,” mens en tredje skrev, at han på Havregården “er blevet meget bedre i skolen” og, at han på kostskolen fik den niendeklasses eksamen, som han ellers havde været bange for, han aldrig ville kunne få.

Også den tidligere elev Benjamin husker gode oplevelser på kostskolen. Han fortæller om et “helt specielt sammenhold,” men ifølge Benjamin så ændrer de positive oplevelser, som Havregården også gav ham, ikke på oplevelsen af, at han selv og mange af kostskolens øvrige børn fik det dårligere af at være anbragt på Havregården.

Den samme oplevelse havde Sarah, der fik det så dårligt på kostskolen, at hun forsøgte at tage sit eget liv.

Hendes forhold til Havregården er i dag splittet, fortæller hun. På den ene side oplever hun, at der var mange børn på Havregården, der fik det bedre. Der var også kærlige medarbejdere, som faktisk prøvede at hjælpe børnene.


Hør Sarah, tidligere elev


"Jeg er sikker på, at de har prøvet. Jeg er også virkelig ked af det, fordi jeg ved, at der er så mange, der har haft god gavn af stedet."


Sarah var 13 år gammel, da hun begyndte på Havregården. Hun er en af flere børn, som forsøgte selvmord, mens hun gik på kostskolen. (Privatfoto fra skoletiden)

Men Havregården har som skole svigtet for mange ved at optage elever, som de ikke kan tage hånd om, mener Sarah.


Hør Sarah, tidligere elev


"De har ikke hjulpet dem, som har allermest brug for det. Og så kan det være fuldstændigt ligegyldigt."


Imens Arbejdstilsynet gav kostskolen en række påbud, hvor de beskrev vold, stoffer og at skolen optog elever, som medarbejderne advarede om, at de ikke havde kompetencerne til at tage sig af, så skrev Socialtilsynet i flere rapporter, at eleverne på kostskolen trives.

Socialtilsynet har til opgave at holde øje med den pædagogiske kvalitet og børnenes trivsel på sociale kostskoler som Havregården, og mellem 2014 og 2018 gav tilsynet kostskolen og dens personale topkarakter.

Først i 2019 kritiserede Socialtilsynet Hovedstaden Havregården. Tilsynet fandt her “alvorligt kritiske forhold” på kostskolen og skrev blandt andet, at kostskolen kun i lav grad havde formået at forebygge vold og overgreb mellem børn og unge på skolen. Heller ikke seksuelle krænkelser havde kostskolen formået at hindre:


Socialtilsynet Hovedstaden

Tilbuddet har indenfor de sidste seks måneder haft to hændelser, som Socialtilsynet er vidende om, hvor der er sket decideret seksuelle krænkelser i tilbuddet.


De to seksuelle krænkelser blev ifølge tilsynets rapport aldrig meldt videre til Socialtilsynet af Havregården tilbage i 2019.

På grund af den skarpe kritik blev Havregården i sommeren 2020 sat under skærpet tilsyn, men i løbet af de næste måneder blev yderligere to piger udsat for en seksuel krænkelse af andre elever på kostskolen.

I forbindelse med en af de to sager forsvandt beskrivelsen af hændelsen fra den logbog, som personalet førte over eleven, og som myndighederne havde adgang til for at kunne sikre sig, at forholdene for børnene var i orden. Flere medarbejdere tilkendegav overfor tilsynet, at de mistænkte ledelsen for at stå bag, fortalte de Socialtilsynet. Ledelsen, med forstander Morten Ulrik Jørgensen i spidsen, nægter dog at have slettet notaterne.

Efter at P1 Dokumentar begyndte at stille spørgsmål til Socialtilsyn Hovedstaden og i forbindelse med et interview præsenterede dem for Arbejdstilsynets kritiske rapporter, indkaldte styrelsen i oktober 2020 Havregårdens bestyrelse til et krisemøde. Efterfølgende fyrede bestyrelsen forstander Morten Ulrik Jørgensen og besluttede senere på måneden helt at lukke Havregården.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har siden kaldt sagen og hendes eget embedsværks ageren for “en kæmpe katastrofe.”

Også Socialminister Astrid Krag erkendte, at brodne kar skal opdages langt tidligere:


Socialminister Astrid Krag, Twitter

Det her må ikke ske 😢. Vi har som samfund et stort ansvar for at tage os godt af disse børn og unge, der har haft en hård start på livet. Derfor skal brodne kar også opdages langt tidligere ved hjælp af styrket tilsyn. Forhandlinger er i gang lige nu.


Socialminister Astrid Krag. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Havregårdens bestyrelsesformand Jonas Fedder Witt, som var med til at fyre Morten Ulrik Jørgensen, er også selv blevet kritiseret i sagen.

Jonas Fedder Witt er selv tidligere elev på Havregården og havde som elev et nært forhold til forstander Morten Ulrik Jørgensen. Faktisk var det forstanderen selv, som tilbød Jonas Fedder Witt at være en del af kostskolens bestyrelse.

Flere ansatte fortæller derfor, at de anså Jonas Fedder Witt for at være forstanderens "marionet-bestyrelsesformand", og at de derfor ikke turde at gå til ham.

Jonas Fedder Witt erkender, at han som bestyrelsesformand bærer en del af ansvaret for skolens svigt over for eleverne.


Hør bestyrelsesformand Jonas Fedder Witt


"Det er jo mit ansvar, og det er mig, der sidder som den sidste i det her led. Så jeg har en helt klar en andel i det svigt, der er begået. Ingen tvivl om det."


Bestyrelsesformanden mener dog, at det primære ansvar ligger hos Morten Ulrik Jørgensen. Ifølge Jonas Fedder Witt har han og resten af den frivillige bestyrelse på skolen kun fået en flig af sandheden at vide af forstanderen, når det gælder de kritisable forhold og episoder på Havregården.


Hør bestyrelsesformand Jonas Fedder Witt


"Der har været en forstander, der har løjet, fordrejet sandheden, undladt at fortælle det, og det er fuldstændig uacceptabelt."


I forbindelse med DRs dækning af forholdene på Havregården er forstander Morten Ulrik Jørgensen gentagne gange blevet kritiseret af de tidligere elever, lærere og pårørende, som DR har talt med.

Blandt andet anklager bestyrelsesformanden for Havregården, Jonas Fedder Witt, forstanderen Morten Ulrik Jørgensen for flere gange at lyve over for bestyrelsen. Og flere medarbejdere har forklaret, hvordan forstanderen udvalgte særligt velfungerende og velformulerede børn til at tale med Socialtilsynet ved deres besøg.

En lærer, der ikke ønsker sit navn frem på grund af hendes nye arbejde, forklarer det således:


Hør lærer på Havregården


"Det var altid de velfungerende og velformulerede. Det var aldrig dem, der havde det rigtig svært. Det kunne han ikke drømme om, for det ville være alt for farligt."


Samtidig blev der på Havregården ifølge den samme lærer ofte rettet i logbøgerne om eleverne, som myndighederne havde adgang til ved deres besøg på kostskolen:


Hør lærer på Havregården


"Når for eksempel det sociale tilsyn skulle komme, så er der blevet rettet i [logbøgerne], sådan så det så pænere ud, end det var."


Andre medarbejdere og tidligere elever fortæller til DR om, hvordan Morten Ulrik Jørgensen flere gange væltede børn ud af deres senge om morgenen, hvis de ikke stod op. Socialtilsyn Hovedstaden beskriver i dets rapport fra 2019, hvordan forstanderen flere gange udførte den “særdeles grænseoverskridende handling.”

Forstanderen selv kalder hændelsen en enkeltstående gimmick og afviser, at det er sket flere gange, som flere medarbejdere kritiserer ham for.

Den tidligere elev Anne-Dorthe fortæller også, at Morten Ulrik Jørgensen hånede elever, som eksempelvis skar i sig selv frem for at hjælpe dem.


Hør Anne-Dorthe, tidligere elev


"Vi fik at vide, at hvis vi ikke lod være med at flashe med det, så skulle vi stille os op foran alle og forklare, hvorfor vi havde behov for at starte en trend, og hvorfor vi gjorde de her ting."


DR har gerne ville give Morten Ulrik Jørgensen mulighed for at svare på kritikken, men han har ikke vendt tilbage på DRs henvendelser.

I dagene efter lukningen af Havregården i oktober 2020 gav Morten Ulrik Jørgensen dog et kortere interview til DR, hvor han kom ind på nogle af de kritikpunkter, der er blevet rettet mod ham.

Blandt andet forklarede han, at han ikke kan genkende, at advarsler fra medarbejderne på kostskolen ikke blev taget alvorligt. Og at han ikke selv mente, at Havregården optog børn, som kostskolen ikke har haft kompetencerne til at tage hånd om.


Hør forstander Morten Ulrik Jørgensen


"Jamen jeg vil jo ikke sige, at vi ikke har haft kompetencerne til det. Det er jo en stående pædagogisk diskussion, om man indimellem får børn ind i huset, som vi ikke formår at hjælpe."


Tidligere forstander Morten Ulrik Jørgensen. (Foto:Ritzau/Scanpix)


- Men medarbejderne siger gentagne gange til både Arbejdstilsynet og dig, at I ikke har kompetencerne. Hvorfor har du ikke bare taget de børn ind, som I kunne tage hånd om?


Hør forstander Morten Ulrik Jørgensen


"Det mener jeg også, vi har gjort. Nu har jeg ikke siddet direkte med i visitationsudvalget, men jeg fralægger mig selvfølgelig ikke det øverste ansvar for det. Men jeg vil jo påstå, at vi almindeligt ikke tager børn ind, vi ikke kan håndtere. Selvfølgelig gør vi ikke det."


Da Morten Ulrik Jørgensen blev spurgt, hvorfor Socialtilsynet ikke blev orienteret om de seksuelle overgreb, der fandt sted i 2020, svarede han:


Hør forstander Morten Ulrik Jørgensen


"Det er uddelegeret til andre medarbejdere at gøre det her, men jeg fralægger mig ikke det øverste ansvar."


Selv mente Morten Ulrik Jørgensen ikke, at han havde svigtet børnene på Havregården. Og at han har været sit ansvar voksen som forstander, var han ikke i tvivl om.


Hør forstander Morten Ulrik Jørgensen


"Jeg synes jo selv, at jeg gennem årene har lavet et fantastisk stykke arbejde for Havregården. Det vil jeg til enhver tid påstå."DR har fået lov af Anne-Dorthe, Benjamin, Sarah og Alma til at fortælle deres historier. Alma er ikke pigens rigtige navn. DR er bekendt med de med de fulde eller rigtige navne, ligesom DR er bekendt med de anonymiserede tidligere lærere på kostskole, men har valgt ikke at bringe dem for at beskytte de medvirkende. DR har fået tilladelse til at læse og bringe uddrag fra journaler og logbøger, som omhandler de medvirkende tidligere elever.


Læs artikelseriens andre fortællinger her:

Credit


Tekst: Annegerd Lerche Kristiansen


Baseret på P1-podcastserien "Kostskolen" af Christian Stemann


Grafik og foto fra kostskolen: Emil Thorbjörnsson


Kode: Jonas Halgren Nielsen


Redaktør for digital fortællinger: Kim Schou


Publiceret 19. april 2021