Uden tilgivelse er der ingen fremtid for kristne her

5 år efter egyptiske kirker blev brændt, skamferet og raseret: Kristne tilgiver og vender hjem

Uden tilgivelse er der ingen fremtid for kristne her

5 år efter egyptiske kirker blev brændt, skamferet og raseret: Kristne tilgiver og vender hjem

  • 15. dec. 2018
Scroll for at læse

Verdens ældste kirker og kristne samfund ligger i Mellemøsten. Men de kristne er ved at forsvinde.

For over hele Mellemøsten forlader kristne deres hjemlande i frygt.

Kun få vender tilbage, men i den egyptiske by Delga har mange kristne familier valgt at trodse frygten og er vendt hjem, efter de blev jaget bort. Nogle af dem skal du møde her.

Frygten, den skal trodses, for den er ganske reel. Så sent som i sidste måned blev syv kristne i Egypten dræbt på vej hjem fra en dåb.


Ayoub Yousefs kirke blev angrebet den 3. juli 2013, som en forsmag på det, der ramte endnu flere kirker godt en måned senere. Den 14. august 2013 blev omkring 60 kirker i Egypten udsat for hærværk af tilhængere af Det Muslimske Broderskab og den afsatte præsident Mohamed Mursi. Det er fem år siden i år.

I byen Delga, 250 km syd for Kairo, måtte anslået 100-150 kristne familier flygte. Deres huse og kirker blev plyndret, brændt eller overtaget. Lokale myndigheder anslår, at 30 procent af byens 150.000 indbyggere er kristne. Delga har 45 moskéer og fem kirker fra forskellige kirkeretninger.

En måned senere fik egyptisk militær kontrol over de ramte byer, og i løbet af de sidste år og måneder er de fleste kristne vendt tilbage til Delga.

De skal nu have en hverdag til at fungere. Men forholdet mellem muslimer og kristne i byen er stadig præget af frygt, mistillid og ar, som skal hele efter angrebene for fem år siden. Det kan kun ske på én måde, siger de hjemvendte kristne:

Tilgivelse.

Lokale myndigheder anslår, at 30 procent af byens 150.000 indbyggere er kristne. Delga har 45 moskeer og fem kirker fra forskellige kirkeretninger.

Hæren befriede og arresterede 150 personer, som fik straffe på op til 20-25 år.

Det skabte yderligere spændinger. Muslimske familier blev splittet og mange gav de kristne skylden for hærens aktion.

De kristne i Delga er ikke de eneste kristne i Egypten og Mellemøsten, som oplever vold, plyndring og ødelæggelse af deres huse og kirker.

I Egypten udgør de kristne, hvoraf de fleste er koptere, omkring 10 procent af den samlede befolkning på cirka 95 millioner.

Når de kristne udsættes for vold, er det oftest ekstreme muslimske bevægelser, der står bag.

I 2013 var det tilhængere af den islamistiske bevægelse Det Muslimske Broderskab. De kristne blev opfattet som støtter af det militærkup, som hæren udførte mod den valgte præsident og medlem af ‘broderskabet’, Mohamed Mursi, den 3. Juli 2013. Kuppet var begivenheden, som fik de omkring 500 personer til at storme kirken i Delga, tvinge fader Ayoub på flugt og besætte byen i over to måneder.

I Cairo slog tilhængere af ‘broderskabet’ derefter lejr på centrale pladser i protest mod kuppet. Den 14. august 2013 ryddede sikkerhedsstyrker pladserne på så voldsom vis, at omkring 800 tilhængere af ‘broderskabet’ mistede livet, og det blev igen landets kristne, som skulle svare for magtapparatets handlinger. I den nu besatte by Delga og i resten af landet kom nu endnu en bølge af vold mod de kristne.

Egypten er dog langt fra det eneste land i regionen, hvor tilliden testes.

I hele Mellemøsten er andelen af kristne kun blevet mindre de sidste hundrede år. Fra i 1910 at udgøre knap 14 procent af den mellemøstlige befolkning til i 2010 at være blot fire procent. Og sandsynligvis endnu mindre i dag, da forholdene kun er blevet værre.

Eksperter peger på en række årsager til, at de kristne udgør en stadig mindre del. Stigningen i ekstremistiske grupper, et fjendtligt politisk klima, økonomisk krise og lavere fødselstal blandt de kristne.

Udover Egypten har især de kristne i Syrien og Irak været udsat i de seneste år. Både på grund af borgerkrig og terrorgruppen Islamisk Stats fremkomst.

I Irak bor der i dag sandsynligvis under 500.000 kristne irakere sammenlignet med mellem 1 og 1,5 million i 2003. Bortførelser, tortur og drab på kristne har skabt frygt og fået antallet til at falde drastisk.

Der bliver stadig færre kristne der, hvor kristendommen udspringer fra

Kilde: “Ongoing Exodus: Tracking the Emigration of Christians from the Middle East.” Harvard Journal of Middle Eastern Politics and Policy III

Som i Egypten spiller det også en afgørende rolle, at de kristne ses som allieret med de forkerte.

Da USA og landets allierede invaderede Irak i 2003 så nogle muslimske irakere det som et nyt kristent korstog mod muslimer i Mellemøsten.

Uanset de kristne irakeres syn på invasionen blev de af visse landsmænd set som værende i ledtog med de vestlige tropper. Derfor blev de kristne af ekstremistiske muslimske grupper udset som mål i de årene, der fulgte efter invasionen, som var domineret af sekterisk vold.

Det arabiske forår i 2011 gjorde heller ikke meget godt for de kristnes sikkerhed. Flere steder blev diktatorer væltet af folkelige opstande som i Egypten og Libyen, mens det i Syrien førte til en borgerkrig, som stadig hærger.

Flere steder nød de kristne samfund relativ sikkerhed under diktatorerne, selvom de til tider også blev brugt som regimernes syndebukke. Men under diktatorernes brutale undertrykkelse blev også ekstremistiske muslimske bevægelser holdt nede, og efter det arabiske forår voksede de sig stærkere.

Værst for de kristne har været terrorgruppen Islamisk Stat, som indtil for et års tid siden sad på store dele af Syrien og Irak. Der opstod også lokale afdelinger af gruppen i Egypten og Libyen. I alle områder, hvor gruppen regerede i sine velmagtsdage, dukkede historier og videoer op med gruopvækkende overgreb på kristne.

Eksempelvis da Islamisk Stat i Libyen i 2015 skar halsen over på 21 kristne egyptere og få måneder senere på 30 etiopiske kristne. Eller da gruppen solgte kristne kvinder som sexslaver i Irak. Så sent som i november i år angreb den egyptiske gren af IS en gruppe kristne på vej hjem fra en dåb og dræbte syv. Angrebet fandt sted på næsten samme sted som et storstilet angreb i 2017, hvor IS dræbte mindst 28 kristne egyptere på vej til et kloster i busser.

Nogle iagttagere mener, at det er muslimernes religion, islam, der får ekstreme tilhængere til at vende sig mod deres kristne landsmænd. De henter blandt andet deres argumenter i, at en terrorgruppe som Islamisk Stat henviste til koranen, da de for få år siden truede kristne i Irak med døden, hvis ikke de konverterede til islam eller betalte en særlig skat for religiøse mindretal.

Men den forklaring er blind for de gode gerninger og den beskyttelse, andre muslimer udøver.

Andre påpeger, at volden mod kristne ofte udføres af fattige uden uddannelse, som er blevet indpodet af rabiate imamer, at det er de kristne, som er skyld i deres ringe vilkår.

Credit


Tekst, foto og lyd: Eman Helal


Supplerende tekst og research: Sune Gudmann Christiansen


Kilder: Amnesty International, The Guardian, Harvard Journal of Middle Eastern Politics and Policy, Open Doors.


Grafik: Mads Rafte Hein


Kode: Thomas Rix


Redigering: Annegerd Lerche Christiansen og Kim Schou


Redaktør for digitale fortællinger: Kim Schou