Credit


Tekst: Nicolas S. Nielsen og Per Bang Thomsen

Programmering: Thomas Rix

Grafik: Emil Thorbjörnsson

Visuel redaktør: Frederik Storm

Redaktør: Katrine Birkedal Frich

Kilder:

Kilden til de uddybende forklaringer er DR’s meteorolog og klimaekspert Jesper Theilgaard.

Data til grafikken om isen på Arktis stammer fra Nasa.

Data til grafikken om energiforbrug stammer fra Energistyrelsen – tallet er korrigeret for klimaudsving og nettoeksport.

Data til grafikken om temperaturstigninger stammer fra WMO.

Data til grafikken om vandstandsstigninger (globalt) stammer fra Nasa.

Data til grafikken om vandstandsstigninger (i Danmark) stammer fra DMI/Københavns Universitet.

Data til grafikken om investeringer i vedvarende energi stammer fra UNEP (FN’s miljøprogram), Bloomberg.